یکشنبه، آبان ۲۵، ۱۳۹۳

حمایت از تلاشهای احمد تقوایی برای اتحاد جمهوریخواهان سکولار دموکرات

http://iranscope.blogspot.com/2014/11/blog-post_64.html

حمایت از تلاشهای احمد تقوایی برای اتحاد جمهوریخواهان سکولار دموکرات
http://iranscope.blogspot.com/2014/11/blog-post_64.html
 
http://www.ghandchi.com/834-ahmad-taghvaei.htm


دوست عزیزم احمد تقوائی با سابقه بیش از 45 سال فعالیت سیاسی از دوران کنفدراسیون دانشجویان در دهه های 1960 و 1970 تا به امروز نیازی به معرفی اینجانب ندارد. اما نگاهی به تلاشهای 35 سال گذشته در این نخستین روزهای پس از موفقیت همایش اخیر وحدت دو گروه از جمهوریخواهان سکولار دموکرات ایران، بی فایده نیست (1).

پس از انقلاب 57 و تشکیل جمهوری اسلامی، تلاشهای جمهوریخواهان سکولار دموکرات برای ایجاد سازمان مشترک شروع شد. این تلاشها در وهله نخست بین نیروهای چپ صورت گرفت. اما بخش اعظم چپ در اولین روزهای پس از انقلاب با پیروان خط امام همصدا شدند و با حمایت از گروگانگیری سفارت آمریکا به سقوط دولت بازرگان که لیبرال می خواندند، یاری رساندند و البته بعدها برخی از همانها چرخش 180 درجه ای کرده و دست به قیام مسلحانه نافرجام زدند.

بسیاری از جریانات چپ، در سالهای تب انقلاب، احمد تقوایی را لیبرال می خواندند. در آن زمان در محافل چپ ایران، لیبرال خوانده شدن، توهین تلقی می شد.  اما برای احمد تقوائی مسأله ای نبود و از همان ابتدا ضد گروگانگیری موضع صریح و روشن داشت و این عمل را همان زمان هنگام زندگی در ایران، محکوم کرد. احمد تقوایی برای متحد کردن جمهوریخواهان سکولار دموکرات در انجام فعالیت های بدون خشونت تلاش می کرد. این تلاشها تا سال 1360 در داخل ایران انجام شد و بعد ها نیز در خارج از کشور ادامه یافت و دیگر به جمهوریخواهان چپ محدود نبوده و جمهوریخواهان سکولار دموکرات لیبرال و ملیون را نیز در بر می گرفت.

دلیل موفقیت احمد تقوایی تنها دانش و درایت سیاسی برجسته و تجربه فراوان در امور تشکیلاتی نیست. احمد تقوایی یکی از باصداقت ترین، شفاف ترین و درستکارترین فعالین سیاسی ایران است که استقلال خود را به رغم همه ناملایمات زندگی حفظ کرده است. تاریخ دوران قاجار می تواند رجالی را که بالعکس دست نشانده جریانات مختلف بوده و در مورد روابطشان هم شفاف عمل نکردند، بما نشان دهد. این سرمشق ها بویژه برای نسل جوان ایران که در دوران جنگ سرد میان جمهوری اسلامی و غرب فعالیت می کنند، مهم است. در زمان شاه که دولت های غربی متحدان رژیم حاکم بر ایران بودند تفکیک صفوف اپوزیسیون و دولت های ذینفع روشن بود و چندان نیازی به اینگونه موشکافی ها نبود.

خدمات گرانبهای احمد تقوایی به تلاشهای وحدت جمهوریخواهان سکولار دموکرات عامل مهمی در موفقیت این کوششها بوده و هست. مصاحبه اخیر او پس از همایش وحدت دو گروه از سکولار دموکراتهای ایران در اول و دوم نوامبر 2014 آموزنده است (2).

برای احمد تقوایی آرزوی عمر دراز و سلامتی دارم.
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
بیست و چهارم
آبان ماه 1393
November 16
, 2014
 
پانویس:
1. گزارش همایش وحدت سازمان ”همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران”

2. گفتگوی احمد تقوایی، امیرحسین گنج بخش و اسماعیل نوری علا

 http://www.youtube.com/watch?v=oz61A8LxHA4

برای سخنرانی احمد تقوایی در همایش جمهوریخواهان سکولار دموکرات به دقیقه 33 در کلیپ زیر مراجعه کنید
http://vimeo.com/112035324 

بايگانی وبلاگ