جمعه، دی ۱۸، ۱۳۹۴

احمد تقوایی: حمله به سفارت عربستان و رمالان سیاسی ما

احمد تقوایی: حمله به سفارت عربستان و رمالان سیاسی ما
http://iranscope.blogspot.com/2016/01/blog-post_71.html

در کشورههای دمکراتیک اگر واقعه ای مانند حمله گروهی به سفارت عربستان پیش می آمد که موجبات زیانهای فراوانی به کشور می گردید، مسئولین مملکت پا پیش گذاشته و مسئولیت این زیان را به عهده گرفته استعفای خود را تقدیم کرده و کار رسیدگی به موضوع و یافتن مجرمان به نهادهای مسئول واگذار می گردید.

پلیس دیپلماتیک بخشی از ناجا و نظارت بر ناجا به وزارت کشور واگذار شده است البته بر اساس قانون، فرماندهی کل قوای مملکت توسط آقای خامنه ای منصوب می گردد . بر این اساس مسئولین را میتوان شناخت و به مردم معرفی کرد. از مجرمین نیز ظاهراً تعدادی دستگیر شده اند و محاکمه علنی آنان و اقرار نامه های آنان میتواند تصویر دقیق تری از مجرمین به دست دهد.

ولی در افکار عمومی جامعه استبداد زده ما نقش یافتن مجرمین و مسئولین ظاهرا به گمانه زنی های رمال های سیاسی سپرده شده است. آنان این وظیفه را به عهده گرفته اند که از طریق "تحلیل های سیاسی،" "مجرمین" و "مسئولین" را شناسائی کرده و به جامعه معرفی کنند. گروهی از این رمالان سیاسی نیز خود را پایبند به ارزش های دمکراسی جلوه می دهند ولی این نکته را درک نمی کنند که یافتن مسئولین و مجرمین یک فاجعه و معرفی آنان بر اساس "تحلیل های سیاسی،" یکی از اشکال مهم تفکر استبدادی است.

یکی از مهم ترین وظائف آقای روحانی این بود که مسئولین پلیس دیپلماتیک در وزارت کشور و ناجا را به جامعه معرفی کرده و حداقل آنان را به دلیل ناتوانی شان در حفاظت از سفارت و کنسولگری های عربستان، بر کنار سازد. نه اینکه برای شانه خالی کردن از انجام مسئولیت خود "سیاست کی بود کی بود ما نبودیم پیشه کند."

منبع:
http://www.ayandeh.com/page1.php?news_id=11002
----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ