سه‌شنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۸۴

پراکسي: چند راه براي عبور از فيلترينگ

چند پراکسي فيلترشکن
آشنائي با فيلترينگ
پراکسي: چند راه براي عبور از فيلترينگ
فيلترشکن

1. استفاده از نرم افزار Megaupload
http://www.megaupload.com

2. يک سايت مجاني در خارج براي خود درست کنيد و
با استفاده از برنامه نرم افزار زير روي آن
اختصاصي درست کنيد سايت براي خود پراکسی

http://ice.citizenlab.org/projects/phproxy/

3. از برآوزر زير استفاده کنيد که خودش پراکسي
دارد
http://www.maxthon.com

4. در ايران اينترنت بدون فيلتر که مثل بشقاب
ماهواره
قاچاقي فروخته ميشود بخريد

5. استفاده از نرم افزار TOR
http://tor.eff.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tor
http://technorati.com/tag/Tor
http://vidalia-project.net/download.php
http://www.onion-router.net/
http://netforbeginners.about.com/od/peersharing/f/installtor.htm

6. از VPN که حدود 50 هزار تومان براي هر شش ماه در
ايران فروخته ميشود استفاده کنيد

7. اگر citrix پيدا کرديد از آن استفاده کنيد
http://www.citrix.com

8. از برنامه هاي ايميل که اتوماتيک هر لينکي
که کليک کنيد
را با ايميل برايتان ميفرستد استفاده کنيد.
در اينترنت
براي اينگونه برنامه ها جستجو کنيد.

9. يک شبکه P2P درست کند و اگر يکنفر که به
اينترنت بدون فيلترينگ دسترسي دارد در شبکه
باشد
براي کل شبکه شما به پل تبديل ميشود:
http://www.bittorrent.com

11. از يک برنامه xWindow مثل exceed استفاده کنيد

12. اگر دوستي داريد که برايتان سايفون را در
خارج نصب کند،
از سايفون استفاده کنيد
http://psiphon.civisec.org/

13. مرورگر (برآوزر) مفيد براي عبور از فيلترينگبجاي استفاده از پراکسي اين مرورگر رابر روي کامپيوتر خود نصب کنيد
http://www.xerobank.com/
A Useful Browser to bypass filtering without needing a proxy.Install it on your PC.


14.
TOR
How to Receive TOR by Email

همانطور که شايد مطلع باشيد از نرم افزار
تور
ميتوانيد براي عبور از فيلترينگ استفاده
کنيد
از آنجا که سايت تور tor.eff.org در ايران فيلتر
شده
است راه زير را بکار ببريد.
يک ايميل به آدرس زير بفرستيد و نروم افزار
تور بطور اتوماتيک براي شما با ايميل ارسال
خواهد شد

As you may know, you can use TOR software to bypass Internet filtering.
Since the TOR web site tor.eff.org is filtered in Iran, use the following
way to
access it.
Simple send an emai to the following address and TOR will be automatically
emailed back to you

Email Address to Use:
آدرس ايميل که استفاده کنيد
sendtor@gmail.com
sendtor_at_gmail_dot_com

بايگانی وبلاگ