پنجشنبه، دی ۱۰، ۱۳۸۸

گفتگو با نسرين ستوده در مورد بازداشت دکتر نوشين عبادی خواهر شيرين عبادی


گفتگو با نسرين ستوده در مورد بازداشت خواهر شيرين عبادی صرفاً به اين خاطر که خواهر شيرين عبادی است و چرسيدن آدرس خانم عبادی در خارج کشور

لطفاً به دقيقه 48:00 برويد

اينجا را کليک کنيد

بحثی با ليلی پورزند و محمد جعفری در مورد تظاهرات عاشورا


بحثی با ليلی پورزند و محمد جعفری در مورد تظاهرات عاشورا. خانم پورزند پيشنهاد ميکند که مثلاً پاسگاه پليس که درست تظاهر کنندگان افتاد آن را آتش نزنند و مثلاً آن را سبز کنند.

اينجا را کليک کنيد

چهارشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۸

سکولاريسم نو: حميد رضا خادم هم دستگير شد


سکولاريسم نو: حميد رضا خادم هم دستگير شد
http://newsecularism.com/2009/12/31.Thursday/123109-Thu.htm

خبر شديم که نويسندهء جوان مبارز، ايران دوست و شجاع کشورمان، حميد رضا خادم نيز به کاروانيان بازداشت شدهء حکومت اسلامی پيوسته است. بازداشت اينگونه چهره های مستقل و خوشفکر ايران که حکومت نمی تواند آنان را به دشمنان توطئه گر نسبت دهد نشان از عمق غفلت حکومتی دارد که خوش خيالانه می خواهد با ايجاد ارعاب و دست زدن به ارهاب بقای خود را تضمين کند.

قندچی-توصيه ای به موسوی و کروبی و عبادی و رهبران ديگر اپوزيسيون در ايران


توصيه ای به موسوی و کروبی و عبادی و رهبران ديگر اپوزيسيون در ايران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/602-PrivateSecurity.htm

سه روز پيش در روز يکشنبه، روز تظاهرات عاشورا در تهران، علی موسوی حبیبی، خواهر زاده ميرحسين موسوی، در خيابان هدف گلوله قرار گرفت و جمهوری اسلامی اين قتل را به اپوزيسيون منتسب کرد، هر چند همه شواهد دلالت بر قتلی ديگر توسط مأمورين غيررسمی رژيم دارد.

ديروز سه شنبه نيز محافظين رسمی دولت که مسؤل حفظ جان مهدی کروبی و خانواده وی در مواقع رفت و آمد در خيابان بودند، برداشته شدند، تا راه برای مأمورين غيررسمی رژيم باز شود که به ايشان صدمه بزنند، يا که ايشان را بترسانند تا ساکت شوند و خود سانسوری کنند. فاطمه کروبی همسر آقای کروبی نيز فوراً نامه سرگشاده ای به مردم ايران در اين مورد فرستادند. شيرين عبادی هم که پيش از اين بارها تهديد شده اند گرچه حتی فعال سياسی نيستند.

اينگونه اقدامات رژيم جمهوری اسلامی تازگی ندارد و مأمورين غيررسمی اين رژيم سالها پيش، فروهرها و بسياری ديگران را در قتل های زنجيره ای در داخل ايران به هلاکت رساندند و حتی در خارج از کشور نيز دکتر بختيار و بسياری ديگران را کشتند.

اين جنايات اسلامگرايان افراطی به دوران جمهوری اسلامی هم محدود نيست و حتی قبل از تأسيس جمهوری اسلامی، در زمان شاه، احمد کسروی را در ايران بخاطر مخالفت اسلامگرايان افراطی با نظراتش، به قتل رساندند. البته به او هم به همينگونه اول تهديد کردند تا بترسد و ساکت شود و خودسانسوری کند و بعد که نشد، او را به قتل رساندند. موارد ديگر هم همينگونه بوده است.

اين واقعيات حرف تازه ای نيست و در تاريخ ايران و اسلامگرايی افراطی در جهان ثبت شده است و همه ميدانند. اما هدفم در اين مقاله نکته ديگری است.

***

متأسفانه رهبران جنبش سياسی ايران که مورد توجه مردم بوده اند، بخاطر شجاعت و احساس برابری با همه مردم که همراه آنان در خيابانها بدون محافظ هستند، از اينکه از خود محافظت ويژه کنند، سرباز ميزنند. احمد کسروی چنين بود و با آنکه مدتها به او تهديد شده بود، اقدامی در رابطه با حفاظت خصوصی برای خود نکرد. برخی ديگر هم تسليم ارعاب اين زورگويان شده اند و سکوت و خودسانسوری را برگزيده اند.

بنظرم شخصيت های سياسی بايد اين تهديدات را جدی بگيرند و محافظ خصوصی براي خود استخدام کنند. آقای سلمان رشدی سالها پيش توسط آيت الله خمينی به مرگ تهديد شد اما او حتی برروي محافظت دولت انگليس هم تکيه نکرد و برای خود محافظ خصوصی استخدام کرد و با وجود همه تهديدات اسلامگرايان افراطی، به سرنوشتی نظير احمد کسروی دچار نشد، و بعد از 20 سال تهديدات بين المللی از سوی اسلامگرايان، هنوز زنده است و خودسانسوری هم پيشه نکرده و با وجود همه تهديات به مرگ، بسيار در ابراز عقايد خود فعال هم بوده است.

مهم اين نيست که شما با نظرات آقای رشدی موافقيد يا نه، مهم اين است که بخاطر اختلاف نظر، اين اسلامگراين افراطی حاضرند مخالف خود را ناجوانمردانه ترور کنند و بارها و بارها اين کار را کرده اند تا يا ديگران را با خودسانسوری خفه کنند يا از طريق ترور فيزيکی، و امروز در عاشورا با قتل خواهر زاده مير حسين موسوی و دو روز بعد از آن با حذف محافظين مهدی کروبی نشان دادند که برايشان فرق نميکند که مخالف چه افکاری دارد، و ميخواهند يا وی را با تهديد به سکوت و خودسانسوری بکشانند و يا با حذف فيزيکی خفه نمايند.

يعنی شما چه سلمان رشدی باشيد، چه سيد علی موسوی حبیبی، چه شيخ مهدی کروبی يا همسر ايشان، چه شيرين عبادی، از نظر اين اسلامگرايان افراطی و مأمورين غيررسمي آنها، خونتان حلال است، و مطمئن باشيد که اين مأمورين غيررسمی از قبل، فتوای آيت الله های شناخته شده ای را هم با خود دارند، که از تعصب اين افراد استفاده ميکنند، و از آنها آلت قتاله ای نظير سعيد امامی با مأموريت غيررسمی ميسازند.

چند بار ديگر بايد اين قتل ها را ببينيم و درست کار نکنيم. از همه رهبران جنبش کنونی تقاضا ميکنم تا آنجا که ميتوانيد برای خود محافظ خصوصی استخدام کنيد و هيچ از اين کار خجالت نکشيد و ابداً اجازه ندهيد کسی به شما بخاطر اين کار خرده بگيرد به اين بهانه که مثلاً بقيه مردم در خيابان بدون محافظ هستند، چرا که خودسانسوری و خفه شدن شما، يا نابودي و حذف شما، برای رژيم به مراتب بيش از هر فرد عادی، اهميت دارد.

همين ديروز آقای مهندس حشمت طبرزدی را هم بازداشت کردند که همه اين مدت فقط از مردم خواسته بود که به خشونت متوسل نشوند، يعنی فقط چون شخصی رهبر يک جريان مخالف اين ها است مورد تهديد قرار ميگيرد، با وجود آنکه اصلاً به عقايد اين ها کاری نداشته و گفته است مذهب را از دولت جدا کنيد و هر عقيده و مذهبی داريد احترامش محفوظ. اول وبلاگش را فيلتر کردند و بعد هم خودش را بردند زندان و گناهش هم فقط مصاحبه با يک رسانه بين المللی در مورد تظاهرات در روز عاشورا بود (1).

زنده ماندن همه رهبران اپوزيسيون برای رشد جامعه ای پلوراليستی بعد از جمهوری اسلامی اهميت اساسی دارد، از هر ديدگاه فکری که اين رهبران باشند. از ديدگاه يک پلوراليست، يک دموکرات، وجود و حيات همه نظرات در جامعه مهم است و نه نابودی انها. فقط اسلامگرايان افراطی و تروريستهای مشابه خواهان نابود کردن مخالفين خود هستند وگرنه انسانهای رشد يافته خواهان جدل و تبادل فکری با مخالفين خود هستند و نه خفه کردن و به هلاکت رساندن آنان.

جامعه با پلوراليسم است که رشد ميکند و بارور ميشود و نه آنگونه که جريانات افراطی خشک مغز اول سايت مخالف را فيلتر ميکنند و بعد مخالف را به زندان مياندازند و بعد هم به قتل ميرسانند (2).

به اميد جمهوري آينده نگر دموکراتيک و سکولار در ايران،

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
نهم دی ماه 1388
December 30, 2009

پانويس ها:
1. http://mohandestabarzadi.blogfa.com
2. http://www.ghandchi.com/294-cherApluralism.htm

سه‌شنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۸

دکتر امير حسين گنج بخش درباره موضع پرزيدنت اوباما در مورد تظاهرات اعتراضی در ايران


دکتر امير حسين گنج بخش درباره موضع پرزيدنت اوباما در مورد تظاهرات اعتراضی در ايران

لطفاً به دقيقه 38:00 برويد

اينجا را کليک کنيد

سخنان محمد اوليائی فرد در مورد بازداشت حشمت طبرزدی


سخنان محمد اوليائی فرد، حقوقدان و وکيل دادگستری، در مورد بازداشت حشمت طبرزدی

آقای اوليائی فرد ميگويد که مهندس حشمت طبرزدی فقط بخاطر اظهار نظر در مورد تظاهرات روز عاشورا در تلويزيون صدای آمريکا بازداشت شده است در صورتيکه در قانون اساسی ايران چنين کاری جرم نيست

لطفاً به دقيقه 33:00 برويد

اينجا را کليک کنيد

قندچی-بيدار انديشي و روشن بيني


بيدار انديشي و روشن بيني
سام قندچي
http://www.ghandchi.com/449-Enlightenment.htm
Align Right

اجازه دهيد قبل از هر چيز ذکر کنم که در اين نوشتار من هيچ مذهبي و از جمله بودائيسم را ترويج نميکنم. در واقع، به خوانندگان پيشنهاد ميکنم که فيلم سينمائي "آنا و پادشاه Anna and the King" را ببينند که نشان ميدهد چگونه مذهب بودائيسم به مواردي از ظلم و ستم در تاريخ مرتبط بوده است. همچنين پيشنهاد ميکنم خوانندگان فيلمي به نام "آبWater" را ببينند که نشان ميدهد مذهب هندو نيز چه فجايع انساني را تا به امروز مرتکب شده است. جالب است که مانند همه مذاهب ديگر، هواداران فناتيک بودائيسم و هندوئيسم هم سعي در ممنوع کردن اين فيلم ها کرده اند. مکاتيب ديگر ايدئولوژي غير مذهبي هم از فاشيسم تا کمونيسم موارد مشابه ظلم و ستم را نشان داده اند. اين را نوشتم که روشن باشد هدف من تطهير يک مذهب يا ايدئولوژي معين نيست بلکه هدف بحث برخي ايده هائي است که بودا طرح کرده است و من آنها را جالب يافته ام.

بيش از يکسال پيش در مقاله اي تحت عنوان "ايران و بيدار انديشي[http://www.ghandchi.com/391-Awake.htm]" منظورم از *بيدار انديشي* را به شرح زير توضيح دادم:

"منظور من از *بيدار انديشي*، نوع معيني از انديشيدن نيست، و حتي به فکر کردن هم محدود نيست و نحوه توجه ما به همه هستي است. يعني منظور من از بيدار انديشي، بيدارawake بودن، آگاهaware بودن، وبه عبارت بهتر انديشناکmindful زندگي کردن است. حکايت پائين از کريشنا مورتيKrishnamurti، اين تفاوت را خيلي خوب توضيح ميدهد:

"توجه داشتن attention با تمرکز حواسconcentration يکي نيست. تمرکز حواس، بيرون نگاه داشتن است؛ در صورتيکه توجه، که آگاهي کامل است، چيزي را بيرون نميگذارد، و همه چيز را شامل ميشود. بنظر من ميرسد که اکثر ما آگاه نيستيم، نه تنها درباره آنچه ميگوئيم، بلکه درباره محيط زيست مان، ابرها، و حرکت آب. شايد به اين خاطر که ما خيلي نگران خوديم ، يعني مشغول با مسائل کوچک جزئي خود، ايده هاي خود، لذت هاي خود، جستجوها و جاه طلبي هاي خوديم، که بطور عيني آگاه نيستيم. اما ما خيلي درباره آگاهي حرف ميزنيم. يکبار در هندوستان من با اتومبيل سفر ميکردم. راننده اي بود که ماشين را ميراند و من در کنار او نشسته بودم. سه آقاي متشخص در صندلي پشت نشسته بودند، و درباره آگاهي بحث ميکردند، و متأسفانه در همان لحظه راننده به جاي ديگري نگاهش رفته و بزي را به زير گرفت، و آن سه جنتلمن کماکان مشغول بحث آگاهي بودند کاملأ ناآگاه از آنکه بزي را به زير گرفته بودند. وقتي اين فقدان توجه به آن آقايان که ميخواستند آگاه باشند ياد آوري شد، خيلي تعجب کردند [کريشنا مورتي، "آزادي از شناخته شدهFreedom From the Known"، متن انگليسي، 1969، ص31].

"عبارات بالا نشان ميدهند که بيدار انديشي درباره نحوه توجه به جهان است و نه فقط شکلي از انديشيدن. در نتيجه آگاهي را نميتوان فقط برابر با آموختن دانست، همانطور که بسياري آگاه هستند که سيگار سم مضر است، اما از ترک آن عاجزند. در واقع اين حقيقت، چه توسط متفکرين تيزبين شرق نظير بودا، و چه بوسيله انديشمندان علم گراي غرب نظير رنه دکارت اذعان شده است. در رابطه با بودا، حکايت زير جالب توجه است، که در واقع جوهر تأمل انديشمندانهmeditation بودائي را در بيدار انديشي توضيح ميدهد، لازم به ياد آوري است که اصطلاح "ويپاساناvipassana " که در متن زير آمده است بمعني ديدن همه چيز آنگونه که هست، ميباشد:

"ميگويند اندکي پس از روشن بيني enlightenment، بودا از کنار مردي در سر راه گذر ميکرد که آن مرد از تشعشع و آرامش فوق العاده حضور بودا يکه خورده و ميايستد و ميپرسد: "دوست عزيز، شما چه هستيد؟ آيا شما يک موجود زميني هستيد يا يک خدائيد؟" بودا ميگويد، "نه." "خب، پس، آيا شما يک جادوگر يا ساحريد؟" دوباره بودا پاسخ ميدهد، "نه." "آيا شما يک انسانيد؟" "نه." "خب، دوست من، پس شما چه هستيد؟" بودا پاسخ ميدهد، "من بيدار هستم." نام بودا يعني "کسي که بيدار است، و اين تجربه است، که جوهر واقعي و اساس ويپاساناvipassana ، يا بصيرت تأمل انديشمندانهinsight meditation را تشکيل ميدهد [جک کورنفيلدJack Kornfield، "جستجوي جوهر فرزانگيSeeking the Heart of Wisdom" ، متن انگليسي، 1987، ص 3]."

همانطور که اشاره شد حقيقت بالا درباره جوهر تأمل انديشمندانه، نه تنها بوسيله متفکرين تيزبين شرق نظير بودا بلکه بوسيله انديشمندان علم گراي غرب نظير رنه دکارت نيز اذعان شده است که مفصلاً در نوشته "دکارت و لائيکات" [http://www.ghandchi.com/397-Descartes.htm] آنرا بحث کرده ام که چرا از نظر من ريشه تأمل انديشمندانه دکارت که پايه گذار فلسفي علمي مدرن است، در آموزش بودا نهفته است.

در آن رساله درباره نظريه دکارت نوشتم که او "برخورد مشابهي با اصل cogito (عبارت معروف دکارت که ميگويد: من فکر ميکنم، پس هستم) دارد که بنظر من معنايش شبيه اين انديشه بودائي است که وقتي سؤال کنيم "من کيستم،" دريابيم که "من" آنوقت معني دارد،که درباره خود *فکر* کنيم. وگرنه، عبارت *خود* به تنهائي مجموعه اي از احساسات، حرکات، و غيره است، که گرچه واقعيت دارند، اما بيان چيزي بنام "من" بمثابه يک مفهوم concept، نيستند!"

البته ارزيابي من از فلسفه علمي دکارتي مورد قبول عمومي نيست و مثلاً با تحليل والپولا راهولا محقق بودائي از اين موضوع متفاوت است که مينويسد، "...ما نميتوانيم انکار کنيم که اين ديدگاه بودائي [يعني اينکه هيچ فکر کننده اي در پشت انديشه نيست و خود فکر همان فکر کننده است] صد و هشتاد درجه در تقابل با اصل دکارتي cogito "من فکر ميکنم، پس هستم" قرار دارد [والپولا راهولا، "بودا چه فکر ميکرد،" 1958، انتشارات گروو، ص. 26]. برعکس نظر وي، من مفصلاً در رساله "دکارت و لائيکات" بحث کردم که ديدگاه دکارتي نيز به اين معني است که "من" فقط وقتي معني دارد که ما شروع به انديشيدن کنيم، در غير آنصورت "من" فقط مجموعه اي از چيزها، اتمها، و غيره است. بنابراين بنظر من نقطه آغاز دکارت در تأمل انديشمندانه اش که پايه گذاري متد علمي است، همان نقطه آغازي است که بودا وقتي که به معناي *خود* ميپردازد، در نظرش است. همچنين براي توضيح بيشتر درباره درک من از عمل تأمل انديشمندانه در انديشه بودا لطفاً به نوشتار "کنفرانس پرندگان" [http://www.ghandchi.com/320-Conference.htm] مراجعه کنيد.

***

اما آنچه در اين نوشته ميخواهم بحث کنم روشن بيني است. آيا روشن بيني قابل دسترسي است؟ آيا روشن بيني با علم در تعارض است؟ آيا روشن بيني معادل ديدگاه عرفاني است و نه يکسان با ديدگاه علمي؟

در مقايسه با آنچه درباره برداشت از روشن بيني در ميان خردگرايان و علم گرايان غرب نظير دکارت ذکر کردم، بنظر من در ايران اساساً درک غلطي از آموزش بودا وجود داشته است و بمثابه معادل عرفان و در تقابل با علم درک شده است. به همين سبب از يکسو علم گرايان ما از اين مبحث گذشته اند و از سوي ديگر متفکرين عرفان منش ما روشن بيني را در برابر درک علمي درک کرده و بدانسان اشاعه داده اند.

چرا در ايران روشن بيني غلط درک شده است؟

بنظر من درک مذهبي مونيستي از جهان در انديشه ايراني چه قبل از اسلام، در افکار زرتشت، و چه پس از اسلام در انديشه اسلامي، در ايران رواج و تفوق داشته، و از پشتيباني دولت برخوردار بوده است، و اين امر باعث شده است که متفکرين ايران همه چيز را در چارچوب ا انديشه يکتاگرائي توضيح دهند. مهمترين مؤلفه اين يکتاگرائي اعتقاد به خدائي است که مسؤل اين جهان است و در نتيجه حتي عرفا که ميخواهند همه چيز را در يک وحدت وجود توضيح دهند، براي انسان اين مقام را قائل ميشوند که به مقام خدائي ميتواند برسد. براي بحث مفصل من درباره ديدگاه فلسفي قرون وسطي لطفاً به نوشتار "مدرانيسم و معناي زندگي" [http://www.ghandchi.com/359-Modernism.htm] مراجعه کنيد. همچنين برای توضيح بيشتر درباره نظر من در باره مبحث خدا و متافيزيک رجوع کنيد به "خدا و ماhttp://www.ghandchi.com/363-GodAndUs.htm" و نيز مراجعه کنيد به نوشتار "متافيزيک و مذهبhttp://www.ghandchi.com/264-Metaphysics.htm"].

صوفيان قادر نبودند که کلاً بحث خدا را از موضوع انديشه خود درباره معنويات به کنار بگذارند، کاري که مهمترين دستاورد انديشه هاي فلسفي بودا است. در واقع مهمترين جنبه انديشه هاي بودا در اين بود که وي برعکس همه متفکرين هندو در زمان خود، معتقد بود که به بحث درباره موضوعاتي نظير خدا و روح، ابدي بودن يا اذلي بودن جهان، محدود يا نامحدود بودن هستي، يکي بودن يا دوگانه بودن بدن و روح، نيازي نيست، تا که به تبيين معنويات مورد نظر وي نائل شد. در واقع کاهنان مذهب هندو در زمان بودا اساساً به اين بحث ها پرداخته اند ولي بودا اين مباحث را سودمند نميديده و وقت خود را با اين بحث ها صرف نکرده است.

به قول والپولا راهولا شايد بتوان گفت که بودا تنها پايه گذار يک مذهب بزرگ است که هيچگاه نه ادعا کرده است که موجودي ماورالطبيعه است و نه گفته است که از ماورالطبيعه حامل پيامي يا مأموريتي است. حقيقتي را که بودا ادعا کرده است در زير درخت معرفتBodhi-tree يافته است، مدعي است هر انساني ميتواند بيابد. ( البته والپولا راهولا در عين حال مينويسد که مذهب بودائيسم در تاريخ 2500 ساله خود از خشونت دور بوده است چرا که خشونت در هر شکل آن با آموزش بودا در تضاد است. گرچه من با ادعاي دوم موافقم ولي در خوشبيني ادعاي اول درباره تاريخ مذهب بودائيسم با وي هم نظر نيستم،. علت نظرم را در ابتداي اين مقاله درباره دو فيلم سينمائي نوشتم، و حتي جنگهاي خونين تاميل تايگرهاي هندو با دولت سري لانکاي بودائيست که همين امروز در جريان هستند و ريشه مذهبي دارند، دليل ديگري بر نظر من هستند.)

به بحث درک انسان عادي از انديشه بودا برگردم. اجازه دهيد خيلي ساده اين بحث را توضيح دهم. يک فرد عادي بودائيست هدف معنوي خود را اين نميبيند که نظير معتقدين اکثر مذاهب جهان، بنده يک خدائي باشد و آن خدا را عبادت کند، يا که نظير صوفيان و عرفا، خدا را در عالم وجود در همه چيز ببيند و بخواهد به درجه خدائي برسد. اصلاً بحث خدا برايش مطرح نيست. هدف معنوي او در زندگي اين است که به مقام بودا بودن برسد، نه بمعني يک کيش شخصيت، بعنوان هدفي قابل دستيابي براي هرکسي، در ديدن حقيقت، يعني کسي شدن که بيدار انديش و روشن بين است. يعني از منظر اين انديشه، انسان در روشن بيني، يعني در ديدن حقيقت، به درجات عاليتر ميرسد، و همزمان در وي خصائلي نظير شفقت نهادينه ميشوند.

در نتيجه اينکه انسان روشن بين چگونه خصلت و ساختمان و منشأ و آينده جهان را براي خود و ديگران در هر زماني توضيح ميدهد موضوع علم و دانش موجود و درک وي از جهان است و موضوع تعالي معنوي وي نيست. در نتيجه اين شناخت براي مردم عادي ممکن است خيلي محدود و براي افراد با دانش تر ممکن است وسيع تر باشد و معادل توضيح علمي زمان خود باشد. به عبارت ديگر توضيح اينکه خدائي هست يانه، جهان تکاملي است يا نه، گذشته چه بوده و آينده چيست موضوع دانش است، و مسأله اصلي تعالي معنوي نيست که از آن نظر مورد توجه بودا قرار گيرد.

پس موضوع توجه حقيقتي که انسان پس از روشن بيني به درک آن نائل ميشود، چيست؟

قبل از بحث موضوع اجازه دهيد ذکر کنم که توجه من به اين موضوع فلسفي بمثابه يک فرد غير مذهبي است. وگرنه انواع فرقه هاي مذهب بودائيسم، نظير همه مذاهب ديگر، به دانش دوره هاي مختلفي که در آندوران ها شکل گرفته اند محدود مانده اند، و بسياري هم مانند همه مذاهب ديگر، آن دانش کهنه شده را به دگم تبديل کرده اند، و همانگونه هم درکشان از جهان به همان نسبت عقب مانده است، و درکشان از موضوعات مشخص به دوراني تعلق دارد که توضيحات معين فرقه آنها در آن دوره نگاشته شده اند. اين برداشت هاي شناختي مشخص مکاتيب بودائي از جهان و جامعه موضوع مورد توجه من نيست و منظور من در اينجا نوع نگرش در انديشه بودا به تعالي معنوي است، که در مقايسه با پايه گذاران اکثر مذاهب ديگر از جمله راهبان مذهب هندو، که قبول خدا و برهمن و يک متافيزيک معين را براي قبول طريق معنوي پيشنهادي خود لازم ميديدند، بودا چنين نيازي را نميديد. با اين وجود تکرار ميکنم که بودائيسم بمثابه يک مذهب در تاريخ چندان تفاوتي با بقيه مذاهب ندارد و درک علم دوره معين شکل گيري هر فرقه اش به دگم آن فرقه تبديل شده است و مذهب بودائيسم همانطور که در اول اين نوشتار متذکر شدم همانقدر مسأله داشته و دارد که ديگر مذاهب، و اصلاً فرقه ها و مذاهب بودائي موضوع مورد علاقه من نيستند.

جالب است که ابتدا حقيقتي که پس از روشن بيني بودا ديده است قابل ترديد است که بتواند براي يک فرد عادي جالب باشد اما تجربه بودائيسم نشان ميدهد که مردم عادي توان درک حقيقت با همه بغرنجي هايش را دارند و پذيرش اين ديدگاه بغرنج، منحصر به گروهي از فرهيختگان جامعه نمانده است. هرچند در عين حال بايستي خاطر نشان کنم که با گسترش اين بينش در ميان مردم عادي، برخي جنبه هاي ساده پندارانه اين بينش، که در واقع ارثيه هندوئيسم هستند، نظير کارماkarma و تناسخ، در بودائيسم بمثابه يک مذهب، بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند.

تفسير بودا درباره "کارما" و تناسخ اصل بحث او نيست ولي بسادگي معناي کارما و تناسخ در اين بينش نهفته است که همان نيروهائي که هر لحظه ميتوانند انسان را بميرانند و زنده کنند پس از پايان زندگي انسان در کالبد کنوني هم ميتوانند باعث تولد و مرگ شوند. اساساً بودائيسم نه به روح جدا از بدن اعتقادي دارد و نه وجود يا وجود نداشتن خدا موضوع تفکرش است. در نظر بودا رسيدن به عاليترين مرحله تعالي معنوي که نيروانا ناميده ميشود پايان اين زائيده شدن و مردن است اما معنايش محشور شدن روح با خدا نيست که بسياري از صوفيان ايران تصور کرده اند. همانطور که اشاره شد اصلاً روحي جدا از بدن براي بودا مطرح نيست، و حتي بودا درباره آنچه پس از مرگ براي انسانهاي متعاليArahant، نظير خود وي و مرحله تکاملي که او به آن رسيده بود، چندان حرفي نميزند، و تکيه اش بر روي اين است که خود وي هم يک انسان مثل همه انسانهاي ديگر است که دارد ميميرد و قرار هم نيست که بازگردد.

چرا براي من جالب است که بودا تا آخرين لحظه حيات ميگويد که يک انسان نظير هر کس ديگر است که دارد ميميرد گرچه کسي است که به نيروانا رسيده است اما تکرار ميکند که قرار نيست برگردد؟ بنظر من تجربه بودائيسم ثابت کرده است که بر عکس تصور بسياري از روشنفکران، مردم عادي قادر به درک چنين نگرش سخت و بغرنجي بوده اند، و انتظار هم نداشتند که بودا موجود ماوراالطبيعه باشد تا انديشه هاي معنوي وي را ارج نهند.

***

به اصل بحث برگردم. موضوع اصلي بحث بودا "حقيقت" است که پس از شش سال کوشش فردي به روشن بيني رسيده است و ديدن حقيقت معني روشن بيني اوست. روشن بيني يا ديدن حقيقت يعني چه؟ من در اينجا ميخواهم يک مثال بزنم. شايد اين مثال من خيلي گفتن بديهيات بنظر برسد وليکن بنظر من بياني از روشن بيني است:

به سونامي در سواحل اقيانوس هند فکر ميکنم. آيا ميشود گفت که يک خداي ظالمي است که تصميم ميگيرد که کودکان معصوم در سواحل اندونزي را بکشد؟ نميشود گفت که آن کودکان خدا را جستجو نکردند و به همين علت به چنين سرنوشتي دچار شدند. هر عقل سليمي نشان ميدهد که هيچ توجيه حکمت الهي نيز قابل توضيح چنين فاجعه اي نميتواند باشد. البته من نميخواهم بگويم که بخشي از مردم در دنيا ترجيح نخواهند داد آنگونه بيانديشند. اما اگر اين توجيهات قابل قبول نيستند، پس اين واقعيت، يک واقعيت تلخ است، و اين هم درست است که انديشيدن به چنين واقعيتي و درک اين حقيقت ابتدا باعث نا اميدي ميشود.

اگر نشود خدائي را بخاطر واقعه محکوم کرد و بالعکس اگر نتوان گفت که اگر خدائي قادر هست ولي اين يک حکمت الهي بوده و مثلاً همه کشته شدگان به بهشت ميروند، در آنصورت احساس دردناکي همراه پوچي زندگي گريبانگير ما ميشود. البته ميشود کسي به خدائي که خالق است ولي در جزئيات نميتواند دخالت کند، نظير يک نيروي اوليه معتقد باشد، که در آنصورت بازهم نتيجه يکي است و آن هم واقعيت دهشتناک اين رويداد است که جدا از آنکه فکر کنيم خدا بعداً قادر باشد در اين باره که در زمان اتفاق افتادن قادر به کاري نبوده است، بعداً آن را جبران کند!

اما روشن بيني به اين معني که به هرحال اين واقعيـت است، واقعيتي بسيار دردناک، چگونه درکي بالاتر است؟ آيا احساس درد يا احساس پوچي و همه احساسات ديگر کماکان پس از روشن بيني وجود خواهند داشت؟ بله! و حتي بيش از قبل. پس تفاوت يک انسان روشن بين تر که اين واقعيت را درک ميکند با ديگران در چيست؟

بنظر من آنچه بودا ميگويد يعني اذعان به وجود رنج، گام نخست است. اذعان به اين معني نيست که دنبال راهکار براي از بين بردن عوارض سانحه يا در پي جلوگيري از لطمات سونامي در آينده نباشيم. به عبارت ديگر اذعان، به معني تسليم شدن نيست. اذعان يعني شفافيت و اينکه نترسيم با واقعيت دردناک وجود اين حقيقت دردناک و اين نوع رنج نامنصفانه مواجه شويم. درست است که بعداً بودا از غير دائمي بودن حرف ميزند ولي آنهم بمعني اين نيست که پس در باره اين فجايع و راه مقابله با آن ها کاري نکنيم. بلکه فقط يک توضيح بديهي است که رنج هميشگي نيست همانطور که شادي هم هميشگي نيست. و بالاخره وقتي که ميگويد که *خود* وجود ندارد، باز هم توضيح واقعيات است همانگونه که در بحث درباره تأمل انديشمندانه و دکارت بحث کردم.

دوست فقيد من جک لي ( با نام مستعار کلوخ کوچک) عبارات زير را از بودا نقل ميکرد که بيان بسيار خلاصه اي از روشن بيني است:

"حقيقت در درون ما است، و از هيچ چيز بيروني بر نميخيزد، هر اعتقادي که در آن باره داشته باشيم. يک مرکز بسيار دروني در همه ما هست، که در آنجا حقيقت در کمال خود وجود دارد، و در دور و بر آن، ديواري بر روي ديوار ديگر، جسم ما آن را احاطه کرده است. آن حقيقت کامل آشکار که حقيقت است.[http://iranscope.ghandchi.com/Anthology/Jack_Li-Zen.htm] "

بنظر من روشن بيني قابل کسب است و اصلاً معنايش اين نيست که جواب آماده براي مسائلي که علم و تکنولوژي، تجربه و دانش ميتوانند حل کنند، از پيش مهيا شده است. يک روشن بين همانقدر نياز به همه اين ابزار هاي دانش پژوهي دارد که هر کس ديگر.

اما چرا در ايران روشن بيني غلط درک شده است؟ چرا صوفيان ما در برابر شريعتمداران دين که انسان را بنده خدا ميديدند ميخواستند انسان را به خدائي برسانند. آيا اين واقعيت زندگي بشر برايشان آنقدر سخت بود که در صورت به دور انداختن افسانه شريعت، ترجيح ميدادند ره افسانه ديگري به پيش گيرند؟ من نميدانم، ولي برايم آشکار است که آنچه آنها به آن رسيدند روشن بيني نبوده است و بويژه ارائه تصوير مونيستي در برابر بينش پلوراليتسي بودا از حقيقت است، يعني ديدن حقيقت بمعني تقليل آن به نوعي يکتائي، خدا! براي بحث مفصل تر درباره صوفيگري مراجعه کنيد به "صوفيگري و تقديرگرائي" [http://www.ghandchi.com/354-Sufism.htm].

ديگر آنکه از نظر بودا، روشن بيني در خود شفقت را حمل ميکند، و بنظر من اين جوهر معنوي روشن بيني است در صورتيکه هيچوقت انديشمندان بودائي را نميبينيم که مرتب درباره عشق، محبت و شفقت بگويند و در توصيف اين صفات نيک به نصيحت کردن بنشينند. در واقع در ديدگاه معنوي مرتبط با روشن بيني، هم پاي وقوف به درد مشترک نه تنها بشريت بلکه همه حيات و هستي، اين صفات نيز در فرد به همراه ديدن حقيقت نهادينه ميشوند که همراهاني که در اين درد داريم را غمخوارشان باشيم و بدينسان شفقت جزئي غير قابل بيان از روشن بيني ميشود.

نقل قول پائين از فيليپ کاپلو که در واقع يک کوآنKoan است تفاوت ديدگاه شفقت compassion بودائي را از نصايح مذهبي که حرف زدن درباره مهرباني و بخشش است، نشان ميدهد، و ميتواند براي تأمل انديشمندانه درباره همه اين بحث درباره روشن بيني حقيقت و نهادينه شدن غمخواري و شفقت سودمند باشد:

فرماندار منطقه اي در چين باستان چند روزي را در کوهستان با معلم ظنZen خود که استاد معروفي بود، صرف ميکند. وقتي که فرماندار آماده بازگشت ميشود، استاد از او ميپرسد، "وقتي که به پايتخت بازگردي، چگونه بر مردم حکم خواهي راند؟" فرماندار پاسخ ميدهد، "با شفقت و درايت." استاد نظر ميدهد که "در آنصورت همه آنها در رنج و عذاب خواهند بود." [فيليپ کاپلو، "ظن-امتزاج شرق و غرب،" 1979، ص. 199].

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
4 مرداد 1385
July 26, 2006


متن مقاله به زبان انگليسي
http://www.ghandchi.com/449-EnlightenmentEng.htm

مطالب مرتبط:
http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralism.htmدکتر مسعود کاظم زاده و دکتر رؤيا برومند درباره برخورد پرزيدنت اوباما به ايران
دکتر مسعود کاظم زاده و دکتر رؤيا برومند درباره برخورد پرزيدنت اوباما به ايران به وقايع امروز در ايران (بازداشت مهندس حشمت طبرزدی و شماری از فعالين سياسی و مدنی)

اينجا را کليک کنيد

بیانیه جبهه دمکراتیک ایران پیرامون سرکوب ملت درروزعاشورا وموج جدید بازداشت ها


بیانیه جبهه دمکراتیک ایران پیرامون سرکوب ملت درروزعاشورا وموج جدید بازداشت ها
http://mohandestabarzadi.blogfa.com/

در شرایطی که ملت بیدار ایران با مغتنم شمردن روزهای تاسوعا وعاشورای حسینی گام بزرگ دیگری درمسیر اراده ی برگشت ناپذیرخود برای نفی دیکتاتوری و ظلم حاکم را طی نمود. درروزی که جهان به عیان دید به رغم اختناق دینی و سانسوررسانه ای این ندای مدنی ملت بود که بلند ترازدیوارسرنیزه ها و رساتر ازصفیرگلوله های مزدوران حکومتی خواست خود مبنی برحکومت آزاد ودمکراتیک ونفی حاکمان خونریزوضد مردم را درمعرض قضاوت وجدان های بیداردنبا قرارداد .حکمرانان دین پناه وعوام فریب درمصافی دیگرمقهور اراده ملت شدند وبه ناچار پرده ازچهره ی تزویرخود کنارزده و درروزقتل حسین ملت ستم کشیده وعزادار ایران را درتهران ودیگرشهرهای بپاخاسته به خاک و خون کشیدند.
اکنون تندروهای مستاصل وزخم خورده حاکم به جبران شکست های پی درپی در سیاست های مفتضحانه خود سناریوی عقیم و تاریخ مصرف گذشته دیگری را سازنمودند و موج جدید بازداشت چهره های محبوب ومردمی را ازسرگرفتند تا شاید به این وسیله ازملت بزرگ ایران انتقام بگیرند.این تنها نشانگرسردرگمی حاکمان دورمانده ازملت است که پس ازآن همه آزمون وناکامی هنوزنیاموخته اند که با این ملت مصمم دیگر با زبان ارعاب نمی توان سخن گفت. دیگرزمان سرکوب ملت برای تداوم حکومت دیکتاتورمابانه گذشته است. اما همانگونه که مردم ایران درماه های اخیرثابت کردند با استقامت وآرامش خواست های مدنی خود وحقوق شهروندی را همچنان پیگیری نموده ویک باردیگرستم پیشگان را درنیرنگ ضد ملی ناکام خواهند گذاشت.
جبهه دمکراتیک ایران ضمن عرض تسلیت به پیشگاه ملت ایران برای ازدست دادن فرزندان غیورو دلاورخود درروزهای اخیرو ابراز تاسف ازبازداشت صدها تن ازشهروندان و همچنین چهره های مردمی نظیر مهندس حشمت اله طبرزدی که سالهای سال است پایداری خود درمبارزه برضد استبداد ودیکتاتوری را به اثبات رسانده به کودتاگران هشدارمی دهد در اسرع وقت همه ی بازداشت شدگان وزندان سیاسی را آزاد نموده وپس ازماهها تلاش بی فرجام ازتداوم ایستادگی دربرابر اراده ملت که بالاترین قدرتهاست بپرهیزند.
ما همچنین برای ثبت درتاریخ وگواه اینکه خواهان شرایطی به دورازخشونت درعبورازحاکمیت غیردمکراتیک به حکومتی دمکراتیک می باشیم دراین روزهایی که منحنی افول حاکمیت زورمداران بیش ازپیش نمایان شده وروزهایی که باید آن را ایام اقتدار ملت خواند ازپیشنهاد مصلحت اندیشان جامعه مبنی برپاپیش نهادن اندک خردورزان باقی مانده دردامن این ساختارکنونی برای شنیدن مطالبات مردمی و جبران ستمهای روا شده برملت استقبال نموده راه حل این جدال را سرسپردن حاکمان به خواست های مدنی این ملت دانسته درغیراین صورت به ایستادگان دربرابرملت هشدارمی دهیم که خود رابرای سقوط حتمی ورویارویی بزرگ مدنی درماه بهمن وماه های پیش روآماده سازند.
زنده باد آزادی – گسسته باد زنجیراستبداد
برقرارباد دمکراسی
جبهه دمکراتیک ایران
7 دی ماه 1388 خورشیدی

گفتگو با پسر مهندس طبرزدی در مورد بازداشت سخنگوی شورای همبستگی


گفتگو با علی طبرزدی در مورد بازداشت پدر وی مهندس حشمت اله طبرزدی سخنگوی شورای همبستگی و رهبر جبهه دموکراتيک ايران

لطفاً به دقيقه 36:00 برويد

اينجا را کليک کنيد

دوشنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۸

مصاحبه درباره تظاهرات عاشورا با مهندس طبرزدی قبل از بازداشت


مصاحبه درباره تظاهرات عاشورا با مهندس طبرزدی قبل از بازداشت

http://blip.tv/file/3022053

نامه عاشورایی محسن مخملباف به یزید زمان "خامنه ای


نامه عاشورایی محسن مخملباف به یزید زمان "خامنه ای
http://ahmadbatebi.us/index.php?option=com_content&view=article&id=118:-------q-q-&catid=34:persian-blog-&Itemid=115


خامنه ای! ای پست تر از یزید
تو برنده شدی، اکنون دیگر یزید نفر اول نیست که در عاشورا آدم کشت، تو از او بردی.
حالا از خودم ناراضی ام که در ۱۷ سالگی با شاه جنگیدم. او وقتی دید مردم او را نمی خواهند، کشور را گذاشت و رفت. اما تو ایستاده ای تا همه از ایران بروند.
خامنه ای! ای پست تر از یزید
مقاومت کن. بیشتر آدم بکش. بیشتر تجاوز کن. می خواستی احمدی نژاد را نجات بدهی، خودت از دست رفتی. می خواهی خودت را نجات بدهی، اصل ولایت فقیه را از بین بردی. دست مریزاد. لطفا باز هم مقاومت کن تا ما باز هم بیشتر به دست آوریم.
خامنه ای! ای پست تر از یزید
غرور و نخوت ترا همه می دانستند، اما حسادتت را کمتر کسی می دانست. تو منتظری را کشتی و خودت بر پیکر شهید او بر بلندای دستان مردم حسودی کردی.
خامنه ای! ای پست تر از شمر
تو منتظری نیستی که به قدرت نه گفت تا انسان بماند و محبوب مردم شد و رفت.
تو خمینی نیستی که شاه را بیرون کرد و برای چند سال محبوب مردم شد و رفت. تو حتی برای نجات خودت در روز تاسوعا با مزدوران خودت به خانه خمینی حمله کردی.
تو حتی شاه نیستی که وقتی دانست مردم او را نمی خواهند سلطنت و کشور را گذاشت و رفت تا مردم بدانند روزهای بدتری در انتظار آن هاست.
تو فقط یزیدی. چون تنها تو در عاشورا آدم می کشی.
خامنه ای! ای پست تر از خولی
ما تو را به زیر می کشیم، با اصل ولایت فقیه ات.
ولایت فقیه جامه آلوده ای است که حتی اگر نعوذبالله خدا به تن کند، هستی کن فیکون می شود.
خامنه ای ما ترا به زیر می کشیم از تخت حکومت ات. نه، ما ترا بالا می کشیم از چاه صدامی ات و نور به صورتت می اندازیم اما نه با چراغ قوه ای که در دست یک سرباز آمریکایی است. این نور از مشعل یک دانشجوست که ترا از عمق چاه ترس ات بیرون کشیده.
آن دانشجو اما ترا نمی کشد. او ترا در عاشورای بعدی در بین دسته عزاداران حسینی رها می کند تا مردم با چشمان حیرت زده خود ببینند تنهایی یزید را.
خامنه ای! ای یزید! در هفتم و چهلم شهدای عاشورای امسال ترا از تخت ات به زیر می کشیم.
خامنه ای! ای پست تر از پستی...
محسن مخملباف
عاشورای


بازداشت مهندس طبرزدی


پيام دانشجو-بازداشت مهندس طبرزدی
http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1807.aspx

مهندس حشمت اله طبرزدي دبيركل جبهه دمكراتيك ايران و سخنگوي شوراي همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر درايران ظهر امروز بازداشت شد. مامورين وزارت اطلاعات پس از مراجعه به منزل طبرزدي وي را بازداشت كردند.از اتهام و محل نگهداري وي اطلاعي در دست نيست.

مهندس طبرزدي: ازسوي جنبش همبستگي اعلام مي كنم مراقب باشيم به دام خشونت نيفتيم


مهندس طبرزدي: ازسوي جنبش همبستگي اعلام مي كنم مراقب باشيم به دام خشونت نيفتيم
http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1806.aspx

خبرگزاري جبهه متحد دانشجويي- يكشنبه شب ششم دي مهندس حشمت اله طبرزدي سخنگوي شوراي همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر دربرنامه تفسيرخبر صداي آمريكا به پرسش هاي جمشيد چالنگي درمورد وقايع روزعاشورا درتهران و تداوم جنبش سبز پاسخ گفت متن اين گفتگو بدين قراراست جمشيد چالنگي: شما امروز ناظر برعاشوراي تهران بوديد، درتهران چه گذشت؟ حشمت اله طبرزدي: ضمن تسليت به خانواده كشته شدگان، امروز با دوستان به نقاطي كه تظاهرات بود رفتيم ازنواب تا امام حسين و خيابان هاي اصلي آنچه كه من ديدم اين بود كه از يك طرف جمعيت انبوهي از مردم آمده بودند به شكل مسالمت آميز كه خواسته هايشان را مطرح كنند.ولي با كمال تاسف در نقطه مقابل يك نيروي چند لايه سركوبگر آورده بودند ازنيروي انتظامي ، يگانهاي ويژه؛ قرارگاه ثاراله؛ نيروهاي كماندو نيروهاي لباس شخصي و درمرحله نهايي به چشم خودمان ديديم كه درمنطقه نظام آباد از بسيج مساجد هم نيروهايي را مي‌ آوردند وهمه اينها براي مقابله با مردم وجواناني بود كه با دست خالي آمده بودند. اين لشگركشي را درمقابل اينها انجام داده بودند. درصورتي كه كاملا مشهود بود مردم ترسي نداشتند، اين سركوب و تيراندازي و خشونتي كه امروزدر خيابان هاي تهران حكومت بروزداد اثر معكوس داشت. همين الان كه من دارم صحبت مي كنم صداي بوق اعتراضي ماشينها درخيابان ها پيچيده و به نظر مي رسد كه كمترين اثر اين سركوب امروز كه البته اين بعد از فوت ايت الله منتظري و اينكه جمعيت را درقم سركوب كردند شروع شد، كمترين اثرش اين است كه اين جنبش شبانه روز ادامه دارد. الان حركت ها مثل گذشته گسسته نخواهد شد و پيوسته ادامه دارد. مجري: دراوايل خواست معترضين درشعار راي من را پس بده نمودار بود الان خواست ها چيست؟ طبرزدي: خواسته ها درشعارها مشخص مي شود. دراين چند وقت مردم شعارهايي مطرح كردند كه رژيم آنرا ساختارشكن ناميد. اين شعارها اخيرآ به شدت متوجه شخص رهبر جمهوري اسلامي هست و پيش از آن هم راجع به ساختار جمهوري اسلامي و اينكه مردم خواهان ساختار دمكراتيك وجمهوري ايراني اند.من مي خواهم جنبه هايي ازاين جنبش را مطرح كنم. امروز كه ما شاهد حادثه خونين عاشورا بوديم آن چيزي كه تا به حال گفته مي شد كه درايران يك ديكتاتوري نظامي مذهبي هست به برداشت من و بسياري تحليلگران امروز آن وجه نظامي حاكميت درواقع غالب شد و درواقع حكومتي را كه نظاميان درلباس شخصي يا نيروي انتظامي يا كماندو ازخود نشان دادند ديديم.مشخص شد كه امروز ما با يك ديكتاتوري نظامي روبروهستيم و مساله جالب اينكه درخيابان هاي مركزي تهران تمام كساني كه آمده بودند عليه حاكميت و كليت اين حكومت شعار مي دادند. حكومت كه مدعي است برخاسته از يك انقلاب و راي مردم هست اما نتوانست چند هزار نفر به طرفداري ازخودش درخيابان ها بياورد و بگويد اينها هم طرفدارجمهوري اسلامي هستند. فقط كاري كه كرد نيرو آورد نظامي و انتظامي ولي مردم را نداشتند. درنظام آباد ما ديديم كه حتا هيات هاي مذهبي كه نتوانسته بودند درتظاهرات شركت كنند و به شكل سنتي مراسم خودشان را برگزار مي كردند كاملا مشهود بود كه اينها هم هيچ ارادتي به جمهوري اسلامي ندارند، بلكه ازاين سيستم بريده اند. نكته بعدي اينكه به نظرم خشونتي كه امروز اين رژيم نشان داد ممكن است ازروي حساب باشد. يعني الان ما درداخل كشور بايك جو بسياربسيارملتهب روبروهستيم اين جنبش قطعا ادامه خواهد داشت بلكه شبانه روزي خواهد بود. چون منزل ما درسعادت آباد برخيابان هست آنچه ازتظاهرات و درگيري ها دراين شش هفت ماه گذشته رخ داد امشب براي اولين بارمي بينيم كه تا اين ميزان صداي بوق اعتراضي ماشين ها بلند است. مطمئنا روزهاي آينده هم اين جنبش ادامه دارد.من ازطرف جنبش همبستگي عرض مي كنم كه مابايد مراقب باشيم دردام خشونت نيافتيم. درهرشرايط اعتراض مسالمت آميزرا ادامه دهيم.مطالبات مردم ديگرفردي نيست كه شخص آقاي خامنه اي باشد امروز مساله دمكراسي ، مساله حقوق بشر و مساله جدايي دين ازسياست است و خوشبختانه حكومت با رفتاري كه نشان داد درمحرم امسال اول درامورمذهبي مردم دخالت كرد وهيات هاي سينه زني را محدود كرد روزعاشورا هم مردم مذهبي را كشت وعملا نشان داد كه دخالت مذهب درحكومت بسيارخطرناك است و اين جزو خواست هاي اصلي است كه اميدواريم مردم بتوانند به خواست شان برسند. امروزما شاهد بوديم اينها چگونه جوانان رازدند اما شكوه وبزرگي جنبش را هم ديديم. البته نبايست فراموش كنيم كه اين جنبش سبزجنبش روشنفكري است، كاملا مشخص است بيش ازدو سوم اين معترضين دانشجو وجوان هستند وبايد افتخاركنيم به اين جنبش روشنفكري حقوق بشري وعرفي كه الان درايران به وجود آمده مجري: آيا وضعيت اقتصادي تاثيري دراين جنبش دارد؟ طبرزدي: متاسفانه الان بيكاري بيداد مي كند و كمترخانواده اي مي توانيد پيدا كنيد كه يك يا دوجوان بيكارنداشته باشد اگرچه الان شعارها ي مردم شعارهاي اقتصادي نيست وشعارهاي سياسي هست اما به نظرميرسد كه اين جوان هايي كه درخيابان ها هستند بخش زيادي به دليل مطالبات اقتصادي است و اينكه آينده اي براي خودشان نمي بينند ولي به نظر مي رسد هرچه جلوتربرويم توده هاي مردم كه مسايل شان اقتصادي هست به اين جنبش خواهند پيوست.

یکشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۸

کيانوش توکلی-سایت ایران گلوبال دچار مشکل فنی شده است، تا بر طرف شدن مشکل فنی از سایت فرهنگ گفتگو استفاده کنيد

سایت ایران گلوبال دچار مشکل فنی شده است
http://farhanggoftego.com/index.php?option=com_content&view=article&id=692:2009-12-28-00-00-38&catid=1:2009-08-25-13-25-19&Itemid=2#JOSC_TOP

بدین وسیله به اطلاع خوانندگان و نویسندگان سایت ایران گلوبال می رسانم که متاسفانه از ساعت 21 امشب 27 دسامبر سایت دچار مشکل فنی شده است تا بر طرف شدن مشکل فنی ، علاقمندان می توانند مطالب و اخبار را از سایت فرهنگ گفتگو استفاده نمایند.
مسئول گروه اینترنتی فرهنگ گفتگو
کیانوش توکلی

ناضر مستشار-بازتاب امروز به خاک و خون کشیده شدن هموطنان در رسانه های خارجی


ناضر مستشار-بازتاب امروز به خاک و خون کشیده شدن هموطنان در رسانه های خارجی
http://www.iranglobal.info/meinungedit.php?fileid=archive/komentar/122709Uw2459F.txt

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

alarabiya.net

به گزارش تلویزیون العربیه درشهرهای مشهد، اصفهان، کرمانشاه،نجف اباد،شیرازوقم درمراسم روزتاسوعا درگیری بین مردم و نیروی های بسیج و لباس شخصی ها!

bbc.co.uk

...این درگیریها در مناطق مرکزی شهر تهران در حوالی میدان امام حسین، پل چوبی، میدان فردوسی و چهار راه ولی عصر بین عزاداران و نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها گزارش شده است.

یک شاهد عینی به بی بی سی گفت که اعضای یک دسته عزاداری در حوالی پل چوبی اقدام به سردادن شعار کردند که با واکنش نیروی انتظامی مواجه شدند. پس از آن، دسته های دیگر عزاداری که در مسیر حرکت می کردند، در اعتراض به نحوه برخورد نیروی انتظامی، شعارهای ضد حکومتی سر دادند و بعد از این اتفاق، دامنه درگیری گسترده تر شد....

france24.com

پلیس ضد شورش ایران با شلیک گاز اشک آور به متفرق کردن معترضان در تهران که به مناسبت بزرگداشت های مذهبی تظاهرات ضد دولتی انجام میدادند روی آورد اما جمعیت عظیم حاضر در میدان امام حسین تهران همچنان با شعار های ضد دولتی مقاومت میکنند..حضور نیروهای امنیتی در نقاط مختلف شهر گسترده است

reuters.com

::: پلیس ضد شورش ایران برای متفرق کردن مردم در روز تاسوعا از گاز اشک آور استفاده می کند ::: جمعیت زیادی از مردم در میدان امام حسین جمع شده و شعارهای ضد حکومتی می دهند و با پلیس درگیر شده اند ::: نیروهای امنیتی در دیگر نقاط تهران نیز به شدت با مردم برخورد می کنند ::: پلیس ضد شورش در مسیر حرکت خود شیشه خودروها را می شکند ::: خبرگزاری های خارجی به صورت مستقل حق ارسال اخبار را ندارند و این کار ممنوع شده است ...

washingtonpost.com

واشنگتون پست به نقل از ؛راه سبز؛ اعلام کرده که درگیری شدیدی بین مردم و سپاه و نیروهای مسلح بسیجی رخ داده است. بسیج شیشه ماشین هایی رو که در حمایت اعتراضات بوق میزنن شکسته و سرنشین ها رو مورد حمله قرار دادن.//۲۶ دسامبر ۲۰۰۹

dw-world.com

به گزارش سایت اینترنتی جرس از حوالی ساعت ۹ صبح روز شنبه صدها نیروی یگان ویژه در خیابان‌های مرکزی تهران مستقر شده‌اند. تمرکز استقرار نیروهای گارد ویژه در خیابان آزادی از تقاطع نواب صفوی تا میدان انقلاب و از میدان انقلاب تا تقاطع چهار راه ولی عصر گزارش شده است. جرس می‌نویسد که جمعیت انبوهی از مردم در حدود ساعت یازده صبح به وقت تهران بدون سر دادن شعاری خاص از میدان امام حسین به سمت میدان انقلاب در حال حرکت بودند که در منطقه پل چوبی ماموران نظامی راه را بر آنان بستند و این موجب درگیری شدید در د...

alarabiya.net

العربیه – تهران / سپاه پاسداران در تهران ، اصفهان ، مشهد ، قم و دیگر شهراهای ایران حالت اضطراری اعلام کرد . اعلام حالت فوق العاده از سوی سپاه پاسداران بعد از چندین روز درگیری معترضان و حامیان آیت الله منتظری و درآستانه ظهر عاشورا انجام میشود . در این حال ، امروز شنبه و در مراسم تاسوعا ، نیروهای امنیتی با باتوم و گازاشک آور به عزاداران در تهران حمله ور شدند. این درگیری ها در مناطقی همچون ولیعصر ، فردوسی و میدان امام حسین شدت داشته است .

latimes.com

روزنامه لس آنجلس تايمز نوشت، بر اساس گزارش شاهدان، هزاران نفر به خيابانهاى تهران آمدند و با نیروی های امنیتی درگیر شدند..اين آخرين ناآرامی ها در پايتخت ایران در حالى صورت مى گيرد كه رژيم خود را براى مقابله با تظاهر کنندگان در سراسر کشور در روز عاشورا آماده می کند....

nydailynews.com

::: هر روز جنبش مردمی در ایران به نقطه اوج خود نزدیک تر می شود. رهبر ایران آنها را اراذل و اوباش می خواند ::: درگذشت آیت الله منتظری مانند یک کاتالیزور حرکت این جنبش و حرکت مردمی را سرعت بیشتری داده است ::: احمدی نژاد هر روز در موقعیت بدتری قرار می گیرد. طبق روال هر سال عاشوا و تاسوعا رسیده و انتظار موج جدید اعتراضات مردمی قابل پیش بینی است ::: اوباما به احمدی نژاد تا آخر سال میلادی مهلت داده و ممکن است برای سرنگونی حکومت حمله نظامی انجام دهد. ولی مردم ایران به روزهای پیروزی خود نزدیک هستند ...

alarabiya.net

سپاه پاسداران حالت اضطراری برای 3 روز در تهران ، اصفهان ، قم و نجف آباد ، مشهد و دیگر شهرستانها در ایران

washingtontimes.com

واشینگتن تایمز : ملاها با یک انقلاب روبرو هستند

مقاله تحلیلی واشینگتن تایمز که با اشاره به درگذشت آقای منتظری و اعتراضات دانشجویی اخیر به بررسی جنبش سبز ورادیکال شدن آن پرداخته است.

cnn.com

این خبرگزاری با پخش تصاویری از اعتراضات امروز مردم ایران به پخش گزارش کاملی از این حرکت اقدام کرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعارهای امروز

عزا عزا ست امروز، ملت سبز ایران، صاحب عزاست امروز

عزا عزا ست امروز، روحانی آزاد،ه پیش خداست امروز

منتظری نمرده، دیکتاتور ه که مرده

منتظری زنده ست، رهبر (مرجع) پاینده ست

منتظری منتظری، راهت ادامه دارد

منتظری منتظری، آزادی ت مبارک

منتظری، صانعی،‌ مجتهد واقعی

خامنه‌ای قاتل ه، ولایت ش باطل ه

تجاوز حمایت، مرگ بر این ولایت

مرگ بر معاویه

ما اهل کوفه نیستیم، پشت یزید بایستیم

این ماه، ماه خون ه، یزید سرنگون ه

این لشکر حسین ه، حامی میرحسین ه

دیکتاتور بیچاره، عاشورا هم تو راه ه

مراجع مراجع، هیات من الذله

ای رهبر آزاده تجاوز هم آزاده؟

یا حجت بن الحسن، ریشه ظلم و بکن

شده کفن بپوشم، وطن نمی‌فروشم

سپاهی حیا کن، این حرم رو رها کن

سپاهی بی‌غیرت، تشه‌ی خون ملت

سپاهی، طالبان، پیوندتان مبارک

حسین حسین شعارش ه، تجاوز افتخارش ه

سپاهی واقعی، همت بود و باکری

جنتی لعنتی، تو دشمن ملتی

ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما

منتظری مظلوم راهت ادامه دارد/ حتی اگر دیکتاتور بر ما گلوله بارد

خامنه اى يزيد شد روى يزيد سفيد شد

سگهای رهبر رها ... تهران شده کربلا

می جنگم می میرم کشور رو پس می گیرم

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فیلمهای مربوط به امروز

حمله ی موتور سواران به مردم و پراکنده کردن آنها

http://www.youtube.com/watch?v=I-AZFPBxLK4

میدان انقلاب، بوق کر کننده ماشین ها، طنین یا حسین میر حسین، امروز تاسوعا

http://www.youtube.com/watch?v=YynTIKfKbnU

شعار الله اكبر و وعده ما عاشورا در اتو بوس هاي تهران

http://www.youtube.com/watch?v=4uYh82RMM20

معاویه حیا کن سلطنت را رها کن

http://www.youtube.com/watch?v=stsd46fd_pg

تیراندازی هوایی توسط مزدوران رژیم در تهران

http://www.youtube.com/watch?v=DAdW9pcOkg8

حضور گسترده مزدوران رژیم در میدان انقلاب

http://www.youtube.com/watch?v=m767r0-5NKA

تظاهرات خیابان انقلاب/ تاسوعا

http://www.youtube.com/watch?v=J3FfPjYr5d8

فیلم تظاهرات روز تاسوعا / خیابان انقلاب

http://www.youtube.com/watch?v=hLyrBP8x0Ac

تصاویری پخش نشده از تیراندازی در میدان آزادی - روز عاشورا به خون خواهی خواهیم رفت

http://www.youtube.com/watch?v=VfhvJI69KnQ

http://www.youtube.com/watch?v=zBGfi8dU8ss

http://www.youtube.com/watch?v=NOrax2akxME

می جنگم می میرم کشور رو پس می گیرم

http://www.youtube.com/watch?v=SgFTOYUqi_8

حمله لباس شخصي ها به پيرزن شعاردهنده در اتوبوس در روز تاسوعا و مقابله مردم

http://www.youtube.com/watch?v=YvdhFOEyL9Y

اعتراضات شبانه: ای رهبر واداده خمینی چشم براهه

http://www.youtube.com/watch?v=Az67clehRW0

شنیده شدن صدای تیراندازی تهران شنبه شب

http://www.youtube.com/watch?v=eKzcGQj2Qk4

تظاهرات مردم در منظریه و نیاوران شنبه شب

http://www.youtube.com/watch?v=C06iP8yuBrE

ای رهبر آزاده، تجاوزام آزاده؟

http://www.youtube.com/watch?v=bHkMLXg51zM

مرگ بر اصل ولایت فقیه

http://www.youtube.com/watch?v=hwqoWFOkbaU

پرتاب گاز اشک آور بسوی مردم در خیابان انقلاب

http://www.youtube.com/watch?v=LnTZigzQkY8

دستگیری یک جوان توسط مزدوران و واکنش مردم

http://www.youtube.com/watch?v=UB5vaIPCaZU

ویدیوی فراری دادن دو محکوم به اعدام در شهر سیرجان

http://www.youtube.com/watch?v=ZRPg5x47Zkw

رهبری گروه توسط یک پیرزن دلیر در اتوبوس ، سهراب ما نمرده این دولت که مرده

http://www.youtube.com/watch?v=cSLlHhB3D7I

تیراندازی در نیاوران

http://www.youtube.com/watch?v=VfPEJDhv-Jk

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از میان وبلاگها

iliya111111.wordpress.com

دستم زخمی شد.بیشرفا.ولی حقش گذاشتن کف دستش.جمعیت در نقطه ای که مابودیم حدود500 یا بیشتر بود.هی گفتم جمع راه برین پراکنده نباشید داشتیم منسجم میشدیم که از بین خودمون یکی دو نفر پریدن زدن زیر یکی از بچه ها که رهبری میکرد یکیشون منو زد به خودم که اومدم مردم ریخته بودن روشون تا میخوردن زدنشون یه خانومه بم گفت از دستت خون میاد نگاه کردم دیدم کاپشنم و پیراهنم پاره شدن .اینا ارازل و اوباشو به جون مردم انداختن .اما تا اون لحظه ای که من بودم مردم ایستاده بودن.خدا وکیلی عاشورا تنهامون نزارید.

mandegar-mandegar.blogspot.com

بر اساس گزارشات دریافتی از یک منبع موثق که در جلسه روز 5شنبه ستاد بحران محرم در ستاد فرماندهی نیروهای انتظامی حاضر بوده است در صورت مشارکت بالای مردم در راهپیمایی روز تاسوعا و عاشورا نیروهای مذکور موظفند از خیابانهای تهران به مکانهای دیگری که برای انها پیش بینی شده عقب نشینی نمایند همچنین به این نیروها دستور داده شده به محض پایان مراسم و پراکنده شدن جمعیت در برخی از خیابانهای مرکزی تهران دست به اقدامات سرکوب گرانه بزنند تا جمعیت در روز عاشورا دوباره تجمع ننمایند رسانه شما هستید لطفا اطلاع رسا...

twitter.com

پنج ميليون نفر ايراني در خارج زندگي ميکنند اين مردم هيچ دل خوشي از جمهوري اسلامي ندارند.وطيفه اصلي ما پشتيباني از مردم جان به لب رسيده زير ستم و فقر و بي آيندگي که اين رژيم به اين مردم روا ميدارد است. بياييد و همه زير خواسته برکنار گذاشتن جمهوري اسلامي و برقراري حکومتي که رفاه و سعادت شهروندانش مشغله اصلي اش است گرد هم اييم . اکنون روز آن فرا رسيده که با تجمع هاي اعتراضي در جلو سفارت خانه هاي رژيم و جلو سازمانهاي بين المللي و ميادين شهرها گرد هم آييم و صداي ايرانيان معترض را به گوش جهانيان ب...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارشات از رسانه های داخلی

mojahedin.org

تلويزيزيون العربيه گفت: درگيريهاى سنگين در ايران جريان دارد و مقامهاى وضعيت فوقالعاده اعلام كردند. در تهران، اصفهان، مشهد، قم و نجف آباد وضعيت فوقالعاده اعلام شد. نيروهاى پليس براى متفرق كردن تظاهر كنندگان از خشونت شديد استفاده مىكنند. در تهران درگيرى سنگينى در خيابان انقلاب بين نيروهاى بسيج و مخالفين ادامه دارد. در ميدان امام حسين در تهران درگيرى سنگينى بين مردم و نيروهاى امنيتى در جريان است. درگيريهاى تهران به مناطق ولىعصر و فردوسى نيز كشيده شد.

ina-newsagency.com

در نزدیکی میدان انقلاب ماموران یگان ویژه یک دستگاه اتوبوس بی آر تی را با حدود سی تن مسافر زن و مرد در حالی که شعار ضد حکومتی سر می دادندمتوقف کرده و همه مسافرین را به مکان نامعلومی منتقل کردند.

ina-newsagency.com

امروز مصادف با تاسوعاي حسيني ازساعت 1130 در میدان فردوسی مردمی که برای شرکت در مراسم تاسوعا آمده بودند , شروع به سر دادن شعارهای ضد حکومتی كردند . ماموران یگان ویژه و لباس شخصی ها با باتوم و گاز فلفل به جان مردم افتادند . تعدادی از مردم زخمی شدند و برخی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند . مردم شعار مي دادند مرگ بر دیکتاتور, رهبر ما قاتله ولایتش باطله درگیری هر لحظه شدت بیشتری می گیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سید حسن خمینی در بیت رهبری و در کنار جنتی

ayandenews.com

شب گذشته در مراسم شب تاسوعای حسینی كه در بیت رهبر انقلاب برگزار شد، حجت الاسلام حاج سید حسن خمینی، نوه امام راحل نیز در مراسم شركت كرد. وی در كنار رهبر انقلاب، آیت الله جنتی ، آیت الله باقری كنی و حجت الاسلام ناطق نوری نشست.

توضیح ما: این مردک با اقای رضا پهلوی عکس یادگاری می گیرد , از موسوی حمایت می کند و شام را با خامنه ای می خورد. پیدا کنید پرتغال فروش را.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمله مامورین حکومتی به مسجد جماران و درگیری آنها با مردم

salaamnews.com

50نفر از نیروهای لباس شخصی با حمله به بیت امام در عصر تاسوعا سخنرانی سید محمد خاتمی را نیمه کاره گذاشتند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سلام از حسینیه جماران، سخنرانی سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشورمان به دلیل حمله نیروهای لباس شخصی به بیت امام با باتوم و زنجیر نیمه کاره ماند.این گروه با شکستن شیشه های حسینه جماران وارد حسینیه شدند.

بر اساس این گزارش از ساعاتی پیش نیروهای امنیتی اطراف خیابان جماران را محاصره کرده بودند اما نیروهای لباس شخصی به سادگی توانستند به بیت امام حمله کنند.

گفتنی است این 50 نفر با شعارهای "ابوالفضل علمدار خامنه ای نگه دار" به مردم حمله ور شدند و در خیابان های اطراف هم عده ای موتور سوار با سنگ به مردم حمله کردند، این افراد با منتسب کردن خود به ولایت فقیه از یک سو به بیت خمینی حمله کردند.

یاسر خمینی، فائزه و فاطمه هاشمی هم در مراسم حضور داشتند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گروهک فشار به خانه خمینی حمله کردند

hra-news.org

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه وبیان: در حالیکه امشب سید محد خاتمی در حسینیه جماران , بیت امام خمینی (ره)در حال سخنرانی بود و جمعیت زیادی در این حسینیه حاضر بودند اعضای گروهک فشار در شب عاشورای حسینی با فریادهای حیدر حیدر , ابوالفضل علمدار خامنه ای نگهدار با منتصب کردن خود به ولایت فقیه از یک سو به بیت امام خمینی حمله کردند و دیگر سو تلاش کردند این حرکات ساختار شکنانه و اهانت امیز را به پیروان رهبر انقلاب منصوب کنند. به گزارش پارلمان نیوز، انها با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم موجب نیمه تمام ماندن سخنرانی رئیس جمهورسابق کشورمان شدند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یورش وحشیانه به تجمع مادران عزادار در تهران

iranpressnews.com

یورش وحشیانه و ضرب وشتم مادران عزادار توسط نیروهای سرکوبگر

بنابه گزارشات رسید به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نیروهای لباس شخصی به مادران عزادار یورش بردند و آنها را مورد ضرب وشتم قرار دادند.در اثر این یورش وحشیانه یکی از مادران از ناحیه صورت زخمی گردید و تعدادی دیگری از آنها مصدوم شدند.

روز شنبه 5 دی ماه حوالی ساعت 17:15 دقیقه مادران عزادار طبق روال هفتگی خود قصد داشتند که تجمع اعتراضی خود را در میدان آب نمای پارک لاله آغاز کنند.آنها در حال تجمع بودند که نیروی انتظامی و لباس شخصی از تجمع آنها ممانعت کرد. مادران عزادار تجمع خود را در بیرون از پارک در خیابان فاطمی- کارگر آغاز کردند و در حال حرکت بودند.آنها در حین حرکت دست های خود را به نشانه پیروزی برافراشته بودند و به راه پیمائی ادامه میدادند.

نیروهای سرکوبگر انتظامی و بخصوص لباس شخصیها که از اعضای سپاه پاسداران می باشند به سوی مادرا عزادار یورش بردند و آنها را با مشت لگد و باتون مورد ضرب وجرح قرار دادند. یکی از مادران عزادار مورد هجوم یکی از لباس شخصیها قرار گرفت واز ناحیۀ صورت زخمی گردید. سایر مادران علاوه بر ضرب و جرح مورد بی حرمتی قرار گرفتند.در این یورش تعداد زیادی از مادران عزادار مورد اصابت باتون های لباس شخصی قرار گرفتند.علیرغم یورشهای وحشیانه، مادران دلیر به راه پیمائی و اعتراض خود ادامه دادند و تا حوالی میدان انقلاب در زمان تعیین شده همیشگی راس ساعت 18:00 به اعتراض خود پایان دادند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

5 دی 1388 برابر با 26 دسامبر 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روزنامه تايمز، چاپ انگليس، ندا آقا سلطان را بعنوان شخصيت سال 2009 برگزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آماده باش یگان های امدادی برای حمل مجروحان احتمالی

rahesabz.net

شبکه جنبش راه سبز(جرس): پایگاه های امدادی مرکز شهر تهران برای حمل و نقل مجروحان احتمالی تجمعات معترضان در تاسوعا و عاشورا به حالت آماده باش کامل درآمده اند. یک منبع آگاه در این رابطه به "جرس" گفت: دستور آماده باش به مراکز امدادی مرکز شهر تهران از عصر روز چهارشنبه داده شده است و امداد رسانان موظفند تا نیمه شب عاشورا برای حمل و نقل مجروحان احتمالی تجمعات معترضان در آماده باش به سر ببرند. به گفته این منبع، مرخصی های پرسنل این مراکز در روزهای تاسوعا و عاشورا لغو شده و از همه خواسته شده در ا...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یورش لباس شخصی ها به منازل مردم در غرب تهران

iranonair.com

یکی از خوانندگان: باز هم دارند به خانه هاي مردم يورش مي برند وشيشه هاي منزلشان را مي شکنند تا براي فردا عاشورا ايجاد رعب و وحشت کنند تا کسي از خانه بيرون نيايد. الان ساعت نزديک 2شب است و اکثر ماشينهاي پارک شده تو خيابان ما شيشه هايشان توسط ماموران لباس شخصي خامنه اي شکسته شده.بزودي فيلمش رو برايتان ايمل ميکنم غرب تهران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سه دختر جوان در شهرک ژاندارمری ربوده شدند

iranpressnews.com

3دختر جوان که چادر سیاه بر سر داشته و شال سبز بر گردن انداخته بودند، روز شنبه در شهرک ژاندارمری پس از پیاده شدن از اتوبوس، توسط سرنشینان یک خودروی سوزوکی ربوده شدند. سرنشینان یک دستگاه سوزوکی(ویتارا) نقره ای به شماره 262ی81 - ایران 22 که مشخص نیست از کجا و وابسته به چه نهادی بودند، پس از مشاهده این 3 دختر که نماد سبز همراه داشتند، آنها را به زور در قسمت عقب خودرو نشاندند. سرنشینان خودرو که سه مرد بودند، پس از مقاومت و داد و فریاد دختران، بر روی آنها نشسته و از محل دور شدند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاک بیت امامشان را به توبره کشیدند بعد میگویند کی عکس را پاره کرد

sighttt.blogfa.com

امشب و هنوز هم ، چماقداران به سمت جماران رفتند و خاک حسینیه و بیت را به توبره کشیدند . از ترس جمعیت سبز . از ترس ایجاد تجمع . از ترس تاسوعا . از ترس فردا که عاشوراست . یادتان هست چند روز پیش چه پیراهن عثمانی به دست گرفته بودند از پاره شدن عکس صاحب همین خانه ؟ وای بر شما که چو فردا برآید بلند آفتاب .


عاشورای امسال صحنه نبرد بود

عاشورای امسال صحنه نبرد بود

http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-55784

http://www.iranglobal.info

------------------------

سایت ایران گلوبال دچار مشکل فنی شده است
http://farhanggoftego.com

بدین وسیله به اطلاع خوانندگان و نویسندگان سایت ایران گلوبال می رسانم که متاسفانه از ساعت 21 امشب 27 دسامبر سایت دچار مشکل فنی شده است تا بر طرف شدن مشکل فنی ، علاقمندان می توانند مطالب و اخبار را از سایت فرهنگ گفتگو استفاده نمایند.
مسئول گروه اینترنتی فرهنگ گفتگو
کیانوش توکلی

شنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۸

گفتگو با بهاره هدايت در مورد بازداشت رشيد اسماعيلی


گفت و گو با بهاره هدايـت فعال دانشجويی و عضو دفتر تحکيم وحدت

لطفاً به دقيقه 6:40 برويد

اينجا را کليک کنيد

همچنين گفتگو با شمس الواعظين در دقيقه 39:00 در مورد وضعيت مطبوعات در ايران

جمعه، دی ۰۴، ۱۳۸۸

قندچی-آيا آينده نگری ميتواند تأثيری در نتايج جنبش سبز داشته باشد


آيا آينده نگری ميتواند تأثيری در نتايج جنبش سبز داشته باشد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/601-FuturismGreen.htm

سالها بود که دانشمندان بسياری تلاش کردند آب و هوا را پيش بينی کنند و از آن هم مهمتر دانشمندانی بودند که ميخواستند حتی بتوانند بر روی نتايج تغييرات آب و هوايی اثر بگذارند و مثلاً کاری کنند تا که از وقوع توفان های دريايی معين جلوگيری بعمل آورند. اما نتايج حتي همان هدف اول يعني پيش بيني هوا آنقدر غلط از آب در ميامد که بسياری به اين باور رسيدند که اصلاً آب و هوا پديده ای بختکی است و تلاش برای پيش بينی آنهم تلاشي است عبث تا چه رسد به آنکه بخواهيم بر روی نتايج تغييرات آب و هوائي تأثير هم بگذاريم (1).

اما تحقيقات دانشمندی بنام لورنس که در سال 1963 منتشر شد بسياری از اين تصورات را تغيير داد (2).

لورنس نشان داد که تغييرات آب و هوائی بختکی نيست يعنی سيستمی دترمينيستی است هرچند در عين حال قابل پيش بينی کامل هم نيست، سيستم کياتيک (3).

مدلی که لورنس ارائه داده است قادر است حتی آب و هوا تا دوهفته بعد را تا حد زيادی درست پيش بينی کند و امروزه همه رسانه های جمعی جهان پيش بينی هواشناسی تا يک هفته بعد را اعلام ميکنند. البته پيش بينی يک روز بعد بهتر از دو روز بعد است و قس عليهذا. مثلاً پيش بينی های توفان هاي دريائي آنقدر دقيق شده است که توفان دريائي کاترينا در ماه اوت سال 2005 چند روز قبل از اصابت به شهر نئواورلئان در آمريکا پيش بينی شده بود که به آن شهر اصابت خواهد کرد و اکثر سکنه شهر خارج شدند و عملاً هم معلوم شد که پيش بينی درست بوده است. اگر پيش بينی هواشناسی نبود و مردم شهر را تخليه نکرده بودند شايد صدها هزار نفر کشته شده بودند. البته تا تأثير گذاردن بر نتايج تغيير آب و هوائی هنوز خيلي راه مانده است. يعني اينکه مثلاً بشود با نوعی پرواز هواپيمای بدون سرنشين به داخل چشم توفان دريائی و ايجاد فعل و انفعالات شيميائی مصنوعی باعث تغيير مسير توفان شد که به شهر بزرگی نظير نئواورلئان اصابت نکند يا اصلاً توفان دريايی با چنان شدتی شکل نگيرد. برغم آنکه چنين تلاشهايی برای کنترل نتايج تغييرات آب و هوايی به داستانهای تخيلی شبيه است، اما اساس تحقيقات دانشمندانی که اين برنامه رياضی دان معروف فون نومان را در سالهای دهه 1980 در آمريکا دنبال ميکردند هدفشان کنترل نتايج تغييرات آب و هوايی بود و نه فقط پيش بينی آب و هوا (4).

نميخواهم به جزئيات اين تحقيقات علمی بپردازم اما اجازه دهيد مثالی بزنم تا روشن کنم چرا اين بحث به موضوع مورد نظرم در عنوان اين نوشتار مربوط است.

فرض کنيم شما در کرج زندگی ميکنيد و محل کار شما در تهران است و اگر در ساعتی که هيچ ترافيکی نباشد در عرض يک ساعت با اتوموبيل بتوانيد از خانه تان تا محل کار خودتان برويد. حالا ميخواهيد همين راه را ساعت 6 صبح برويد. می بينيد که اين راه مثلاً دو ساعت طول ميکشد. اما اگر ساعت يک ربع به 6 حرکت کنيد يک ساعت و نيم طول ميکشد. يعني يک ربع زودتر رفتن باعث ميشود که نيم ساعت زودتر برسيد. بنابراين با وجود آنکه نتوانسته ايد دقيقاً پيش بينی کنيد که راه چقدر طول ميکشد ميتوانيد بر روی نتيجه رانندگی خود اثر بگذاريد اگر تشخيص دهيد که در ساعت معينی يک ربع زودتر حرکت کردن نيم ساعت شما را ميتواند جلو بياندازد. در نتيجه فقط مهم نيست که توجه خود را به پيش بينی متمرکز کنيم بلکه خوب است از خود بپرسيم چگونه ميشود بر روی نتايج حرکت در يک سيستم کياتيک تأثير گذاشت؟

لورنس نشان داد که سيستم های کياتيک حساسيت زيادی به شرايط اوليه دارند يعني اينکه شرايط اوليه دو توفان که در فاصله چند روز ممکن است اتفاق افتند ممکن است اولي را به کاترينا تبديل کند که شهر بزرگی مانند نئواورلئان را نابود کرد در صورتيکه توفان هاي دريائي ديگر حتي يک خانه را هم ويران نکردند. يعنی نتيجه اين حرکت با حالت سيستم های خطي، مثل زماني که شما با اتوموبيل خود از کرج به تهران ميرويد، و هيچ ترافيکی نيست، شباهتی ندارد. يعني اگر در آن حالت شما ده دقيقه زودتر حرکت کنيد ميتوانيد ده دقيقه هم زودتر برسيد در صورتيکه در حالت ترافيک ممکن است در مواقعی ده دقيقه ديرتر راه افتادن باعث شود يکساعت ديرتر برسيد. بنابراين شرايط اوليه در اين سيستمهای پرآشوب خيلي اثر گذار است هر چند هر سيستم حساس به شرايط اوليه لزوماً کياتيک نيست. اين اثر بخشي را هم "اثر پروانه" مينامند و به اصطلاح اگر پروانه ای در يک گوشه کره زمين پرهايش را تکان دهد در گوشه ديگر زمين ميتواند آشوبی برپا کند. لازم به تذکر است که اين تشبيه هم اساساً درست درک نشده است و همانظور که توضيح دادم ميبايست آنچه در حرکت ترافيک مثال زدم را در نظر داشت وگرنه هر تکان دادن پرهاي پروانه ای در چين، در آمريکا طغيان به پا نميکند و منظور تئوريسين هاي سيستم کياتيک هم آن نيست و فقط برخی که خواسته اند در ادبيات عاميانه اين بحث ها را طرح کنند متأسفانه به بعضی برداشتهای اشتباه آميز نيز دامن زده اند.

نکته ديگری نيز که در اين سيستم های پرآشوب لورنس نشان داده است اين است که منحني هاي مختلفي از حرکت در زمانهاي مختلف ميشود ترسيم کرد و در نتيجه نميشود پيش بينی کامل نظير يک حرکت خطي را کرد اما در عين حال همه اين منحني ها به نوعي حوالي هم قرار ميگيرند و نقطه جذب در درون آن ناحيه توپولوژيک ميشود ملاحظه کرد. اين هم باعث ميشود که بشود ديد حدوداً اين بالهاي پروانه، دور چه محوری قرار ميچرخند، که محدوده های پيش بينی را مشخص ميکند. البته بايد گفت که لزوماً هر حرکتی که اينگونه نقطه مرکزی داشته باشد مثل حرکت ذغال در آتش گردان يک سيستم کياتيک نيست و شرط قبلی يعنی حساسيت به شرايط اوليه را نيز بايد داشته باشد و بالاخره بايد شرط سومی را هم داشته باشد. شرط سوم هم نوعي تراکم مدارهای تکرار شونده است.

حالا با اين مقدمه نگاهی به جنبش سبز بياندازيم. حتي ميتوانيم به جنبش های ديگر تاريخ ايران نظير جنبش مشروطه يا انقلاب 57 با استفاده از اين مدل نگاه کنيم بجای آنکه از يک مدل خطی پيروی کنيم. بيش از يکماه پيش در مقاله "شانزدهم آذر و آينده نگری" سعی کردم توضيح دهم چرا مدلهای خطی برای ارزيابی از اين رويداهای تاريخی کار نميکند و در اينجا آن بحث ها را تکرار نميکنم.

بيائيم مثلاً به دو نقطه معين در انقلاب 57 و در جنبش سبز نگاهی بياندازيم. در زمان انقلاب 57 مقاله توهين آميز روزنامه اطلاعات درباره آيت الله خمينی و در جنبش اخير نيز توهين هفته پيش آيت الله خامنه ای به آيت الله منتظری، بعد از درگذشت وی، هنگامي که آيت الله خامنه ای در مورد آيـت الله منتظری نوشتند "در اواخر دوران حيات مبارك امام راحل امتحاني دشوار و خطير، پيش آمد كه از خداوند متعال ميخواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خويش بپوشاند و ابتلائات دنيوي را كفاره ي آن قرار دهد." اگر نوشته روزنامه اطلاعات همه پيروان آيت الله خمينی و حتی نزديکان وی را در سال 57 به خشم توفان مانندی کشيد اين جملات آيت الله خامنه ای نيز همه پيروان آيت الله منتظری و حتی نزديکان وی را به چنان خشمی آورده است که يک هفته است توفانی برپا گشته است. اشتباه نکنيم لزوماً علت شبيه معلول نيست و منظور من بيشتر همان ايجاد شرايط اوليه در هر دو مورد است که نظير مثال توفان کاترينا در هواشناسی ميتواند يک شرايط اوليه به توفانی غول آسا ختم شود.

آنچه در اينجا ميخواستم نشان دهم اين است که آينده نگری مسأله فقط پيش بينی آينده نيست بلکه مسأله اثر گذاری است يعني آيت الله خامنه ای چه بداند و چه نداند با اين کار خود چنان اثری بر روی جنبش سبز گذاشت که بعد از اين ديگر مذهب اسلام تشيع است که دارد خود را از جمهوری اسلامی در ايران جدا ميکند و نه فقط سکولارهائي که ميخواهند دولت را از مذهب جدا کنند!

به اميد جمهوري آينده نگر دموکراتيک و سکولار در ايران،

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
چهارم دی ماه 1388
December 25, 2009

پانويس ها:

1. Random
2. Edward Lorenz
3. Chaotic System
4. Von Neumann
5. http://www.ghandchi.com/597-Dec7Futurism.htm


پنجشنبه، دی ۰۳، ۱۳۸۸

عیت وخیم جسمانی حامد روحی‌نژاد در بند 350 زندان اوین

عیت وخیم جسمانی حامد روحی‌نژاد در بند 350 زندان اوین
http://www.autnews.de/node/5398


حامد روحی‌نژاد از متهمان وقایع پس از انتخابات که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده، همچنان در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد.

این دانشجوی فلسفه که از بیماری ام اس رنج می‌برد به دلیل عدم رسیدگی پزشکی بینایی چشم راستش را از دست داده است و به گفته خانواده وی چشم چپ وی تنها 20 درصد بینایی دارد. همچنین به دلیل پیشرفت بیماری ام اس او با کم‌خونی شدید مواجه گشته و وضعیت دست و پای چپ وی وخیم گزارش شده است به حدی که به گفته خانواده‌اش ممکن است دست و پای خود را از دست بدهد.

گفتنی است دکتر زالی پزشک زندان اوین برخلاف قرار قبلی، به معاینه این دانشجوی زندانی نپرداخته است.

حامد روحي نژاد متولد 1364 و دانشجوی فلسفه دانشگاه شهيد بهشتی است. وی که متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران است در نیمه دوم سال 87 پس از بازگشت به ایران به همراه محمدرضا علی زمانی و احمد کریمی بازداشت شد. این سه تن از اسفند 87 و فروردین ماه 88 در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برند و هیچ‌گونه دخالتی در وقایع قبل و پس از انتخابات نداشته‌اند اما با فشار ماموران امنیتی، در جریان محاکمات به حضور در دادگاه مجبور شده و به دست داشتن در وقایع پس از انتخابات اعتراف نمودند. حامد روحی‌نژاد در تاریخ 19 مهر ماه، حکم اعدام خود را در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران دریافت کرد.

حامد روحی‌نژاد با توجه به نوع بیماری اش نیازمند مراقبت های ویژه و مصرف به موقع دارو و تزیق آمپول است و باید در فواصل منظم با پزشك خود ملاقات داشته باشد. دریافت دارو و مراقبت های پزشکی از حقوق اولیه افرد زندانی است که به صراحت نقض شده است. بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مسوولیت حفظ سلامت و جان زندانیان بر عهده مسوولین زندان بوده و در صورتی که هر گونه خطری سلامت و بهداشت زندانیان را تهدید نماید، مسئولان زندان موظف به پاسخگویی و اقدامات لازمه هستند.

کمیته گزارشگران حقوق بشرچهارشنبه، دی ۰۲، ۱۳۸۸

شورای همبستگی درگذشت منتظری را تسلیت گفت


شورای همبستگی درگذشت منتظری را تسلیت گفت
http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1802.aspx

شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران،درگذشت ایه اله منتظری را به همه ی ازادی خواهان ،طرفداران ، همسر و فرزندان ایشان تسلیت گفت.
اعضای شورای همبستگی از تلاش های اقای منتظری در محکوم کردن اعدام و شکنجه در دهه ی 1360 قدردانی به عمل اوردند.همچنین از این که حکومت در دوران خمینی و خامنه ای برای ایشان محدودیت های زیادی اعمال کرده و مانع از ابراز ازادانه ی نظراتش شد، به شدت ابراز تاسف نمودند.در این جلسه از تلاش های ایه اله منتظری در دفاع از حقوق بشر و محکوم نمودن اعدام،شکنجه و تجاوز هایی که به نام دین و از سوی حکومت دینی اعمال می شود ،قدردانی شد و حاضرین در جلسه ابراز امیدواری کردند که حکومت بیش از این به نام دین و مذهب،به مردم ایران فشار نیاورد.

شرکت کنندگان در جلسه ی شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران،ابراز داشتند که شرکت در مراسم تجلیل از شخصیت و زحمات اقای منتظری حق مردم است و حکومت حق ندارد از طریق گروهی اندک از نیرو های نظامی و شبه نظامی با لباس شخصی به راهپیمایی های بزرگ مردم معترض حمله ور شود.این کار به مفهوم سو استفاده ی حکومت از قدرت تلقی می شود. برای این که مردم ایران اعتراض مسالمت امیز را حق اساسی خود دانسته و به همین دلیل از ان حق استفاده می کنند. اما حکومت گروهی از هواداران یا مزدبگیران خود را برای ایجاد وحشت به جان مردم می اندازد. این کار بیش از هرچیز چهره ی ضدمردمی حکومت را اشکار می کند. برای این که مردم ایران در همه ی جنبش های ملی و ازادی خواهانه از حق اعتراض مسالمت امیز استفاده کرده اند و حکومت ها نیز نتوانسته اند از طریق راه انداختن گروه های چماقدار،مردم را از حرکت اعتراضی خود باز بدارند.گروه های طرفدار حکومت ،اگر البته گروهی مانده باشد می توانند جدا گانه راهپیمایی کنند و خواسته های خود را بیان نمایند. نه این که به تظاهرات مسالمت امیز و بسیار بزرگ مردمی حمله ور شوند.این وظیفه ی حکومت گران است که مطابق قانون امنیت مردم در مقابل متجاوزین به ان ها و به حقوق اساسی ان ها را تامین کند نه این که با سکوت تایید امیز یا تدارک ان ها،خود را در مقابل مردم قرار بدهند.

اعضای شورا تاکید کردند:این حق مردمی است که مالیات می پردازند یا پول نفت ان ها در انحصار دولت قرار دارد ،تا از حکومت و دولت بخواهند که امنیت ان ها در مقابل متجاوزین و چماقداران را تضمیین کند.در حالی که تظاهرات مردمی به صورت میلیونی انجام می گیرد اما تجاوزات دولتی به حقوق ان ها با شرکت عناصری کم شمار صورت می پذیرد،حکومت باید بفهمد که مردم در کجا ایستاده اند و حکومت در کجا ! برای تضمین امنیت ملی و استقلا ل میهن و پرهیز از هر نوع اشوب و هرج و مرج،این وظیفه ی قانونی حکومت است که به خواست ملت و حق حاکمیت ملی تن بدهد و بر طبق خواست اکثریت عمل نماید.

حشمت اله طبرزدی-سخنگوی شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران


+ نوشته شده توسط در چهارشنبه دوم دی 1388

دکتر سعيد پيوندی درباره کتاب جداگانه برای دختران و پسران از سن 9 سالگی


دکتر سعيد پيوندی درباره تصميم جديد وزارت آموزش و پرورش مبنی بر کتاب جداگانه برای دختران و پسران از سن 9 سالگی بحث ميکند

لطفاً به دقيقه 20:47 برويد

اينجا را کليک کنيد

Happy Holidays جشن های زمستانی خوش

Happy Holidays جشن های زمستانی خوش

http://www.cultureofiran.com/shab_e_cheleh.html

افتخاری دیگر برای بالاترین، مهدی یحیی نژاد به نمایندگی از طرف کاربران بالاترین، به مهمانی شب کریسمس ِ کاخ سفید دعوت شد


افتخاری دیگر برای بالاترین، مهدی یحیی نژاد به نمایندگی از طرف کاربران بالاترین، به مهمانی شب کریسمس ِ کاخ سفید دعوت شد
http://gameron.wordpress.com/2009/12/22/2310/

سخنگوی کاخ سفید لحظاتی پیش اعلام کرد که از مهدی یحیی نژاد{موسس سایت بالاترین} دعوت شده است تا در مهمانی شب کریسمس که همه ساله با حضور افراد سرشناس از سراسر دنیا، در کاخ سفید برگزار می شود، شرکت نماید.

آقای رابرت گیبز که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران شرکت کرده بود اضافه کرد: رییس جمهور ایالات متحده آمریکا شخصا تحولات پس از انتخابات ایران را با دقت دنبال می کردند. در جو خفقانی که پس از انتخابات بر ایران سایه افکنده بود، سایت بالاترین و کاربرانش نقش بسیار موثری را در زمینه ی اطلاع رسانی ایفا کردند.

آقای گیبز افزود: بنابر توصیه ی مستقیم رییس جمهور، آقای مهدی یحیی نژاد به نمایندگی از طرف کاربران سایت بالاترین به مهمانی شب کریسمس کاخ سفید دعوت شده اند، البته آقای اوباما گفتند که از زحمات تک تک کاربران این سایت به خوبی باخبر هستند اما متاسفانه امکان حضور همه ی آنان در این مهمانی وجود ندارد.


بايگانی وبلاگ