سه‌شنبه، آذر ۱۹، ۱۳۹۲

مباحث سينگولاريته با کامنت های کورزويل Singularity Topics with Kurzweil's Comments

Singularity Topics with Kurzweil's Comments
http://www.ghandchi.com/900-singularity-kurzweil-eng.htm

مباحث سينگولاريته با کامنت های کورزويل
http://www.ghandchi.com/900-singularity-kurzweil.htm

ایران#
#iran
iranscope@

بايگانی وبلاگ