دوشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۴

وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است

http://iranscope.blogspot.com/2015/02/blog-post_4.html
وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است
http://iranscope.blogspot.com/2015/02/blog-post_4.html
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm
Time for a Global Secular Initiative
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative-english.htm


استراتژی گلوبال غرب برای مقابله با کمونیسم در دوران جنگ سرد برافراشتن پرچم حقوق بشر در جهان بود و در آن نبرد، غرب جنبشهای ضد سکولار نظیر اسلامگرایی در خاورمیانه را متحد خود قلمداد می کرد. حمایت آمریکا از القاعده در افعانستان بخوبی این سیاست را تا هنگام سقوط اتحاد شوروی نشان می دهد. اما با پایان جنگ سرد، غرب همچنان در کلاف سردرگم استراتژی های کهنه ای که برای وضعیتی از جهان طراحی شده بودند که واقعیت کنونی صف بندی های گلوبال نیست، محصور مانده است (1).
 
درست است که در رابطه با دولتهایی که غرب را به چالش می کشند، نظیر طالبان هنگامیکه در افغانستان در قدرت بود، یا ایران جمهوری اسلامی، حقوق بشر کانون توجه است، اما در نگاه کلان به اسلامگرایی بمثابه چالش دنیای مدرن، آنگونه که در دنیای عرب شاهدیم، مسأله فقط دولت ها نیستند. دنیا با جریانی ضدسکولار روبروست و دقیقاً سکولاریسم غرب که اسلامگرایان از آن متنفرند نقطه قوت غرب است که نباید در موردش معتذر بود و پوزش خواهانه سخن گفت. متأسفانه استراتژی غرب پس از حملات یازدهم سپتامبر در خاک آمریکا همچنان بر عدم تأکید بر سکولاریسم مبتنی است.
 
غرب لازم است درک کند که سکولاریسم باید در کانون استراتژی گلوبال آن قرار گیرد تا بتواند با اسلامگرایی مقابله کند. غرب و بویژه ایالات متحده آمریکا میراث توانمندی از اندیشه و پراتیک سکولار را با خود دارد که نشان داده برای بیش از 200 سال با موفقیت برای مردم آمریکا رونق و شکوفایی به ارمغان آورده و دیدگاهی است که باید به آن افتخار کرد و اشاعه داد نه آنکه درباره اش پوزش خواهی کرد (2).
 
امروز جنبش سکولاری بسیار قوی در پایه های مردمی در ایران و بقیه خاورمیانه در جریان است که نیاز به حمایت غرب دارد و متأسفانه برخورد اعتذارآمیز غرب در مورد سنت سکولار خودش به این جنبشها کمکی نمی کند. این جنبش های سکولار از تجربه دولت اسلامی در ایران برخاسته اند که حیات طبیعی خود را طی کرده و بسیاری از پیشگامان انقلاب 1357 به نتیجه سکولاریسم رسیده اند. این جنبشی است مردمی و چیزی نیست که از بالا بر مردم تحمیل شده باشد.
 
اکنون وقت آن است که "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" را برای به چالش کشیدن داعش، هم شیعه و هم سنی، آغاز کرد، نه با زور بلکه با منطق. خشونت متقابل اسلامگرایی و دنیای مدرن فقط مردم بیگناه بیشتری را به کشتن می دهد و همچنین تعداد بیشتری از آنهایی را که به هر یک از دو طرف دعوای ایدئولوژیک متعهد هستند، به کام مرگ می افکند. نتیجه استراتژی کهنه چیزی نبوده است که بتوان در 15 سال گذشته به آن افتخار کرد. سکولاریسم راه حلی برد-برد برای همه جهان است همانگونه که برای قرن ها برای آمریکا و اروپا ثابت شد. تجربه شکست سکولاریسم در مناطقی نظیر خاورمیانه یا دنیای پیشین کمونیستی نباید به غلط بخاطر سکولاریسم درک شود؛ آنچه شکست دیکتاتوری ها بود. این ها واقعیاتی است که لازم است در سطح جهانی مورد گفت و گو قرار گیرد، در نبرد ایده ها و نه جنگ تفنگها، در تلاشی که هدایتش را "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" در دست گیرد (3).
 
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com 
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com 
پانزدهم بهمن ماه 1393
February 4, 2015

پانویس:

1.
صف بندی های گلوبال در زمان حاضر
http://www.ghandchi.com/860-global-lineups-update.htm


2. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm


3. چرا سکولاریسم در نیمی از جهان شکست خورد
http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailed.htm


چرا سکولاريسم آينده ايران را رقم خواهد زد
http://www.ghandchi.com/491-SecularismFuturism.htm
   
   
 متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 
 
Time for a Global Secular Initiative
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative-english.htm

وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm
 
The global strategy of the West to confront Communism during the Cold War era was to raise the flag of human rights in the world, and in that battle, the West considered anti-secular movements such as Islamism in the Middle East as its ally. US support of Al-Qaeda in Afghanistan highlighted that policy till the collapse of Soviet Union.  But with the end of Cold War, the West is still entangled in its old strategies that were drawn for a state of the world that no longer is the current reality of the global lineups (1).

It is true that with regards to states which challenged the West, such as Taliban, when it was in power in Afghanistan, or Iran's Islamic Republic, the human rights issue is the critical focus but in the grand scale of Islamism as a challenge to the Modern World, the governments are not the only problem, as we can witness in most of the Arab world. The world is facing an anti-secular current and exactly the secularism of the West which the Islamists despise, is the point of strength of the West-- not to be apologetic about. Unfortunately the strategy of the West even after September 11th attacks stateside in the U.S., has still remained to de-emphasize secularism.

The West needs to realize that secularism has to be the focus of its global strategy to be able to confront Islamism. The West and particularly the United States has a very strong heritage of secular thought and practice which has shown to be very successful for over 200 years to bring progress and prosperity to people of the United States and it is something to be proud of and to promote rather than to be apologetic about (2).

Currently there is a strong grass root secular movement in Iran, and in the rest of the Middle East, which needs the support of the West and unfortunately the apologetic approach of the West about its own secular tradition is not helping these movements.  These secular currents have risen from the experience of Islamist state in Iran having run its natural course, and many of the pioneers of 1979 Revolution have reached the conclusion of secularism. It is a grass root movement and is not something being forced on people from above.

It is time to start a Global Secular Initiative (GSI) to challenge Daesh, whether Shiite or Sunni, not by force but by reason. Mutual violence between Islamism and the Modern World will only kill more innocent people and also more of those committed to ideologies of both sides will die. The outcome of the old strategy has not been anything to be proud of in the last 15 years. Secularism is a win-win solution for the whole world just as it proved to be in the U.S. and Europe for centuries. The experience of defeats of secularism in areas like the Middle East or in former Communist world should not be understood as the problem of secularism, rather it was the failure of dictatorships. These are the facts that need to be communicated to the world in a war of ideas and not guns which the Global Secular Initiative (GSI) can spearhead (3).

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com 
http://www.iranscope.com

February 4, 2015

Footnotes:

1
. Global Lineups at the Present
http://www.ghandchi.com/860-global-lineups-update-english.htm


3. Why Secularism Failed in Half of the World
http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailedEng.htm


چرا سکولاريسم آينده ايران را رقم خواهد زد
http://www.ghandchi.com/491-SecularismFuturism.htm
   

ایرانسکوپ#
#iranscope

بايگانی وبلاگ