چهارشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۹۴

فهرستی از برخی صفحات عمومی جالب در فیسبوک

فهرستی از برخی صفحات عمومی جالب در فیسبوک
A list of a few interesting public Persian Facebook pages
http://www.ghandchi.com/facebook-pages.htm 
لطفا اگر صفحه جالبی می شناسید، لینک آنرا برای ایرانسکوپ ارسال کنید
iranscope@hotmail.com
http://www.iranscope.com

iranscope.com ايرانسکوپ دات کامبايگانی وبلاگ