چهارشنبه، دی ۲۴، ۱۳۹۳

شاید نتیجه ای ناخواسته از حمله شارلی ابدو

http://iranscope.blogspot.com/2015/01/blog-post_14.html
شاید نتیجه ای ناخواسته از حمله به شارلی ابدو
  http://iranscope.blogspot.com/2015/01/blog-post_14.html
http://www.ghandchi.com/858-charlie-hebdo-result.htm

 Perhaps an Unwanted Result of Charlie Hebdo Attack
  http://www.ghandchi.com/858-charlie-hebdo-result-english.htm

 امروز القاعده یمن مسؤلیت حمله به دفتر شارلی ابدو در پاریس را بر عهده گرفت. جزئیات کارتونهای شارلی ابدو، حملات دهشتناک تروریستی و اعتراضات مردم به تفصیل در مطبوعات مورد بحث قرار گرفته است (1).

 در سال 2001، در پی حملات یازدهم سپتامبر در نیویورک، غرب همه گونه مشروعیت برای حمله به افغانستان را داشت (1). تنها پس از تجاوز به عراق که در حملات یازدهم سپتامبر مداخله ای نداشت، جنبش ضد جنگ در غرب رشد کرد و بالاخره اوباما با پلاتفرم پایان دادن به جنگ در عراق به قدرت رسید، آنهم پس از یک دهه که غرب به اندازه کافی امکانات دفاعی خود را برای اجتناب از حمله دیگری در خاک خود ایجاد کرده بود، و در نتیجه احساس می کرد که نیازی به نابود کردن منابع چنین حملاتی در خاورمیانه نیست.

 در واقع در 9 ماه گذشته به رغم گردن زدن ژورنالیستها توسط داعش در عراق، همچنان مداخله کامل غرب در جنگ علیه داعش در عراق و سوریه مشکل بود و نفت ارزان برای اجتناب از اعتراضات ضد جنگ در غرب لازم بود.

 اما یک نتیجه حمله شارلی ابدو، چه این هدف را القاعده عامداً در نظر داشته یا نه، این است که غرب دیگر نیازی به نفت ارزان برای اجتناب از اعتراضات به حضور خود در عراق و سوریه ندارد. زیرا این حمله نشان داد که همه اقدامات امنیتی در غرب برای محافظت از آمریکائیان و اروپائیان کافی نیست و جنگیدن با این نیروها در خاورمیانه مشروعیت بیشتری برای محافطت از جان مردم در غرب بدست می آورد، نگرشی که در پی حملات یازدهم سپتامبر 2001 در غرب رشد کرد.

 بنابراین پس از حمله القاعده به شارلی ایدو، چه قیمت های نفت پایین بماند و چه نه، آمریکا و متحدانش حمایت بیشتر مردم خود را برای ادامه جنگ با این نیروها در خاورمیانه، خواهند داشت.

 به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 سام قندچي، ناشر و سردبير
 ايرانسکوپ
 http://iranscope.blogspot.com 
 http://www.iranscope.com
 http://www.ghandchi.com 
 بیست و چهارم دی ماه 1393
 January 14, 2015

 پانویس:

 1. Life of Muhammad Cartoons of Charlie Hebdo
 http://iranpoliticsclub.net/cartoons/charlie-hebdo-muhammad/index.htm 

 2. From Salman Rushdie to WTC
 http://www.ghandchi.com/87-aboutWTC.htm


 متون برگزیده
 http://featured.ghandchi.com
 
Perhaps an Unwanted Result of Charlie Hebdo Attack
 Sam Ghandchi
 http://www.ghandchi.com/858-charlie-hebdo-result-english.htm 

 شاید نتیجه ای ناخواسته از حمله شارلی ابدو
 http://www.ghandchi.com/858-charlie-hebdo-result.htm 

 Today Al-Qaeda of Yemen took responsibility for Charlie Hebdo attack. The details of Charlie Hebdo's cartoons, the horrendous terrorist attack and subsequent protests have been discussed extensively in the press (1).

 In 2001, following Sept 11th attacks in New York, the West had every legitimacy to attack Afghanistan (2). Only after invading Iraq which was not involved in the Sept 11th attacks, anti-war movement in the West got traction and finally Obama came to power on the platform of ending the war in Iraq, after a decade of West creating enough defense to avoid another major stateside attack, thus feeling not the need to eliminate sources of such attacks in the Middle East.

 Actually in the last nine months, despite beheadings of journalists by ISIS in Iraq, it was still very hard for the West to get fully involved in the fight against ISIS inside Iraq and Syria and cheap oil helped to avoid extensive anti-war protests in the West.

 But one consequence of Charlie Hebdo attack, whether it was intended as such by Al-Qaeda or not, is that the West will no longer need to have cheap oil to continue its presence in Iraq and Syria. Because this attack showed that all security measures in the West are not enough to protect Americans and Europeans and fighting these forces in the Middle East is gaining legitimacy again to protect the lives of people in the West, the mindset that grew in the West in 2001 following Sept 11th attacks.

 Therefore, after Charlie Hebdo attack, whether oil prices remain low or not, the US and allies will have a lot more support from the people in the West to continue fighting these forces in the Middle East.

 Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

 Sam Ghandchi, Editor/Publisher
 IRANSCOPE
 http://www.ghandchi.com 
 http://www.iranscope.com
 January 14, 2015

 Footnotes:

 1. Life of Muhammad Cartoons of Charlie Hebdo
 http://iranpoliticsclub.net/cartoons/charlie-hebdo-muhammad/index.htm

 2. From Salman Rushdie to WTC
 http://www.ghandchi.com/87-aboutWTC.htm Featured Topics
 http://featured.ghandchi.com
 

ایرانسکوپ#
#iranscope

بايگانی وبلاگ