یکشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۹۱

بازداشت و باز جوئی از چهار نفر از هموندان همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران و جبهه ملی ایران به مدت ده ساعت در اداره اطلاعات اسفراین

بازداشت و باز جوئی از چهار نفر از هموندان همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران و جبهه ملی ایران به مدت ده ساعت در اداره اطلاعات اسفراین
شنبه 24 نوامبر 2012
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2424


آقایان کورش زعیم و محمد اویسی سحر گاهان روز اول آذر ماه 1391 به اسفراین دیدار با عیسی خان حاتمی روزنامه نگار و مدیر مجله ایرانمهر که پس از لغو امتیاز مجله ایرانمهر چند ماه از سال را در اسفراین به کشاورزی می گذراند،می آیند..آقای کورش زعیم که برای کاستن از فشار نیرو های امنیتی که نمی خواستن ایشان در روز اول آذر ماه روز کشته شدن ذاریوش و پروانه فروهر در تهران باشد ،با آقای محمد اویسی تصمیم می گیرند، دیداری از دوست روزنامه نگار خود کرده باشند.

در روز پنجشنبه دوم آذر ماه ده ها نفراز نیروهای امنیتی به خانه آقای عیسی خان حاتمی در اسفراین می ریزند و پس از دو ساعت بازرسی از خانه ، عیسی خان حاتمی و سه مهمانش آقایان ،کورش زعیم،محمد اویسی و محسن رهامی به اداره اطلاعات اسفراین می برند.

این توضیح لازم است که عیسی خان حاتمی با دستبند و چشم بند و سه نفر دیگر با چشم بند از خانه خارج نمودند،دیگر آنکه نگاره محمد مصدق که در اتاق کار عیسی خان حاتمی بود را پاره می نمایند.پس از چندین ساعت بازجوئی از آنان در ساعت 22و 30 دقیقه شب هر چهار نفر آزاد می شوند.عیسی خان حاتمی به همراهی دو مهمان خود آقایان کورش زعیم و محمد اویسی ناگزیر از ترک اسفرین و آمدن به تهران می شوند.

iran#

بايگانی وبلاگ