جمعه، آذر ۱۰، ۱۳۹۱

بیانیه کانون نویسندگان ایران بمناسبت 13 آذر، روز مبارزه با سانسور

http://iranscope.blogspot.com/2014/11/13.html
بیانیه کانون نویسندگان ایران                  
13 آذر، روز مبارزه با سانسور را گرامی بداریم
http://iranscope.blogspot.com/2014/11/13.html


 سیزده آذر امسال هفتمین سالی است که دوست¬داران آزادی بیان به پیشنهاد کانون نویسندگان ایران روز   مبارزه با سانسور را گرامی می¬دارند.
 مایه¬ی تاسف است که هر گاه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز 13 آذر بیانیه ای منتشر می کند ناچار است از تداوم  سیطره¬ی سانسور دولتی بر جامعه بگویدِ. در یک سال اخیر نیز، به رغم وعده¬های انتخاباتی دولت جدید، مانند سالهای گذشته چه در عرصه¬ی کتاب و چه در عرصه¬ی هنر و مطبوعات و اینترنت شاهد حضور این پدیده¬ی ضد آزادی بیان بوده¬ایم. انتشار کتاب همچنان در گرو دریافت "مجوز چاپ" است. طرفه آن که برخی آثار نویسندگان در خارج کشور ترجمه و منتشر شده¬  است اما در داخل  به آن¬ها "مجوز چاپ" نداده¬اند . این گونه سانسور البته به اشکال دیگر  بر سایر عرصه¬های هنرو ادبیات حکم¬رانی می¬کند؛ کاربران ، وبلاگ¬نویسان و فعالان اینترنتی همچنان مورد هجوم ، دستگیری و بازداشت هستند ؛  فیلترینگ سایت¬ها و شبکه¬های اجتماعی مجازی  به قوت خود باقی است  و حاکمیت بنا دارد در آینده¬ی نزدیک  با راه اندازی فیلترینگ هوشمند و به کار بردن سانسور نظام¬مندتر استفاده از فضای مجازی را  برای مردم دشوارتر و پر هزینه¬تر کند؛ روزنامه نگاران بسیاری در زندان بسر می-برند و شغل روزنامه نگاری در ایران با خطر مضاعف همراه است. در تازه ترین نمونه، عکاس و خبرنگار یک خبرگزاری رسمی  به جرم بازتاب اخبار اسید پاشی¬های زنجیره¬ای بازداشت شدند. ارسال پارازیت به منظور جلوگیری از فعالیت ماهواره¬ها نه تنها حق مردم برای دیدن و شنیدن آن¬چه دوست می¬دارند را پایمال کرده بلکه سلامت آنها را نیز به خطر انداخته است.
از رهگذر اعمال سانسور دولتی بر بیان شهروندان، هنر و ادبیات   آسیب های جدی دیده ،  خلاقیت های بسیار بی¬ثمر یا ناشکفته مانده و استعدادهای فراوان  تباه  شده است. جامعه نیز از داشتن ادبیات و هنر شایسته¬ی انسان مدرن قرن بیست و یکم محروم مانده است.
 با رشد  روزافزون تکنولوژی ارتباطات راه¬های تازه¬ای برای ابراز وجود انسان¬ها پیدا شده  است و بسیاری از شیوه¬های سانسور کارایی گذشته¬ی خود را از دست داده ¬اند.  بازتاب این وضعیت  را می-توان در رفتار و گفتار گاه متناقض متولیان سانسور در یک سال اخیر مشاهده کرد. با وجود این  سانسور همچنان بر عرصه¬های  رسمی جامعه  حاکم است .
کانون نویسندگان ایران آزادی بیانِ بی¬هیچ حصر و استثناء را حق همگان می¬داند و خواهان لغو هر گونه سانسور است. در چارچوب همین هدف بود که این تشکلِ نویسندگانِ مستقل و آزادی¬خواهِ ایران  روز سیزده آذر را به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام کرد. کانون امسال نیز به استقبال این روز می¬رود و  از همه¬ی مدافعان آزادی بیان انتظار دارد که سیزده آذر را به واکاوی در پدیده¬ی شوم سانسور و اعتراض بیشتر به آن  اختصاص دهند.  گرامی داشت چنین روزی معنایی جز آن ندارد که موضوع مبارزه با سانسور، چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی، بحث روز جامعه  شود. امید که در سیزدهم آذر سال آینده بیانیه¬ی این روز شادباش پیروزی آزادی بیان باشد.
کانون نویسندگان ایران سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور را گرامی می¬دارد و آن  را به همه¬ی سانسور ستیزان تبریک می¬گوید.
کانون نویسندگان ایران
9 آذر1393    

بايگانی وبلاگ