شنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۹۵

حشمت طبرزدی: به دیدار بانو گوهر عشقی(مادر ستار بهشتی) رفتم

حشمت طبرزدی: به دیدار بانو گوهر عشقی(مادر ستار بهشتی) رفتم
http://iranscope.blogspot.com/2016/04/blog-post_9.html

پرچم ستار در اهتزاز است.
امروز، ادینه به دیدار بانو گوهر عشقی شتافتم.بسیار نگران بودم.در مسیر تا بیمارستان، با خود هزار جور فکر کردم. وقتی به بیمارستان رسیدم ،احساس بسیار بدی داشتم. حتا از زندان، احساسم بد تر بود. نه به این دلیل که بیمارستان رسول اکرم، دولتی است و با هجوم هزاران خانوار فقیر روبرو است و اتفاقا، فقیر و بلکه تا حدودی مخروبه است، بلکه به این دلیل که با خود فکر می کردم لابد برای بیمار های خاص است. به ویژه که گفته شده بود ، مادر ستار ،مشکل عصبی دارد و نیز پنجره های این بیمارستان هفت طبقه ،همچون زندان، پر از نرده است.
سعی کردم به خودم دلداری بدهم اما در اسانسور تا رسیدن به طبقه ی هفتم اندیشیدم ،اگر مادر ستار من را نشناسد چی؟ راستش روحیه ام خوب نبود ، اما مطابق معمول خودم را پیدا کردم و نهیب زدم که باید به او روحیه بدهی و خنده بر لب داشته باشی، نه این که خودت، وا رفته باشی.به اتاق گوهر عشقی رسیدم. سرش شلوغ بود اما به محض این که چشمم توی چشم او افتاد، حالم عوض شد. همان مادر مهربان و مقاومی بود که همیشه دیده بودم.اگر چه ضعف داشت اما حالش خوب بود. در دو نوبت با او صحبت کردم. دستش را بوسیدم و به او گفتم، اینجا جای تو نیست. خندید و گفت، خوب دکتر باید نظر بدهد. از او خواستم که چون گذشته قوی باشد و او هم از من خواست تا اخرین نامه ی ستار از زندان را از یکی از زندانی ها ی حقوق بشری پس بگیرم. به او قول دادم و اشاره کردم تو پرچم و داد خواه خون ستار هستی، نباید به خاطر این امور ازرده شوی. گفت ان نامه ی ستار نیز برای من همچون ستار اهمیت پیدا کرده. به او گفتم، برای ان زندانی پیشین پیام گذاشته ام که با من تماس بگیرد.اگر تماس نگرفت مجبورم علنی بنویسم.مادر نیز قول داد که همچنان قوی و سلامت باشد و برای ما بماند.
اری خوشبختانه بانو گوهر عشقی اینک حالش خوب است و دوستان نباید زیاد نگران باشند. می دانم که همگان نگران هستند.
جالب است بدانید در کنار تخت مادر ستار چه کسانی بودند. کمینه من چند تن از انها را در ان چند دقیقه ملاقات کردم. احمد منتظری(فرزند ایت اله منتظری قایم مقام ایت اله خمینی)- بانو تهرانی و دختر محترمش( همسر ایت اله شیخ علی تهرانی ،از مبرزترین شاگردان خمینی و خواهر علی خامنه ای، رهبر کنونی رژیم اسلامی حاکم)- دکتر ربانی املشی و خواهرش (فرزند ایت اله ربانی املشی از اعضای اولیه ی شورای نگهبان و از شاگردان ایت اله خمینی و از یاران ایت اله بهشتی در حزب جمهوری اسلامی، که البته در جریان جنبش سبز مدتی در زندان بود.). اری این ها از خانواده ی روحانیان بلند پایه ی جمهوری اسلامی هستند که بر خلاف حاکمان اما، جانب قربانیان حکومت اسلامی را گرفته اند.
اقای فرج زاده،( برادر شهید فرج زاده) ،ارش صادقی و همسرش و نیز سحر را نیز دیدم. سحر به اندازه ای لاغر شده بود که ابتدا او را نشناختم.روز گذشته نیز به دیدار عیسا سحر خیز در بیمارستان قلب ،رفته بودم. او نیز در بیمارستان قلب بستری است و اگر چه جسمی تکیده و اسیب دیده داشت، اما روحیه اش همچون گذشته قوی بود.

منبع:
اینترنت----------------------
http://www.iranscope.com

SEARCH

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ