چهارشنبه، شهریور ۱۵، ۱۳۹۱

نکته مهم در مورد لينک آلترناتيو ايرانسکوپ

اين لينک ايرانسکوپ آهسته تر کار می کند اما خوبی اش این است که همه مطالب صفحه از پراکسی عبور می کند و در نتيجه اگر از پراکسی استفاده می کنيد همچنان خواهيد توانست همه مطالب صفحه را ببينيد.

http://www.ghandchi.com/iranscope/PHP/index.phpiran#

بايگانی وبلاگ