سه‌شنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۹۱

احضار عيسی خان حاتمی به اداره اطلاعات بجنورد

احضار عيسی خان حاتمی به اداره اطلاعات بجنورد
چهار شنبه 5 سپتامبر 2012
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2258
به اطلاع همگان میرساند. در روز دوشنبه سیزدهم شهریور ماه از عيسی خان حاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران و مديرمسئول ماهنامه توقيف شده ايرانمهر دعوت نمودند که در تاریخ سه شنبه 14 شهریور ماه 1391 به ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان خراسان شمالی مراجعه نماید. درساعت 10 صبح روز سه شنبه به آنجا رفته و پس از اتمام پرسش و پاسخ در ساعت 17 پس از نیمروز به منزل مراجعه نمود.

در این مورد خبر رسانی های متفاوتی انجام گرفته است که به این وسیله اصلاح میگردد.

عيسی خان حاتمی پيشتر نيز در شب عاشورای سال 88 بازداشت گرديده و سپس به قيد قرار وثيقه آزاد شده بود.

او همچنين در سال 89 بر مبنای پرونده همان بازداشت از سوی قاضی مقيسه، قاضی شهبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال حبس تعزيری تحت عنوان "اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی" محکوم گرديده بود. ا

iran#

بايگانی وبلاگ