دوشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۱

گرانى !؟!؟ دوره ارزانيست ......

ايميل فورورد شده

گرانى !؟!؟  دوره ارزانيست ......

چه کسی میگوید که گرانی شده است؟؟
مدنیت دوره ارزانیست!
دل ربودن ارزان
دل شکستن ارزان
دوستی ها ارزان
دشمنی ها ارزان
چه شرافت ارزان!
تن عریان ارزان
آبرو قیمت یک تکه ی نان
و(( دروغ)) از همه چیز ارزانتر
قیمت عشق چقدر کم شده است
کمتر از آب روان
و چه تخفیف بزرگی خورده  "قیمت هر انسان!!"

iran#

بايگانی وبلاگ