پنجشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۹۱

ابوالحسن بنی صدر-در رثای دوست--- درگذشت هوشنگ کشاورز صدر

ارسالی مهدی خانباباتهرانی

در رثای دوست
با کمال تأثر درگذشت دوستی گرانقدر، مردی ایستاده بر حق، حق استقلال و آزادی، بنا بر این، بدیلی که باید بود را به اطلاع می رساند. آقای هوشنگ کشاورز صدر در 26 بهمن 1391، 5 صبح، چشم از جهان فرو بست.
    
من او را در خانه پدرش، زنده یاد محمد علی کشاورز صدر، سخنگوی جبهه ملی ایران، در سال 1339 دیدم. در دانشگاه تهران، این دیدارها مداوم شدند و به همکاری و دوستی راه بردند که تا امروز، 26 بهمن 1391 ادامه یافت و از این پس هم ادامه می یابد. مبارزه از دوران نهضت ملی ایران به رهبری مصدق آغاز شده بود. بنا بر این، او مدت 62 سال، بی گسست، بدون احساس خستگی، در مبارزه ای بود که همچنان ادامه دارد. می توان این مدت دراز را از نظر گذراند و از آنها که با استقلال و آزادی، عهد نشکستند، سراغ گرفت. چند تن تا مرگ، پی گیر، ایستادند و چند تن همچنان نماد و بدیل و الگوی استقامت در مبارزه بخاطر ایران مستقل، جامعه شهروندان مستقل و آزاد، هستند؟
به سرکار خانم زریون، همسری که او نیز بر حق ایستاده است و به فرزندان گرامی، مازیار و بهاره، درگذشت دوست را تسلیت می گویم. او در آمرزش خداوندی است. او در شمار انسانهائی است که مرگ نیز قامتشان را نمی شکند. اوهمچنان بر استقلال و آزادی ایستاده است. او به ایران مستقل و آزاد بازخواهد گشت.
ابوالحسن بنی صدر
26 بهمن 1391


iran#

بايگانی وبلاگ