چهارشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۲

از گران شدن اتوی عبايم متوجه شدم قيمتها 5 برابر شده است

ارسالی مهدی خانباباتهرانی
از گران شدن اتوی عبايم متوجه شدم قيمتها 5 برابر شده استiran#
iranscope#

بايگانی وبلاگ