سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۲

طبرزدی-اینک مشایی و هاشمی هر دو آمدند

تحلیل سوم از انتخابات/اینک مشایی و هاشمی هر دو آمدند
مهندس حشمت الله طبرزدی
منبع: پيام دانشجو

در تحلیل اول گفتم که اگر خاتمی خودش بخواهد بیاید نباید او را سرزنش کرد.در عین حال یاداور شدم که او نمی اید و نیامد. در تحلیل دوم گفتم با چنین شرایطی ، هاشمی نیز نمی ایدف اما او امد. ولی در پایان تحلیل اوردم"...در عین حال اگر رفسنجانی عزم امدن کند ممکن است معادلاتی بر هم بخورد و او کاری را انجام بدهد که امثال شریعتمداری از امدن او وحشت دارند و پیشاپیش او را تهدید به رد صلاحیت می کنند.رد صلاحیت هاشمی به جوک شبیه است تا واقعیت..."..
در عین حال در مورد امکان مقاومت احمدی نژاد نیز اوردم"...اگر چه احمدی در میدان است و قدرت و امکاناتی هم دارد و ممکن است موی دماغ شود. شاید حمایت های توده واری که از احمدی می شود و امکاناتی که در اختیار دارد او را به این فکر بیندازد که کوتاه نیاید...."
اینک مشایی و هاشمی هر دو امدند.
پیش از هر چیز تاکید کنم که این مطالبی که می نویسم،صرفا تحلیل شخصی من به عنوان یک تحلیل گر سیاسی است و موضع مبارزاتی وسیاسی خودم و جبهه ی دموکراتیک ایران در مورد انتخابات نیست. جبهه در اینده موضع رسمی خودش را طی بیانیه ای بیان خواهد کرد. پس من فقط تحلیل خودم البته به صورت ناقص و بعضا به دلایلی ،غیر شفاف، بیان می کنم.
نکته این است که اولا برای این انتخابات از سوی عوامل گوناگون رزیم لشکر کشی شده است. این امر بیش از هر چیز غیر عادی بودن شرایط و اختلافات عمیق در بین جناح های گوناگون حکومت را اشکار می کند. تضاد منافع و عقاید به مرحله ی انتاگونستیک و غیر قابل برگشت رسیده است.
نکته ی بعدی این که رژیم در 4 سال گذشته تلاش های غیر قابل وصفی انجام داد تا بلکه به طور کامل فضا را ببندد و انتخابات را مهندسی کند و همگان فکر می کردیم که در این امر موفق شده است. اگر هاشمی و مشایی نیز همچون محمد خاتمی جا می زدند، حتما این اتفاق افتاده بود. اما از ان جا که در هر حال، امر انتخابات ولو غیر دموکراتیک به واسطه ی وقوع انقلاب در قانون اساسی امده است، پس به نقطه ضعفی اساسی یا سوراخی جدی در ایجاد هژمونی مسلط حتا در شرایط فعلی تبدیل شده است. درست است که انتخابات ازاد و دموکراتیک نیست و به این معنا به هیچ وجه مورد نظر ازادیخواهان نمی باشد اما بپذیریم که به همین اندازه یا کمتر و بیشتر ،به نفع دیکتاتوری نیز نیست. زیرا این سوراخ بسته شدنی نیست.
نکته ی سوم اما این است که اتفاقا دو نفری که رقبای اصلی در این انتخابات نامیده می شوند هر دو از سوی قدرت مسلط و قاهره،به شدت مورد حمله واقع شده اند. چه رفسنجانی و چه مشایی ،هر دو چالش جدی این دستگاه در 4 سال اخیر بوده اند. حال این جای شگفتی و بلکه تا حدودی کمیک است که اتفاقا هر دو از فرصت انتخابات درون حکومتی استفاده کرده و به میدان امده تا بر چالش ها بیفزایند. به راستی ایا حکومتی که رفسنجانی را عامل فتنه دانسته و فرزندانش را به زندان انداخته چگونه قرار است تسلط او بر کشور و قوه ی مجریه را بپذیرد؟ یا مشایی را که سردسته ی منحرفین معرفی نموده و حتا برای معاونت ریاست جمهوری صالح نمی داند ،چگونه می خواهد به عنوان رییس جمهوری تحمل کند. ان تشکیلات نظامی-امنیتی که به گفته ی شخص رفسنجانی همه ی قدرت را قبضه کرده است، چگونه می خواهد با هریک از این دو نفر کار کند؟
 امکان رد صلاحیت هاشمی که بسیار ضعیف است. به ویژه که او شرط حضور خود را رضایت رهبر دانسته بود، اما اگر مشایی رد صلاحیت شود در ان صورت ،احمدی نژاد که خودش در هنگام ثبت نام با او به وزارت کشور امده بود به راحتی کوتاه نخواهد امد . بنابراین معلوم نیست که روز های اتی جریان به کدام سو خواهد رفت اما انچه مسلم است کار کسانی که می خواستند انتخابات را مهندسی کنند بسیار مشکل خواهد بود.
مشایی اگر چه با انحصار قدرت در دست روحانیت و ان نیروی متشکل بزرگ سیاسی-امنیتی مخالفت جدی دارد و به لحاظ ایدئلوزیک، دولت ملی- شیعی را مطرح کرده که رقیبی برای حکومت روحانیون است ،اما در باره ی ازادی و دموکراسی هیچ حرف مشخصی ندارد. رفسنجانی نیز که همواره از ازادی و دموکراسی حرف می زند، اما عملا نشان داده که ان گاه که در قدرت بوده ،تعهدی به حرف های خودش نداشته است. به ویژه که او اولین رییس جمهوری یعنی بنی صدر را بر کنار کرد.
شخصا هیچ امیدی به امثال ایشان ندارم، اما چالش های جدید برایم جذاب است. نمی توانم خودم را راضی کنم که برای مصلحت های عمل گرایانه از هیچ یک از جناح های موجود در حکومت جانبداری نمایم، ولی باور دارم این گونه چالش ها گام به گام مارا به اهداف خود نزدیک می کند. در هر حال با ایجاد فضا های تنفسی که در پس این چنین چالش هایی به وجود می اید ،دموکراسی خواهان واقعی می توانند گام های بهتری بردارند. به راستی که فضای سیاسی کشور ما همواره شگفتی افرین است.
 

iran#

بايگانی وبلاگ