یکشنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۴

مهندس حشمت اله طبرزدی: آقای روحانی شرم کن!

مهندس حشمت اله طبرزدی: آقای روحانی شرم کن!
http://iranscope.blogspot.com/2015/05/blog-post_23.html

از خامنه ای ، سپاه پاسدار و قوه قضاییه ی تحت امر و غیرمستقل، غیرعادل و قانون شکن هیچ انتظاری نیست. برای این که ذات ولایت فقیه و حکومت فردی مشروعه خواهان جز رفتار فراقانونی وسرکوبگرانه نیست. در 36 سال گذشته نیز جز فقر،فساد،تبعیض و سرکوب، هیچ چیزدیگر از مشروعه خواهی متکی برحکومت مطلقه ی فردی عاید مانشده است. پس ازاین نیز قرارنیست جز این اتفاقی رخ دهد.

اما آفای روحانی حضرتعالی آمدی وبرموج نارضایتی مردم سوارشدی ومطابق معمول دریک انتخابات غیرآزاد، غیرمنصفانه وغیردموکراتیک که شورای نگهبان انتصابی ولی فقیه ، فرصتی برای انتخاب آزاد برای مردم نمی گذارد، حکومت نیز حضرتعالی را برنده اعلام کرد. من نمیخواهم وارد جزئیات بشوم زیرا این مناسبات ظالمانه راقبول ندارم وبه همین دلیل در چنین نمایش های انتخاباتی نیز وارد نشده و نمی شوم. اما جنابعالی به هرحال وصرفنظر ازغیردموکراتیک بودن انتخابات، به افکار عمومی وعدهایی دادی. با این همه کار ندارم که به بهانه ی پرونده ی هسته ای دوسال وقت گذارنی کردی، درحالی که وعده داده بودی شش ماهه همه ی این مشکلات راحل می کنی وگفته بودی، بحران های اقتصادی ناشی از سوء مدیریت وبرنامه ریزی است و نه فقط تحریمها!بگذریم که وضعیت اقتصادی نه تنها بهترنشد که زندگی فلاکت بارمردم و به ویژه کارگران ،معلمان،بازنشسته ها ومیلیونها جوان تحصیل کرده بی کار روز به روز بدتر می شود و بگذریم که وعده آزادی زندانیان عقیدتی وسیاسی را دادی وشعارحقوق شهروندی، گوش فلک راکر کرد،اما نتیجه ی این شعارهای توخالی، اعدام های فله ای و زندانی کردن فعالان کارگری،ح قوق بشری، هنرمندان، معلم ها و فعالان سیاسی بوده است.

اما درحالی که خوشبختانه بسیاری از اصلاح طلب ها که هیچ کدام جرمی مرتکب نشده بودند،پس از گذراندن حبس به مرور آزادشدند و اینک آنهایی که محکوم به حبس 6ساله بوده اند این روزها با پایان حبس از این زندان کوچک که شما روحانیون سیاسی حاکم برای ما مردم ایران ،ساخته اید آزاد می شوند و مانیز آزادی انها راجشن می گیریم؛اما رسول بداقی را که باید آزادشود به جای نامعلومی برده اید و پس از 6 سال مصیبت تازه ای برای همسر و فرزندانش درست کرده اید. به راستی شرم نمی کنید! ستم وتبعیض تا این اندازه ! این جاهم خودی و غیرخودی !؟
جرم رسول بداقی از دیدگاه شما ها این است که پس از 6 سال زندان وشکنجه هنوز نپذیرفته که دربرابر ستم آخوندهای حاکم سکوت کند و یا مثلا به سیاست انفعال واعتدال مزدورانه تن بدهد؟ یا این که او یک معلم زحمتکش از توده های مردم است که به هیچ بند پوسیده ی جناح های قدرت و ثروت اتصال ندارد!

بس کنید این ستم و تزویر را ! بس کنید این قانون شکنی و مردم آزاری را! بس کنید این توحش و تحجر را!

البته من که میدانم و می دانستم فردی که در 36 سال گذشته درحساس ترین مرکز امنیتی تصمیم گیری این حکومت فردگرایانه مشروعه طلب، مسئولیت مهم داشته و به ویژه در 18 تیر 1378 امتحان خودش را در فرمان سرکوب پس داده، نمی تواند دموکراسی خواه و قانون گرا باشد؛ ولی این كلمات رابرای آنهایی می گویم که خوشبین بودند یا حالا آگاهانه خود را به نفهمى می زنند! به انها میگویم؛ نگاه کنید نیروهای امنیتی وسركوبگر دولت اعتدالی پا به پای دستگاه سرکوب دولت نظامی امنیتی ولی فقیه ، هر روز پشت در خانه و محل کار شهروندان است. پس چه شد آن همه شعار دروغ که به خورد بخشی از جامعه ی گریزان از توحش احمدی نژادها وجلیلی ها دادند؟!آقای روحانی از روی بچه های رسول بداقی شرم کن ! ریاکاری ودروغ بس است!

حشمت طبرزدی
زندان گوهر دشت (رجایی شهر)
26 اردیبهشت 1394

منبع:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204591220321429&set=a.2056866822248.2105808.1261941635&type=1

ایرانسکوپ#
#iranscope

بايگانی وبلاگ