دوشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۹۴

دگان، صدای آمریکا و اهداف اسراییل

http://iranscope.blogspot.com/2015/05/blog-post_4.html
دگان، صدای آمریکا و اهداف اسراییل
http://iranscope.blogspot.com/2015/05/blog-post_4.html


Dagan, VOA and Israel's Objectives

پنج سال پیش روزنامه گاردین سخنانی را از میر دگان، رییس موساد در سال 2007، در مکالمه ای با مقامی آمریکایی، پخش شده توسط ویکی لیکس در سال 2010، منتشر کرد که در آن به سفارت آمریکا توصیه شده تا اهداف اسراییل در ایران را با بهره جویی از صدای آمریکا، برآورده کند (1).

چنین اقدامی توسط صدای آمریکا نقض آشکار چارتر صدای آمریکا و بی اعتبار کردن همه ژورنالیستهای صادقی است که در صدای آمریکا با کاری خستگی ناپذیر، طی سالها اعتبار صدای آمریکا را نزد مردم ایران در ارائه خبرهای منصفانه و ابژکتیف، بالا برده اند. صدای آمریکا ابزاری برای سیاستهای دولت اسراییل نیست.

تیم مدیریت ارشد صدای آمریکا لازم است با انتشار بیانیه ای به روشنی اعلام کند که اجازه چنین فعالیتهایی را به اسراییل و گروه های لابی مرتبط با اسراییل، نداده است (2).
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير
ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
پانزدهم اردیبهشت ماه 1394
May 5, 2015
 
پانویس:
1. Guardian: US embassy cables: Israel grateful for US support
http://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/120696


2. شفافیت: خبر ایران و گروه های لابی در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups.htm

  
مطالب مرتبط
 میکروپولیتیک مدیری ارشد در بخش فارسی صدای آمریکا
http://iranscope.blogspot.com/2015/05/blog-post_3.html

آقای اوباما، لطفاً تبعیض سیاسی را در صدای آمریکا متوقف کنید
http://www.ghandchi.com/901-obama-voa.htm
متون برگزیده

Dagan, VOA and Israel's Objectives
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/910-israel-voa-english.htm

دگان، صدای آمریکا و اهداف اسراییل
http://www.ghandchi.com/910-israel-voa.htm

Five years ago, Guardian published words of Meir Dagan, Mossad chief in 2007, who in a conversation with a US official at the time, released by WikiLeaks in 2010, had advised US Embassy to use VOA for Israeli objectives in Iran (1).

Such action by VOA would have been a clear violation of VOA Charter discrediting all work of honest journalists at VOA who tirelessly have established VOA's credibility with Iranian people over the years in offering fair and objective news. VOA is not a tool for Israeli policies.

The executive team at VOA needs to clearly publish a statement that they have not allowed or facilitated such activities by the Israeli government and its lobby groups (2).

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com 
http://www.iranscope.com

May 5, 2015


Footnotes:
1. Guardian: US embassy cables: Israel grateful for US support
http://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/120696


2. Transparency: Iran News and Lobby Groups in Washington, DC
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups-english.htm

Related Articles
Micropolitics of an Executive at VOA Persian

Mr. Obama, Please Stop Political Discrimination at VOA


ایرانسکوپ#
#iranscope

بايگانی وبلاگ