دوشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۱

شکوه ميرزداگی-عمل قلب باز دکتر اسماعیل نوری علا با موفقیت به انجام رسید
ارسالی شکوه ميرزداگی
دوستان عزیز و گرامی ام

خوشحالم به اطلاع شما برسانم که عمل قلب باز دکتر اسماعیل نوری علا، با موفقیت به انجام رسید و پیشرفت ایشان برای بهبودی فوق العاده خوب بوده است و ما به زودی به خانه بازخواهیم گشت.

 با مهر فراوان شکوه میرزادگی
4 جون 2012iran#

بايگانی وبلاگ