سه‌شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۱

پیام همبستگی اسقف اعظم دزموند توتو به مردم ایران

پیام همبستگی اسقف اعظم دزموند توتو به مردم ایران
Archbishop Desmond Tutu: A Message of Solidarity with the Iranian People 





ويديو های فارسی ايرانسکوپ
http://www.youtube.com/ghandchi

iran#

بايگانی وبلاگ