دوشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۱

"نامه هدايت الله متين دفتری در مورد "تصویر مهمانی فرمانفرما در سال ۱۳۰۴

ارسالی مهدی خانباباتهرانی

 نامه هدايت الله متين دفتری در مورد اين عکس:

مهدی جان
۱- این عکس فرمانفرما نیست
۲- وی ۳۲ فرزند داشت
۳- هیچ یک از دخترانش با براد صادق هدایت و یا سپهبد رزم آرا ازدواج نکردند!
۴-منوچهر میرزا فرمانفرمائیان هیچگاه وزیر نفت نبود و اصلاً زمان محمدرضاشاه وزی نفت نداشتیم! وی عضو هیأت مدیرهُ شرکت ملی نفت ایران بود!
۵- نصرت الدوله هیچگاه قرار نشد که به جای سدردار سپه (رضا شاه) جانشین احمد شاه شود. این داستان را ساخته اند.
۶- فقط ای صحیح است که مریم فیروز دختر فرمانفرما با کیانوری ازدواج کرد.
لطفاً تصحیحات را برای تمام کسانی که این عکس و نوشتهُ ذیل آن را دریافت کرده اند جهت رفع سهوالبیان قبلی بفرستید.
قربانت
هدایت متین دفتری

ايميل فورود شده قبلی

تصویر مهمانی فرمانفرما در سال ۱۳۰۴

اون کسی که بالای سفره نشسته فرمانفرما است. سرسلسله ی خاندان فرمانفرماییان و یکی از بزرگان سیاست تاریخ ایران. منطقه ی فرمانیه ی تهران به نام این آدمه چون مال اون بود. دایی دکتر مصدق هم میشد. نزدیک به بیست تا بچه داشت که هر کدومشون یکی از بزرگان این مملکت شدند. یکی از دخترهاش هم شد زن برادر صادق هدایت، یکی دیگشون زن رزم آرا همون نخست وزیری شد که ترورش کردند. یکی از پسراش نصرت الدوله بود که قرار بود جانشین احمد شاه بشه و سلسله ی قاجاریه تمام بشه اما ماشینش تو راه تهران خراب شد و نرسید به مجلس و فکر کردند انصراف داده و رضا شاه انتخاب شد یکی دیگه از پسراش منوچهر فرمانفرماییان وزیر نفت محمد رضا شاه بود و کسی بود که از طرف ایران معاهده ی اوپک رو امضا کرد. یکی ازدخترهاش هم مریم فیروز بود که شد زن کیانوری و نفر سوم حزب توده ی ایران شد و همین چند سال پیش در تهران درگذشت.iran#iran#

بايگانی وبلاگ