دوشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۱

هوشنگ ابتهاج-ایران ای سرای امید


ارسالی مهدی خانباباتهرانی

در زندان جمهوری اسلامی بودم و با یک هموطن لر همبند.
همین ترانۀ " ایران ای سرای امید " از بلندگوی زندان پخش شد.
تا که شنیدم زدم زیر گریه!
همبندم گفت :چرا گریه می کنی؟
 گفتم : شاعر این ترانه منم!....


بايگانی وبلاگ