یکشنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۱

ولایتمداری مجتهندسانه

ارسالی مهدی خانبابا تهرانی

ولایتمداری مجتهندسانه


From: vida Hadjebi
دوست عزیز آقای خانبابا تهرانی،

با درود گرم از تورنتو.

به همراه مقاله ای را که دربارۀ ولایتمداری مجتهندسانه نوشته‌ام‌ برایتان میفرستم. اگر پسندیدید، برای دوستان نیز بفرستید

از قول من به همسرتان سلام برسانید.

مهر و وفا،
محمد توکلی


Mohamad Tavakoli-Targhi
<m.tavakoli@utoronto.ca> | mtavakoli.com
Professor of History, Historical Studies & Near and Middle Eastern Civilizations

Editor-in-Chief, Iran Nameh: A Persian Quarterly of Iranian Studies
سردبیر،
ایران نامه: فصل نامه ایران شناسیhttp://Irannameh.org | http://facebook.com/irannamehDepartment of Near and Middle Eastern Civilizations
University of Toronto
4 Bancroft Avenue
Toronto, Ontario M5S 1C1
Canada

بايگانی وبلاگ