چهارشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۹۱

گفتگو با محمد اوليايی فرد در مورد اعدام های قريب الوقع در ايران


گفتگو با محمد اوليايی فرد وکيل بهنود شجاعی در مورد اعدام های قريب الوقع در ايران
 در لينک زير به دقيقه 30 مراجعه کنيد
iran#

بايگانی وبلاگ