چهارشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۹۳

میرحسین موسوی و رضا پهلوی رهبران دموکراتیک نیستند

http://iranscope.blogspot.com/2014/12/blog-post_17.html

میرحسین موسوی و رضا پهلوی رهبران دموکراتیک نیستند
http://iranscope.blogspot.com/2014/12/blog-post_17.html

http://www.ghandchi.com/848-mousavi-rezapahlavi.htm
متأسفانه در جنبش سیاسی ایران به رهبران سیاسی نه بر اساس برنامه آنها برای جامعه بلکه بر مبنای فضائل شخصی نگاه می کنند. اگر در آمریکا امروز اینگونه به کاندیداهای ریاست جمهوری می نگرند به این دلیل است که قانون اساسی دموکراتیک و برنامه احزاب اصلی قرن هاست تدوین و پذیرفته شده است وگرنه پیش از انقلاب در همین آمریکا دقیقاً کنکاش در مورد برنامه افراد از نظر دموکراسی خواهی موضوع مشاجرات سیاسی بود. مثلاً جفرسون به همیلتون مظنون بود که می خواهد سلطنت در آمریکا برپا کند و دلیل کشمکشهای آنها از این موضوع که به دموکراسی در آینده کشور مربوط می شد، سرچشمه می گرفت.

آقای میرحسین موسوی به روشنی برنامه خود را بازگشت به "دوران طلایی" آیت الله خمینی اعلام کرده است. آخر چگونه برنامه آیت الله خمینی برای ساختار دولت را می توان دموکراتیک دید که از رهبری سیاسی با چنین برنامه ای بعنوان رهبر دموکراسی خواهی ایران یاد کرد. آیا عالی ترین مقام سیاسی کشور در زمان آیت الله خمینی، در قانون و در عمل، از طریق انتخاب مردم بود؟ اینکه آقای موسوی فرد خوش اخلاقی بوده و برای نظراتش هزینه بسیار داده دلیلی بر دموکراسی خواهی برنامه سیاسی ایشان نیست.

آقای رضا پهلوی نیز بروشنی برنامه خود را احیاء پادشاهی پهلوی اعلام کرده است که قانون اساسی و عملکردش 57 سال حکومت مطلقه و استبداد بوده است. درست است که گفته اند اگر مردم در رفراندوم با آن مخالفت کنند او به تصمیم مردم گردن می نهد اما هیچگاه آقای رضا پهلوی برنامه احیاء پادشاهی پهلوی را رد نکرده و از ولیعهدی آن رژیم استعفاء نداده است. حالا اینکه ایشان آدم خوش اخلاقی باشد و برای نظراتش همه این سالها تلاش کرده دلیلی بر دموکراسی خواهی برنامه ایشان نیست.

بدترین خریدی که هر مشتری می تواند بکند از خوش اخلاق ترین فروشنده است که بجای توضیح جزئیات قرارداد تضمین کالا بعد از فروش به شما شیرینی و آجیل تعارف کند. متأسفانه 36 سال پس از انقلاب 57 دوباره مردم ما دارند همان اشتباه آن زمان را می کنند که از آیت الله خمینی فرشته نجات ساختند و بجای کنکاش برنامه سیاسی رهبران بر مبنای احساسات خود در مورد گفته های روز رهبران، تصمیم گرفتند (1).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com  
بیست و هشتم آذر ماه 1393
December 17, 2014

پانویس:
1. کتاب ايران آينده نگر

Futurist Iran Book
 

 متون برگزیدهایرانسکوپ#
#iranscope

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بايگانی وبلاگ