جمعه، دی ۰۵، ۱۳۹۳

امارات، گفتمانی درباره داعش

http://iranscope.blogspot.com/2014/12/blog-post_26.html
امارات، گفتمانی درباره داعش
http://iranscope.blogspot.com/2014/12/blog-post_26.html 
http://www.ghandchi.com/852-uae-isis.htm 


UAE, a Discourse on ISIS 
http://www.ghandchi.com/852-uae-isis-english.htm

  محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر، نایب رئیس امارات متحده عربی و حاکم دبی، روز گذشته مقاله ای در مورد نحوه برخورد با بنیادگرایی اسلامی بطور کلی و  مشخصاٌ داعش در منطقه منتشر کرده است. نوشتار او گفتمان جالبی را مطرح می کند (1).

او به درستی می نویسد که "ما نمی توانیم آتش فناتیسم را فقط با اعمال زور خاموش کنیم. جهان بایستی حول تلاشی همادین برای بی اعتبار کردن ایدئولوژی ای که به افراطگرایان قدرت می دهد، متحد شود، و امید و منزلت را به آنهائی که از طریق آنها بسیج می شوند، بازگرداند." و در ادامه مینویسد که "صلح پایدار به سه عنصر نیاز دارد: پیروزی در نبرد ایده ها؛ ارتقاء فرمانروائی ضعیف؛ و حمایت از توسعه انسانی در میان مردم."

آقای آل مکتوم اهمیت مبارزه روشنفکری را مورد تأکید قرار داده است، و اینکه نباید بنشینیم و انتظار داشته باشیم قدرت نظامی معضل فناتیسم را در خاورمیانه حل کند، حال چه مسأله القاعده باشد، چه طالبان یا داعش. او با فصاحت عناصر دوم و سوم راه حل خود را توضیح داده است. بنابراین اینجانب تنها عنصر نخستین راه حل او را مورد بحث قرار می دهم.

او می گوید که برای پیروزی در نبرد پندارها، "اولین کار مقابله با عقاید بدخواهانه از طریق تفکر روشنگرانه، ذهنی باز، و برخوردی بردبارانه و حامل پذیرفتگی است. اینگونه برخورد از مذهب اسلام بر می خیزد، که خواستار صلح، احترام به زندگی، ارزشهای منزلت و ترویج رشد بشری است که ما را در انجام کار نیک برای دیگران راهنمایی می کند."

اگر اینها برداشت آقای آل مکتوم از مذهب اسلام است، آیا این ارزشها در قوانین امارات متحده عربی، عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی منعکس هستند؟ مثلاً اگر التون جان شهروند امارات متحده بود، می توانست با بوی فرندش ازدواج کند، کاری که هقته پیش در بریتانیا انجام داد (2)؟ می توانم سوالات مشابهی را در مورد وضعیت زنان نیز مطرح کنم.

همچنین در ادامه می نویسد، "تنها چیزی که قادر است جوان انتحاری را که آماده است برای داعش بمیرد، متوقف کند: ایدئولوژی قوی تری است که آن جوان را به راه درست رهنمون سازد و متقاعد کند که خدا ما را آفرید که دنیای خود را بهتر کنیم، نه که نابود کنیم. ما می توانیم موفقیتهای همسایه مان عربستان سعودی را در خنثی کردن رادیکالیسم در میان بسیاری از جوانان از طریق مراکز و برنامه های مشاوره، سرمشق خود قرار دهیم.  در نبرد افکار، متفکران و دانشمندان برجسته در میان مسلمانان در زمینه های معنوی و روشنفکری، در بهترین موقعیت برای رهبری چنین تلاشها، قرار دارند."

بنابراین آقای آل مکتوم بر ارزش آموزش در نبرد افکار تأکید دارد. اما برای انجام آنچه مطرح کرده، بایستی که آموزش سکولار را ترویج کرد.  در غیر آینصورت يک تفسیر از اسلام رهبری این تلاشها را در دست می گیرد و ديگران را کنار می گذارد، وضعیتی که در دنیای اسلام در نیم قرن گذشته شاهد آن بوده ایم هنگامیکه سکولاریسم با دو دلی به عمل گذاشته شد در مقایسه با غرب که بطور کامل سکولاریسم مورد حمایت قرار گرفت (3).
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com  
پنجم دی ماه 1393
December 26, 2014

پانویس:
3. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm

 
  
متون برگزیده


UAE, a Discourse on ISIS
 Sam Ghandchi
 http://www.ghandchi.com/852-uae-isis-english.htm

 
امارات، گفتمانی درباره داعش
 http://www.ghandchi.com/852-uae-isis.htm

 Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and Ruler of Dubai has just published an article about the way Islamic Fundamentalism in general and ISIS in particular has been dealt with in the region. The essay opens an interesting discourse on the topic (1).

 He correctly notes that "we cannot extinguish the fires of fanaticism by force alone. The world must unite behind a holistic drive to discredit the ideology that gives extremists their power, and to restore hope and dignity to those whom they would recruit" and continues that beside the military action the "lasting peace requires three other ingredients: winning the battle of ideas; upgrading weak governance; and supporting grassroots human development."

 Mr. Al Maktoum has powerfully emphasized the significance of intellectual battle, and not to sit back and expect the military to solve the problem of fanaticism in the Middle East, whether we are dealing with AlQaeda, Taliban or ISIS. Also he eloquently explains the second and third ingredients of his solution. Thus I just focus on the first ingredient of his solution.

 He notes that to win the battle of ideas,"The first is to counter malignant ideas with enlightened thinking, open minds, and an attitude of tolerance and acceptance. This approach arises from our Islamic religion, which calls for peace, honors life, values dignity, promotes human development, and directs us to do good to others."

 If this is Mr. Al Maktoum's take of Islamic religion, then would these values be included in the laws of UAE, Saudi Arabia and other Islamic countries? For example, if Elton John was a UAE citizen, would he have been able to marry his boyfriend which he did last week in UK (2)? I could ask similar questions about status of women too.

 Moreover he continues that "only one thing can stop a suicidal youth who is ready to die for ISIS: a stronger ideology that guides him onto the right path and convinces him that God created us to improve our world, not to destroy it. We can look to our neighbors in Saudi Arabia for their great successes in de-radicalizing many young people through counseling centers and programs. In this battle of minds, it is thinkers and scientists of spiritual and intellectual stature among Muslims who are best placed to lead the charge."

 Thus Mr. Al Maktoum is emphasizing the value of education in this battle of ideas. But to be able to do the above, one needs to promote secular education. Otherwise one interpretation of Islam will take charge and others will be alienated, the situation that has happened in the Islamic world during the last half century when secularism was implemented half-heartedly, whereas in the West, secular education was fully supported (3).

 Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

 Sam Ghandchi, Editor/Publisher
 IRANSCOPE
 http://www.ghandchi.com 
 http://www.iranscope.com
 December 26, 2014

 Footnotes:

 1.The Intellectual Battle Against ISIS
 http://www.project-syndicate.org/commentary/mohammed-bin-rashid-al-maktoum-calls-for-a-broad-development-agenda-to-defeat-the-middle-east-s-ideologies-of-hate

 2. Sir Elton John marries his long-term partner
 http://www.telegraph.co.uk/news/celebritynews/11306470/Sir-Elton-John-marries-his-long-term-partner.html

 3. What is Secularism
 http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm 
Featured Topics
 http://featured.ghandchi.com 

 
ایرانسکوپ#
#iranscope

بايگانی وبلاگ