چهارشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۹۳

درباره فرقه دموکرات آذربایجان

http://iranscope.blogspot.com/2014/12/blog-post_6.html
درباره فرقه دموکرات آذربایجان
محمد امینی،درباره 21 آذر، برنامه برگی از تاریخ جسین مهری هفدهم دسامبر 2014
http://vimeo.com/114829025
http://goo.gl/t9yzB5
چشم انداز: چرخش مسکو در مورد فرقه دمکرات – از تجزیه به خودمختاری
http://goo.gl/t9yzB5http://goo.gl/QuqW4h
عباس جوادی: طراح و مجری «حکومت ملی» فرقه
http://goo.gl/QuqW4h

بايگانی وبلاگ