چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۱

دولت بريتانيا از برنامه صرفه جويی حمايت می کند

دولت بريتانيا از برنامه صرفه جويی حمايت می کند
http://www.voanews.com/persian/news/UK_Austerity-2012-05-09-150736855.html

 
در حاليکه موجی از مخالفت با برنامه صرفه جويی، اروپا را فرا گرفته و اکثر رأی دهندگان فرانسوی و يونانی در انتخابات روز يکشنبه گذشته رسماً مخالفت خود را با برنامه صرفه جويی ابراز داشتند، ديويد کامرون، نخست وزير، و «نيک کِلگ» معاون وی، روز سه شنبه مشترکاً از برنامه صرفه جويی دولت حمايت کردند.

با وجود آنکه در انتخابات محلی اخير حزب محافظه کار آقای کامرون، و حزب ليبرال آقای «کِلگ» به دليل حمايت از برنامه صرفه جويی، رأی بسياری از شهروندان اين کشور را از دست دادند، نخست وزير بريتانيا گفت که طرح صرفه جويی را دنبال خواهد کرد.

آقای کامرون اجرای اين طرح را بيش از هر زمان ديگر برای بريتانيا ضروری خواند.iran#

بايگانی وبلاگ