پنجشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۹۱

مراسم روز الاغ در شهر اوتومبا در مکزيک

مراسم روز الاغ در شهر اوتومبا در مکزيک
http://www.voanews.com/persian/news/Mexico_Donkey-2012-05-12-149972575.html

 
در يکی از روستاهای بازمانده از قرن شانزدهم در مکزيک که امروز شهر اوتومبا است، الاغ ها برای يک روز زندگی مجللی دارند.

ساکنان اين شهر هر ساله مراسم روز الاغ را برای تشکر از زحماتی که اين حيوان می کشد، برگزار می کنند.

هزاران نفر در مراسم سالانه روز تشکر از الاغ ها در خيابان های اوتومبا حاضر می شوند و با رقص و پايکوبی و صرف مشروب سنتی خود، از نقش تاريخی الاغ ها در اقتصاد منطقه قدردانی می کنند.

حدود شصت سال پيش ساکنان محلی که برای فعاليت های اقتصادی به الاغ ها وابستگی شديدی داشتند، تصميم گرفتند که يک روز از سال را به الاغ ها استراحت بدهند و در مراسمی از آن ها قدردانی کنند.iran#

بايگانی وبلاگ