یکشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۹۱

احضار كورش زعيم به بازپرسي زندان اوين

احضار كورش زعيم به بازپرسي زندان اوين
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2194


يكشنبه 5 اوت 2012
كورش زعيم طي احضاريه شماره پ2/ 900360 مورخه 1391/05/08 دادسراي شهيد مقدس (اوين) به بازپرسي شعبه دوم احضار شد. نامبرده بايد در ظرف 3 روز خود را به دادسراي نامبرده معرفي كند.

iran#

بايگانی وبلاگ