چهارشنبه، مرداد ۲۵، ۱۳۹۱

فراخوان گزارشگران: ما ساکت نمی مانیم!

فراخوان گزارشگران: ما ساکت نمی مانیم!
http://www.gozareshgar.com/

 

خاوران یادگار عزیزان ماست. انگیزه ای برای خروش و فریاد مردم ما بر بیدادی تاریخی است. وظیفه خود میدانیم که در امتداد مبارزه با فراموشی و خاموشی تابستان هر سال را رساتر از گذشته در پی حقیقت یابی و افشای جنایات گسترده جمهوری اسلامی در قتل عام زندانیان سیاسی در زندانها ی سراسر کشور در دهه شصت و بویژه کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت و در جستجوی ابزار مستقل و غیر وابسته  برای دادخواهی از بخون خفته گان در ( لعنت آباد ) خاوران تهران باشیم. عزیزان ما آنجا آرام گرفته اند زیرا که از کنج مخوف زندانهای شما به افق رهائی خیره شدند و بر شکنجه های روزانه و مکرر مزدورانتان وقعی نگذاشتند.مرگ با افتخار را در برابر زندگی بی اختیار ترجیح دادند و دوش تا دوش وآغوش به آغوش خفته اند. قطعا لحظاتی پیش از آنکه ضحاک و ضحاکان زمان جان پاک آنان را بگیرند با خود اندیشه کرده اند که آیندگان و نسلهای جدید این برگ از تاریخ خونین حاکمیت را فراموش نخواهند کرد و افقی سرشار از عدالت و حقیقت را در برابر خود داشته اند.

زنده باد یاد شورآفرین بخون خفتگان خاوران و سایر گورهای جمعی سراسر کشور

ما فعالین سیاسی – اجتماعی – فرهنگی و هنری ضمن محکوم نمودن کشتار زندانیان سیاسی بی دفاع در دهه شصت و بویژه تابستان 1367 توسط جمهوری اسلامی خواهان جلب توجه , و اعتراض افکار عمومی جهانیان برای بازخوانی این جنایت  و محکوم کردن آن هستیم

اسامی کشتارشدگان این مقطع زمانی در زندانهای کشورمان در این آدرس قابل دسترسی است

اسامی کشته شدگان دهه شصتاین فراخوان همراه با اسامی تا انتهای فصل تابستان باز خواهد بود و سپس با یاری دوستان و ترجمه بزبانهای رایج به نهادهای حساس بین المللی در سراسر جهان ارسال خواهد شد.

لیست کامل حمایت کنندگان با آغاز ماه شهریور منتشر خواهد شد.

گزارشگران

www.gozareshgar.com

info@gozareshgar.com

iran#

بايگانی وبلاگ