یکشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۳

سام قندچی:چند کلمه در مورد سکولاريسم امروز

http://isdmovement.com/2015/0315/030215/030215-Sam-Ghandchi-On-todays-secularism.htm
چند کلمه در مورد سکولاريسم امروز
 
بسیاری از جوانانی که امروز در سی و شش سال جمهوری اسلامی به سکولاریسم رسیده اند، یا آن را در اروپا و آمریکا می بینند، با مشاهدهء عکس های دوران قبل از انقلاب فکر می کنند که جامعهء ایران واقعاً در آن سال ها سکولار بوده است. اما واقعیت این است که سکولاریسمی شکل گرفته از پایین تازه در بيست و پنج سال اخیر است که بوجود آمده و پیش از آن، متأسفانه، نه در اصلاحات اجتماعی نظیر کوشش های امیرکبیر و نه در انقلاب های اجتماعی نظیر مشروطیت، سکولاریسم در مرکز توجه رهبران فکری ایرانیان نبوده است.

 
ایرانسکوپ#
#iranscope

بايگانی وبلاگ