چهارشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۹۳

درخواست ایرانسکوپ برای اسپانسر

http://iranscope.blogspot.com/2015/03/blog-post_4.html
 


 
 
درخواست ایرانسکوپ برای اسپانسر

دوستان عزیز،

همانطور که بیش از دوسال پیش نوشتم امکانات شغلی را که کمکی به انتشار ایرانسکوپ بود از دست دادم. در دوسال گذشته ایرانسکوپ را با استفاده از پس اندازم منتشر کردم. برای ادامه کار ایرانسکوپ به اسپانسر نیاز دارم. اگر می توانید در این زمینه کمک کنید لطفا با اینجانب تماس بگیرید.

با سپاس
سام قندچی
iranscope@hotmail.com
چهاردهم اسفند ماه 1393
March 5, 2015

Request of Iranscope for a Sponsor
http://www.ghandchi.com/883-iranscope-sponsor-english.htm

درخواست ایرانسکوپ برای اسپانسر
http://www.ghandchi.com/883-iranscope-sponsor.htm
Dear Friends,

As I wrote over 2 years ago, I lost my job opportunity which was a help for publication of Iranscope. During the last two years I published Iranscope using my savings. To continue the work of Iranscope, I need a sponsor. If you can help in this regard, please contact me.

Thank you,
Sam Ghandchi
iranscope@hotmail.com


ایرانسکوپ#
#iranscope

بايگانی وبلاگ