پنجشنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۰

يک نمايش خيابانیهنرمندی که به تنهایی درد و رنج میلیونها ی زن را فریاد میزند . زبان حال آنایی میشود که حاشیه نشینان نامیده میشوند. کدام وجدان آگاهی میتواند اینهمه ستم را ببیند اما بی تفاوت باشد. آفرین به این هنرمند که به تنهایی یک نمایش عمیق و جاودا نه ای
به جای گذاشته است.
کانونفرهنگی ایرانیان هلند
Iranian Cultural Association in the Netherlands
کانون فرهنگی ایرانیان هلند
www.iraniancultural.com
Mobile 0031 6 81 12 74 52
info@iraniancultural.com


iran#

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ