دوشنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۹۱

اتومبيل پرنده «انتقال» در نمايشگاه نيويورک


اتومبيل پرنده «انتقال» در نمايشگاه نيويورک
http://www.voanews.com/persian/news/Transition_Autoshow-2012-04-09-146634535.html

شرکت های خودروسازی جهان آخرين اتومبيل های خود را در نمايشگاه بين المللی اتومبيل در نيويورک آمريکا، عرضه کردند. شرکت آمريکايی ترافيوجا، اولين نمونه از اتومبيل پرنده جهان را در اين نمايشگاه عرضه کرد.

در نمايشگاه بين المللی اتومبيل، شرکت های خودروسازی، آخرين نمونه از توليدات خود را عرضه کردند.

سخنگوی شرکت ترافيوجا می گويد: با اولين اتومبيل پرنده جهان که ۲۷۹ هزار دلار فروخته خواهد شد، ديگر کسی در ترافيک سنگين شهرها رانندگی نخواهد کرد. اين اتومبيل شرکت ترافيوجا، «انتقال*» نام دارد. اين اولين اتومبيل پرنده در آمريکا و در جهان است که هم در خيابان حرکت می کند و هم در آسمان. ما کليه مقررات سازمان ترافيک بين جاده ای و هم مقررات سازمان هواپيمايی فدرال آمريکا را رعايت کرده ايم. اولين مدل از «انتقال» سال آينده وارد بازار خواهد شد.

«انتقال» اتومبيل پرنده جهان ماه گذشته در ارتفاع ۱۴۰۰ پا پرواز کرد. هواپيماهای تجاری در ارتفاع ۳۵ هزار پا پرواز می کنند. تا کنون صد نفر برای پيش خريد انتقال، هر يک، مبلغ ۱۰ هزار دلار بيعانه داده اند.

* Transitioniran#

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ