چهارشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۱

بيانيه جبهه دموکراتيک ايران در محکوميت فشار بر اعضای خود را از سوی دستگاه های اطلاعاتی – امنيتی


بيانيه جبهه دموکراتيک ايران در محکوميت فشار بر اعضای خود را از سوی دستگاه های اطلاعاتی – امنيتی


http://news.gooya.com/politics/archives/2012/04/139238.php
روابط عمومی جبهه دموکراتيک ايران – در پی احضار چند تن از اعضای شورای مرکزی و ديگر اعضای جبهه دموکراتيک ايران اين تشکل با صدور بيانيه فشار بر اعضای خود را از سوی دستگاه های اطلاعاتی – امنيتی محکوم کرده و اقدامات صورت گرفته را خلاف اعلاميه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است .

در پايان اين بيانيه تنها راه برون رفت از بن بست اقتصادی، سياسی و اجتماعی موجود در کشور را تن دادن به خواست های به حق مردم بيان شده است .

متن کامل اين بيانيه که از سوی روابط عمومی جبهه دموکراتيک ايران منتشر شده است، به شرح زير است :

طی چند روز گذشته تعدادی از اعضای شورای مرکزی و اعضای جبهه دموکراتيک ايران به وزارت اطلاعات احضار شده و نسبت به فعاليت اين تشکل مورد بازخواست قرار گرفته اند .

جبهه دموکراتيک ايران ضمن محکوم کردن احضار اعضای خود از سوی دستگاه های اطلاعاتی - امنيتی و همچنين تداوم حبس حشمت اله طبرزدی، دبير کل جبهه دموکراتيک ايران در زندان رجايی شهر کرج با وجود وخامت حال وی، چنين روندی را خلاف اعلاميه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی می داند .

اين فشارها در حالی است که معتقديم تنها راه برون رفت از بن بست اقتصادی، سياسی و اجتماعی موجود در کشور، تن دادن حاکميت به خواست های به حق مردم است که از اين طريق مشارکت ملت در آبادانی و آزادی ايران به کار گرفته خواهد شد .

در غير اين صورت فرصت ها يکی پس از ديگری از بين رفته و منافع ملی بيش از اين خدشه دار خواهد شد .

زنده باد آزادی – برقرار باد دموکراسی – گسسته باد زنجير استبداد

جبهه دموکراتيک ايران
 ۳۰ فروردين ماه ۱۳۹۱


iran#

بايگانی وبلاگ