جمعه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۱

تأسيس کانال تلويزيون کابلی مخصوص سگها در کاليفرنيا

تأسيس کانال تلويزيون کابلی مخصوص سگها در کاليفرنيا
http://www.voanews.com/persian/news/Dog_TV-2012-04-19-148060535.html

 

تلويزيون کابلی برای سگ ها در جنوب کاليفرنيای آمريکا راه اندازی شد.

داگ تی وی ۸ ساعت برنامه در روز پخش می کند که اختصاصاً برای سگ ها ساخته می شوند.

فيلمبرداری برای برنامه های داگ تی وی در ارتفاع پايين يعنی در افق ديد سگ ها انجام می شود؛ اين برنامه ها سياه و سفيد است و صدا و موسيقی پخش شده، اختصاصاً برای سگ ها ساخته می شود.

در داگ تی وی آگهی های تجارتی پخش نمی شود. يک ميليون عضو شرکت های تلويزيون کابلی در شهر سن ديه گوی کاليفرنيا به داگ تی وی دسترسی دارند.

شرکت پی تی وی، شرکت اصلی تلويزيون های کابلی در اين منطقه، می گويد: استقبال از داگ تی وی به حدی بوده است که اين شرکت در چندماهه آينده سراسر آمريکا را تحت پوشش، قرار خواهد داد.
iran#

بايگانی وبلاگ