جمعه، فروردین ۱۸، ۱۳۹۱

كورش زعيم-نامه پوزشخواهي كورش زعيم به سفير افغانستان در تهران


نامه پوزشخواهي كورش زعيم به سفير افغانستان در تهران
جمعه 6 آوريل 2012
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article1923


14 فروردين 1391

عاليجناب پروفسور دكتر عبيدالله عبيد

سفيركبير گرامي جمهوري افغانستان در ايران

خ. عباس اباد، خ. پاكستان، نبش خ. چهارم

تهران 15 ، ايران

عاليجناب سفير گرامي،

در روز سيزده بدر امسال خطاي بخشايش ناپذيري از يك مسئول نابخرد و گمراه حكومت ايران با دستور توهين آميزي نسبت به شهروندان افغانستان در اصفهان رخ داد كه دل هر ايراني را جريحه دار كرد. من از سوي خود و جبهه ملي ايران انزجارمان را از اين رويداد دردناك فرهنگي كه با باورها و پيشينه تاريخي مردم ايرانزمين بيگانه است اعلام و از ملت شريف و بزرگوار افغانستان پوزشخواهي مي كنم.

ما ملت افغانستان را از خود مي دانيم و خودمان را از آنان. هر بلايي بر سر مردم افغانستان بيايد، ما هم در اينجا درد آن را احساس مي كنيم. كما اينكه نخستين بيانيه در محكوم كردن حمله شوروي به افغانستان در همان هفته هاي واپسين 1358 به ابتكار و امضاي شادروان دكتر غلامحسين صديقي، از رهبران جبهه ملي، اينجانب، فرستاده اي از احمد شاه مسعود و يك فعال سياسي ديگر صادر شد.

در دهه 1370، ما مكرر در رسانه هاي داخلي و بين المللي به رفتار دولت نسبت به پناهجويان افغان اعتراض نموديم و گفتيم كه وظيفه ملي و فرهنگي ماست كه آنان را در جامعه ايراني جذب و از همه امكانات شهروندي بهره مند سازيم. در بازسازي افغانستان ما تلاش زيادي براي تشويق به سرمايه گذاري و راه اندازي صنايع در افغانستان كرديم.

ما فاجعه ترور احمد شاه مسعود، سردار بزرگ افغانستان و ايرانزمين را از آن خود دانستيم و بيانيه زير را در يكم مهر 1380، صادر نموديم:

" جبهه ملي ايران ضايعه بزرگ قتل ناجوانمردانه احمد شاه مسعود، قهرمان بزرگ آزاديخواه افغانستان را به همه مردم فلات ايران تسليت مي گويد. مسعود وجدان بيدار مردم ستمديده و تحت تجاوز افغانستان بود و مي توانست مردم افغانستان را بسوي آينده اي روشن، صلح آميز و حكومتي مردم سالار هدايت كند. نسلها طول مي كشد تا قهرماناني مانند احمد شاه مسعود زاده شوند.

طالبان بايد بدانند كه با ترور رهبران مقاومت ملت افغانستان نمي توانند اراده آنانرا بشكنند. مردم افغانستان سرانجام و بزودي بر فساد و استبداد و واپس گرايي پيروز خواهند شد و طالبان بايد به همان تاريكخانه اي كه از آن درآمده اند برگردند ."

همه سران و فعالان جبهه ملي ايران در ختم و بزرگداشت او در مسجد ارك تهران شركت كردند و آنجا را گلباران نمودند. پيروزي احمد شاه مسعود براي جبهه ملي ايران بسيار پراهميت مي بود.

هنگام رياست جمهوري شهيد شادروان پروفسور استاد برهان الدين رباني، جبهه ملي ايران، بويژه با تلاشهاي خستگي ناپذير زنده ياد دكتر پرويز ورجاوند، عضو رهبري و سخنگوي جبهه ملي ايران، در تدوين اساسنامه و منشور حزب نوبنياد "جبهه ملي افغانستان" و قانون اساسي افغانستان، همچنان كه پاره اي از وطن خودمان باشد ياري كرديم و از هيچگونه همفكري و مساعدت در راستاي موفقيت دولت جديد و سعادت مردم افغانستان دريغ نكرده و نخواهيم كرد. مسئوليت ايران به عنوان برادر بزرگتر، همراهي و همدوشي در راستاي آزادي، رفاه و سعادت ملت افغانستان است، و شما در آينده مي توانيد روي آن حساب كنيد.

با گراميداشت،

كورش زعيم

عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران

14 اسفند 1391 ( 2 آوريل 2012)iran#

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ