سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۱

توپ فوتبال گمشده در سونامی ژاپن در آلاسکا پيدا شد

توپ فوتبال گمشده در سونامی ژاپن در آلاسکا پيدا شد
http://www.voanews.com/persian/news/Soccer_Ball-2012-04-24-148637595.html

نوجوانی ۱۶ ساله بزودی توپ فوتبال خود را مجدداً بدست خواهد آورد.

با گذشت يکسال از سونامی مهيب ژاپن اکنون توپ فوتبال اين نوجوان ژاپنی در آلاسکا، يافت شده است.

صاحب توپ از روی امضاهای هم مدرسه ای های نوجوان شناسايی شده است.

همسر يابنده توپ که ژاپنی است با صاحب آن تلفنی صحبت کرده و قرار است بزودی توپ را برای وی، پست کنند.

به گفته سازمان ملی اقيانوسها و جو آمريکا اين توپ يکی از اولين اشيايی است که در پی سونامی در سواحل آمريکا، يافت شده است.

iran#

بايگانی وبلاگ