چهارشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۲

طبرزدی: دلنوشته ای در مورد 18 تير و زندانيان سياسی

دلنوشته ای از مهندس طبرزدی: گرامی باد پانزدهمین سالگرد جنبش دانشجویی ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ خورشیدی
منبع

گرامی باد پانزدهمین سالگرد جنبش دانشجویی ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ خورشیدی.

گرامی باد خاطرۀ  از جان گذشتگی دانشجویان و جوانان در ان روز و روز ها و ماه های بعد در خیابان ها، دانشگاه ها و زندان ها به ویژه شکنجه گاه توحید. گرامی باد یاد و خاطره ی شهدایی چون عزت ابراهیمی نژاد و اکبر محمدی. گویا امروز سالگرد ۱۸ تیر است که چنین سکوت قبرستانی بر این ملت تحمیل شده و ازادی خواهان ما نیز تا ان جا با این سکوت و سرکوب انس گرفته اند که حتی در پست های مجازی یادی از ۱۸ تیر نمی کنند تا به عذاب وجدان گرفتا نشوند!؟ گویا این من زندانی با مرخصی مشروط و این همه غل و زنجیر که بر پایم بسته اند باز همچون خروس بی محل یادی از ۱۸ تیر و خواسته هایش می کنم. لابد در انتظار ۲۵ روز دیگر نشسته اید تا روحانی زمام امور را رسماً در دست بگیرد و زندانیان سیاسی تان را آزاد کند و سرکوبگران ۱۸ تیر و سال ۸۸ را به کیفر برساند!؟

یا این که به دنبال معجزۀ تحریم های غرب هستید تا حکومت سقوط کند و شما ها به نان و مسکن و ازادی برسید!؟ نمی دانم شما ها را چه شده که حتی یادی از زندانیان سیاسی تان نیز نمی کنید. درود بر زندانیان سیاسی از هر دسته و عقیده واندیشه که اگر نبودند نامی از آزادگی در این مملکت نبود. اف بر کسانی که از ترس زندان و شکنجه و از دست دادن نان و کار خود حتی یادی از این زنان و مردان با شرافت نمی کند که هیچ به پست هایی مربوط به ان ها نیز نزدیک نمی شوند. من نمی دانم این ترس بی اندازه ناشی از چیست و این چه بلایی است که خود بر خود نازل کرده ایم. اما می دانم از این همه ترس و محافظه کاری و مصلحت اندیشی دارم خفه می شوم. لطفا کسانی برای من دل نسوزانند که تو نباید برگردی زندان.

با این وضعیت زندان برایم آزادی است.


iran#
iranscope#

بايگانی وبلاگ