سه‌شنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۸

بیانیه جبهه دمکراتیک ایران پیرامون سرکوب ملت درروزعاشورا وموج جدید بازداشت ها


بیانیه جبهه دمکراتیک ایران پیرامون سرکوب ملت درروزعاشورا وموج جدید بازداشت ها
http://mohandestabarzadi.blogfa.com/

در شرایطی که ملت بیدار ایران با مغتنم شمردن روزهای تاسوعا وعاشورای حسینی گام بزرگ دیگری درمسیر اراده ی برگشت ناپذیرخود برای نفی دیکتاتوری و ظلم حاکم را طی نمود. درروزی که جهان به عیان دید به رغم اختناق دینی و سانسوررسانه ای این ندای مدنی ملت بود که بلند ترازدیوارسرنیزه ها و رساتر ازصفیرگلوله های مزدوران حکومتی خواست خود مبنی برحکومت آزاد ودمکراتیک ونفی حاکمان خونریزوضد مردم را درمعرض قضاوت وجدان های بیداردنبا قرارداد .حکمرانان دین پناه وعوام فریب درمصافی دیگرمقهور اراده ملت شدند وبه ناچار پرده ازچهره ی تزویرخود کنارزده و درروزقتل حسین ملت ستم کشیده وعزادار ایران را درتهران ودیگرشهرهای بپاخاسته به خاک و خون کشیدند.
اکنون تندروهای مستاصل وزخم خورده حاکم به جبران شکست های پی درپی در سیاست های مفتضحانه خود سناریوی عقیم و تاریخ مصرف گذشته دیگری را سازنمودند و موج جدید بازداشت چهره های محبوب ومردمی را ازسرگرفتند تا شاید به این وسیله ازملت بزرگ ایران انتقام بگیرند.این تنها نشانگرسردرگمی حاکمان دورمانده ازملت است که پس ازآن همه آزمون وناکامی هنوزنیاموخته اند که با این ملت مصمم دیگر با زبان ارعاب نمی توان سخن گفت. دیگرزمان سرکوب ملت برای تداوم حکومت دیکتاتورمابانه گذشته است. اما همانگونه که مردم ایران درماه های اخیرثابت کردند با استقامت وآرامش خواست های مدنی خود وحقوق شهروندی را همچنان پیگیری نموده ویک باردیگرستم پیشگان را درنیرنگ ضد ملی ناکام خواهند گذاشت.
جبهه دمکراتیک ایران ضمن عرض تسلیت به پیشگاه ملت ایران برای ازدست دادن فرزندان غیورو دلاورخود درروزهای اخیرو ابراز تاسف ازبازداشت صدها تن ازشهروندان و همچنین چهره های مردمی نظیر مهندس حشمت اله طبرزدی که سالهای سال است پایداری خود درمبارزه برضد استبداد ودیکتاتوری را به اثبات رسانده به کودتاگران هشدارمی دهد در اسرع وقت همه ی بازداشت شدگان وزندان سیاسی را آزاد نموده وپس ازماهها تلاش بی فرجام ازتداوم ایستادگی دربرابر اراده ملت که بالاترین قدرتهاست بپرهیزند.
ما همچنین برای ثبت درتاریخ وگواه اینکه خواهان شرایطی به دورازخشونت درعبورازحاکمیت غیردمکراتیک به حکومتی دمکراتیک می باشیم دراین روزهایی که منحنی افول حاکمیت زورمداران بیش ازپیش نمایان شده وروزهایی که باید آن را ایام اقتدار ملت خواند ازپیشنهاد مصلحت اندیشان جامعه مبنی برپاپیش نهادن اندک خردورزان باقی مانده دردامن این ساختارکنونی برای شنیدن مطالبات مردمی و جبران ستمهای روا شده برملت استقبال نموده راه حل این جدال را سرسپردن حاکمان به خواست های مدنی این ملت دانسته درغیراین صورت به ایستادگان دربرابرملت هشدارمی دهیم که خود رابرای سقوط حتمی ورویارویی بزرگ مدنی درماه بهمن وماه های پیش روآماده سازند.
زنده باد آزادی – گسسته باد زنجیراستبداد
برقرارباد دمکراسی
جبهه دمکراتیک ایران
7 دی ماه 1388 خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ