چهارشنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۹۰

کتاب جمعه آنلاین


ارسالی مهدی خانباباتهرانی

کتاب جمعه آنلاین

تمامی سی و شش شماره مجله کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو آنلاین شد
بایگانی مطبوعات ایران پروژه‌ای است برای آن‌لاین کردنِ نشریه‌هایی که
اغلب در کتابخانه‌های شخصی خاک می‌خورند. این پروژه با آن‌لاین کردنِ
بایگانی كتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو شروع شده است و امیدواریم که با
همکاری شما ادامه پیدا کند.

اينجا را کليک کنيد


http://irpress.org/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8CLink
iran#

بايگانی وبلاگ