یکشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۱

قندجی-فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران


فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
سام قندچی
متن انگليسی English Text
بتازگی در کامنتی در سايت ایران گلوبال در مورد موضع اینجانب درباره فدرالیسم در ایران سوال شده بود. امیدوارم این یادداشت به روشن شدن موضوع کمک کند.
1. نظراتم را در مورد فدرالیسم در ایران اول بار در کتاب "کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران" منتشر کرده ام (1).
2. فدرالیسم را در پلاتفرم پیشنهادی برای حزب آینده نگر در شهریور ماه 1383 به روشنی مطرح کرده ام (2).
3. هیچگاه در همه این سالها ننوشته ام که کلاً با فدرالیسم در ایران مخالفم. اینجانب مشخصا نوشته ام طرفدار فدرالیسم استانی در ایران هستم (3).
4. اما سه سال و نیم پیش در مرداد ماه 1388 در مقاله "فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران" نوشتم: نیروهای متعلق به حنبش دموکراتیک ایران که عامل خارجی نیستند بایستی صف خود را از این جریانات قوم گرا جدا کنند و روشن کنند که به دنبال دموکراتیزه کردن ایران هستند. استفاده از مدلهای فدرالیسم استانی در کشور موجود ایران هم نه برای ایران فکنی بلکه برای رشد دموکراسی در ایران است و بس. اگر همین مدل فدرالیسم استانی نیز باعث سوء استفاده تجزیه طلبان باشد شخصاً حاضرم فدرالیسم را از برنامه سیاسی پیشنهادی خود حذف کنم تا که بگذارم از آن برای دامن زدن به جنگ داخلی در ایران استفاده شود.  رهبران این قوم گرایان بارها این حرف ها را شنیده اند و بازهم فدرالیسم را فدرالیسم قومی معنی میکنند. خود هیچ سهمی از راه انداختن چنین فدرالیسمی نمیخواهم داشته باشم و اگر دنبال آن هستند در هر مجلس مؤسسانی باید ضد فدرالیسم رأی داد.  من شخصاً تا وقتي که مشخصاً اين گروه ها منحل نشده اند يا اکثريت هواداران فدراليسم از فدراليسم قومي فاصله نگرفته اند، ديگر از موضع سياسي جمهوري فدرال در ايران حمايت نخواهم کرد. بازهم تکرار میکنم مسأله ایران، کشورسازی نیست که حالا بخواهیم چهار استان را ادغام کنیم و کردستان تازه ای بسازیم که بعداً به کردستان بزرگ پژاک برسد (4).
5. بعد از نوشته بالا در پایان مقالاتم دیگر از عبارت فدرال استفاده نکردم. اما در ویرایش جدید مقاله "توهماتی دربارهء اپوزیسیون خارج از کشور" که بتازگی در ایران گلوبال تجدید چاپ شده است عبارت فدرال در پایان مقاله وجود دارد (5). آن نوشته اول بار در شهریورماه 1387 نوشته شده است و موضوع آن ربطی به بحث فدرالیسم نداشته و عبارت پایانی نوشته متعلق به قبل از این بحث ها بوده است.
6. اینجانب از ابتدا با تشکيلات "کنگره ایران فدرال" مخالف بودم چون به موضوع فدرالیسم نه از زاویه اداره کشور بلکه از زاویه قومی برخورد می کند. همچنین از نظر اینجانب تجزیه طلبان را نبايد استقلال طلب خواند بلکه این نیروها در کردستان، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان ایران جریاناتی وابسته به کشورهای بیگانه هستند و اگر کمک های خارجی نبود اساسا مطرح نمی شدند چون در میان مردم ایران پایه ای ندارند (6).  همواره به روشنی تجزیه طلبی در ایران را محکوم کرده ام و مفصلاً دلائل خود را توضيح داده ام (7).
7. توضيح نظراتم را در مورد فدرالیسم و مسأله ملی در ایران در آخرین نوشتارم در این مورد تحت عنوان "یادداشتی درباره طرح بحث انگیز خودمختاری کردستان" در مهرماه 1391 منتشر کرده ام (8).
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
بيستم اسفندماه 1391
March 10, 2013
پانویس:
1. کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران
2. پلاتفرم حزب آینده نگر
3. «فدرالیسم استانی» و روند دموکراتیزه کردن ساختار قدرت
4. فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران
5. توهماتی دربارهء اپوزیسیون خارج از کشور
http://www.ghandchi.com/534-OppositionAbroad.htm
6. حمايت آمريکا از تجزيه طلبان ايران را متوقف کنيد
7. چرا تجزیه طلبی را محکوم باید کرد
8. یادداشتی درباره طرح بحث انگیز خودمختاری کردستان


iran#

بايگانی وبلاگ