سه‌شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۱

همبستگی ايران-شادباش نوروزی

شاد باش نوروزی
سه شنبه 19 مارس 2013
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2641


 فرارسیدن نوروز باستانی را به همیهنان گرامی بویژه بهموندان و سایرآزادیخواهان دربند وخانواده هایشان شادباش گفته وبرای همگان آرزوی تندرستی وشاد کامی مینمائیم . هرجند سالی را بپایان میرسانیم که آزادیخواهان ایران با جانفشانی وشهامت فریاد آزادی را بگوش جهانیان رساندند. ازاینرو سال نو پر برکت تر وپیروزی نهائی نیکی بر پستی را نوید میدهد. بختتان پیروز وهرروزتان نوروز باد.

همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشر در ایرانiran#

بايگانی وبلاگ