چهارشنبه، اسفند ۳۰، ۱۳۹۱

ناجی-چشم در چشم بهاری ديگر


ايميل فورورد شده

ای عزیز:
دو قدم مانده به خندیدن برگ
یک نفس مانده به ذوق گل سرخ
چشم در چشم بهاری دیگر
تاریخ جوان شود، گر"نقد" نظر شود
در همهمه بازار "نظر"
تحفه ای یافت نکردیم که کنیم عیدانه تان
یک سبد عاطفه داريم
همه ازآن شما باد!

ناجی

iran#

بايگانی وبلاگ