چهارشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۹۳

دست‌خط امیرکبیر خطاب به ناصرالدین شاهدست‌خط امیرکبیر خطاب به ناصرالدین شاه
http://iranscope.blogspot.com/2010/08/blog-post_1053.html

قربانت شوم
الساعه که در ایوان منزل با همشیره‌ی همایونی به شکستن لبه‌ی نان مشغولیم، خبر رسید که شاهزاده موثق‌الدوله حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا معزول کرده‌بودم به توصیه‌ی عمه‌ی خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌اید. فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره‌ی امور مملکت به توصیه‌ی عمه و خاله نمی‌شود.

بايگانی وبلاگ