یکشنبه، آبان ۱۸، ۱۳۹۳

نرگس محمدی در خانه ستار بهشتی سخن می گوید

نرگس محمدی در خانه ستار بهشتی سخن می گوید
http://iranscope.blogspot.com/2014/11/blog-post_69.html
گزارش نرگس محمدی از بازجویی شش ساعته در دادسرای اوین و ساختمان مجاور
http://www.kaleme.com/1393/08/18/klm-202149/

نرگس محمدی: کاهش خشونت علیه زنان در گرو تغییر قوانین تبعیض آمیز است
http://goo.gl/bxHloS

نوری زاد: گوهر عشقی نرگس را آزاد کرد!
https://www.facebook.com/m.nourizad/posts/971718039522479

سخنان حماسی و منطقی و شجاعانه ی نرگس محمدی بر مزار ستار بهشتی در دومین سالروز شهادت ستار
https://www.youtube.com/watch?v=hFDMpYEdFqA

مادر ستار بهشتی‌ بر آرامگار او
https://www.youtube.com/watch?v=uuwEenH7VYU

سخنراني نوري‌زاد بر مزار ستار بهشتي
https://www.youtube.com/watch?v=62G5tGm-hdA

دکتر محمد ملکی در همراهی با نرگس محمدی برای حضور در زندان اوین
http://goo.gl/YOGMVU

نرگس محمدی دیدار با خانواده عبدالفتاح سلطانی
http://goo.gl/HQZEHJ

نرگس محمدي در مورد تدفين هاله سحابي
https://www.youtube.com/watch?v=LgpOAZ_sqxw

دیدارمحمد نوری زاد، محمد ملکی و نرگس محمدی با خانواده محسن امیراصلانی
http://sahamnews.org/1393/07/267463/


بايگانی وبلاگ