سه‌شنبه، آذر ۰۴، ۱۳۹۳

یادداشتی از شکوه میرزادگی به ادیب برومند، رییس هیئت رهبری جبهه ملی

http://iranscope.blogspot.com/2014/11/blog-post_25.html
یادداشتی از شکوه میرزادگی
 به ادیب برومند، رییس هیئت رهبری جبهه ملی
 آقای برومند، شما حق ندارید ایرانیان را وامدار کنید!

http://iranscope.blogspot.com/2014/11/blog-post_25.html

منبع:
http://isdmovement.com/2014/11/112614/112614.Shokooh-Mirzadegi.Letter-to-Adib-Boroumand.htm

جناب آقای ادیب برومند، اعلامیه ی مورخ دوم آذر شما را امروز خواندم و بر خود لرزیدم؛* بر خود لرزیدم چرا که می بينم کار شیوع استبداد در سرزمین ما به جایی رسیده که رییس هیئت رهبری مشهورترین و قدیمی ترین جبهه ای که عنوان «ملی» را بر خود دارد، علاوه بر این که تمامیت ارضی ایران را وامدار «تشیع» می داند، مستبدانه اعضا و افراد جبهه ملی را به پذیرش اعتقادات شخص خود نسبت به یک مذهب خاص وادار می کند.
آقای برومند، من کاری به عقاید مذهبی شما ندارم. زیرا ، به عنوان یک باورمند به حقوق بشر، معتقدم که هر انسانی حق دارد هر مذهب و مرام و عقیده ای را داشته یا نداشته باشد و هرگز هم به پیروان هیچ مذهبی، و مقدسات هیچ دینی، توهین نکرده و نخواهم کرد. در عین حال برایم فرقی نمی کند که شما، به عنوان رییس جبهه ملی و یا هر مقام سیاسی و غیرسیاسی دیگری، مذهب تان چیست. اما شما، هر که می خواهید باشید، وقتی سخن از وامدار بودن ایران و ایرانی می گویید فقط می توانید تنها از جانب خودتان سخن بگویید و یا می توانید وامدار هر مذهب و مرام و یا هر حکومتی باشید، اما حق ندارید از جانب کل مردمان ایران سخن بگویید و یا به سبک حکومت مسلط بر ایران از داشته های مردمان ایران بذل و بخشش کنید، و یا ما ایرانی ها را برای «تمامیت ارضی ایران» وامدار «تشیع» و «شاه اسماعیل صفوی» بکنید. ایران هر چه را که دارد تنها وامدار مردمان اش در سراسر ایران است؛ مردمانی با هر مذهب و مرامی و یا با هر بی مذهبی و اعتقادی.
شما چطور رهبر یک «جبهه سیاسی» هستید و این آگاهی ساده را ندارید که اگر ایران از هجوم بیگانگان و قتل و غارت ها و کتابسوزان ها و فرهنگ ستیزی های اشغالگران و یا بیگانه صفتان به سلامت گذشته و تا امروز ماندگار و سرفراز مانده، تنها به این دلیل است که مردمانی باورمند به هویت و تاریخ شان، با عشق به وطن و زادگاه شان، و با داشتن مذاهب، زبان های مختلف و عادات و فرهنگ های گوناگون، یک دل و یک نفس، برای ماندگاری ميهن شان از جان و زندگی خود مایه گذاشته اند؟
 اما آخرین بخش بیانیه ی شما را افراد جبهه ی ملی باید پاسخگو باشند؛ آنجا که دیکتاتورمآبانه اعضا و افراد جبهه ی ملی را رسماً مجبور به داشتن مذهبی که خود به آن اعتقاد دارید می کنید و به آن ها عامرانه تذکر می دهید که: « هر عضوی از اعضای جبهه ملی باید نسبت به مطالب یاد شده پای بند و وفادار باشد تا عضو جبهه ملی شناخته شود وگرنه در تاریخ این جبهه جایگاهی نخواهد داشت».
اما باور کنید که من اگر جای اعضای جبهه ملی بودم بلافاصله یک استعفای موقت از جبهه، و تا زمانی که ریاست آن را شخصی چون شما اداره می کند، می نوشتم و برای ثبت در تاریخ منتشر می کردم مهم نیست که این اعضا شیعه باشند یا نه اما، در قرن بیست و یکم و در روزگار سالاری حقوق بشر، این سخنان شما اهانت به افرادی است که عضویت شان را (به طور اجباری) در یک سازمان سیاسی یا غیر سیاسی در گرو داشتن یک مذهب خاص قرار می دهند.
آقای ادیب برومند! جمهوری اسلامی و وابستگان و عوامل آن به اندازه ی کافی این گونه اعمال را انجام می دهند، شما دیگر لطفاً اعضای سازمان خود را این گونه تحت فشار قرار ندهید؛ زیرا می دانم که برخی شان، از آنجا که انسان های دمکرات و آزاد منشی هستند، داشتن مذهبی خاص را شرط عضویت در جبهه ملی یا هیچ سازمان دیگر سیاسی نمی دانند.
شکوه میرزادگی
24 نوامبر 2014
 *اعلامیه ادیب برومند


مطلب مرتبط:


پیوست اول:

سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور: در مورد بیانیه اخیر رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران
http://www.iranazad.info/jebhehkharej/jk014/11/25%20bayanieh%20jmi.htm 

 اخیرا بیانیه ای از طرف جناب آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران انتشار یافته است که علیرغم احترام کامل و صمیمانه ای که برای مبارزات طولانی ایشان در راه اهداف این سازمان قائلیم و   با توجه به شرائط فشار و خفقان حاکم در ایران، وظیفه خود میدانیم نظرات خود را در این مورد به گونه ی زیر ابراز داریم:

در این بیانیه آمده است: "بنابراین تشیع از ارکان مهم ملیت ماست و هر فرد ملی گرایی باید به این مذهب عقیده مند باشد و هر جنبشی را در عزای شهیدان بزرگ شیعه که تایید کننده وحدت ملی نیز هست مغتنم و محترم شناسد. با این تذکر هر عضوی از اعضای جبهه ملی باید نسبت به مطالب یاد شده پای بند و وفادار باشد تا عضو جبهه ملی شناخته شود وگرنه در تاریخ این جبهه جایگاهی نخواهد داشت". ما این نکات را خلاف اصول، عقاید و اساسنامه جبهه ملی ایران و راه مصدق میدانیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور همانطور که سنت جبهه ملی ایران است همواره به ادیان و اعتقادات مذهبی مردم احترام گذاشته و میگذارد و هرگونه توهین و یا تحقیر را در هر شکلی نسبت به اعتقادات مردم، چه به صورت جمع و یا فردی را مردود میداند. در بیانیه یادشده نیز بر آن تاکید شده است که جبهه ملی ایران خواهان جدائی دین از حکومت است. این سازمان در طول تاریخ خود نسبت به ادیان و مذاهب و آئین های گوناگونی که در کشور وجود دارد همواره برخوردی یکسان داشته است، امری که باعث شده مروجین آمیختن دین در سیاست، از جبهه ملی دوری جویند. حاصل آنکه بطریق اولی هیچگاه اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب خاص شرطی برای عضویت در جبهه ملی ایران نبوده و نمیتواند باشد.

سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور
4 آذر 1393  برابر 25 نوامبر 2014  
 info@iranazad.info
 http://www.iranazad.info
 


 --------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------
پیوست دوم:
 دو شرط جديد برای عضويت در جبههء ملی ايران
http://isdmovement.com/2014/11/112614/112614.Adib-Boroumand-Declaration.htm
 به نام خداوند جان وخرد

چنان که پیش از این هم به آگاهی هم اندیشگان محترم رسانده ام، اصولا جبهه ملی نسبت به ادیان الهی و باورهای جهانیان احترام قائل است و هیچگاه به خود اجازه نمی دهد که نسبت به موارد یاد شده اهانت نماید. به ویژه در بارهء دین مبین اسلام و تشیع و امامان این مذهب کمال احترام را ملحوظ می دارد، زیرا تمامیت ارضی ایران وامدار تشیع است و شاه اسماعیل صفوی با رسمیت دادن این مذهب ایران را یک پارچه کرد و از تسلط امپراتوری عثمانی رهائی داد.
بنا بر این، تشیع از ارکان مهم ملیت ماست و هر فرد ملی گرایی باید به این مذهب عقیده مند باشد و هر جنبشی را در عزای شهیدان بزرگ شیعه که تایید کننده وحدت ملی نیز هست مغتنم و محترم شناسد. با این تذکر هر عضوی از اعضای جبهه ملی باید نسبت به مطالب یاد شده پای بند و وفادار باشد تا عضو جبهه ملی شناخته شود وگرنه در تاریخ این جبهه جایگاهی نخواهد داشت. بدیهی است جبهه ملی با هموطنان سنی هم نهایت علاقه و احترام را ملحوظ داشته و خواهد داشت.
در پایان این جمله دکتر مصدق رهبر و بنیانگذار جبهه ملی را که در مجلس چهاردهم بیان داشت به همه یادآورمی شوم: «من ایرانی و مسلمانم و بر علیه هرچه ایرانیت و اسلامیت را تهدید کند تا زنده هستم مبارزه میکنم».
رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران
ادیب برومند
دوم آذر1393پیوست سوم:
توضیحات آقای عبدالعلی ادیب برومند "بر اثر لغزش قلمی"  
http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=15241:2014-11-26-08-46-49&catid=34:politique&Itemid=86
پس از انتشار اطلاعیه‌ی این‌جانب مورخ 2/آذر/93، که شتابزده در واکنش به اهانت‌های زشت و ناشایست نسبت به مظهر آزادگی و حق‌پروری، امام حسین (ع)، نوشته و منتشر شده است، متذکرمی‌گردد:

همان‌طور که در بند یکم از ماده‌ی پنجم اساسنامه‌ی جبهه ملی ایران آمده است، شرط عضویت در جبهه ملی «تابعیت کشور ایران» است؛ با این‌حال پایبندی و احترام نسبت به عناصر تشکیل‌دهنده‌ی ملیت برای هر فرد ملی‌گرایی، محترم شمردن تشیّع را ایجاب می‌نماید. به‌هرحال همان‌گونه که پیشتر گفته شده، جبهه ملی ایران بر اساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به همه‌ی باورهای جهانیاناحترام می‌گذارد و به‌ویژه مراتب تکریم و حرمت را نسبت به ادیان الهی به جا می‌آورد؛ و بنابر اصل سوم از اصول عقاید و هدف‌های جبهه ملی ایران «برای حفظ احترام دین مبین اسلام و همچنینفراهم شدن امکان بهره‌گیری از تمامی توان ملی و مردمی جامعه ایران بر اصل جدایی دین از حکومت تأکید می‌کند.»

ضمناً مقصود از مغتنم شمردن جنبش‌های سوگواری، پاسداری از خون آزادگان و شهیدان راه حق و تأمین وحدت ملی بوده است؛ وگرنه بدیهی است که افراط‌گرایی و پیوند زدن عزاداری با خرافاتهیچ‌گاه مورد تأیید نبوده و چه‌بسا دون مقام شهیدان حق‌پرست بوده است.

و اما در مورد شاه اسماعیل صفوی، تمامیت بخشیدن مجدد به سرزمین ایران خدمتی بزرگ بوده، ولی تاریخ نمی‌تواند کشتارهای او را برای ترویج تشیّع به دیده‌ی اغماض بنگرد و او را نکوهش نکند.

هم‌اندیشگان و هواداران جبهه ملی ایران همواره باید در نظر داشته باشند که مقالات اهانت‌آمیز از آن دست که به‌وسیله‌ی دکتر مهرآسا انتشار یافته، موجبات فشار مضاعف بر فعالیت‌های جبهه ملی را در درون کشور فراهم می‌آورد و دستاویزی برای پیش‌گیری از برگزاری جلسات جبهه می‌گردد. چنان‌که در روزهای اخیر ممانعت نیروهای امنیتی از تشکیل جلسه‌ی شورای مرکزیجبهه را شاهد بوده‌ایم و تهدیدهایی از نیروهای تندرو در فضای مجازی را همراه داشته است.

امید است انتشار این اعلامیه سوء تفاهماتی را که در اذهان بر اثر لغزش قلمی این‌جانب به وجود آمده مرتفع سازد و در ذهن هواداران صمیمی جبهه خدشه‌ای وارد نکرده باشد.

رئیس شورای مرکزی و هیأت رهبری جبهه ملی ایران


ادیب برومند

تهران
۴آذر ۱۳۹۳


پیوست چهارم:    
محسن قائم مقام: توطئه‌چینی گسترده حکومت علیه جبهه ملی ایران
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/53284


دراز دستی این کوته استینان بین!
حافظ

توطئه‌چینی گسترده حکومت علیه جبهه ملی ایران
دنباله اسیدپاشی، کمیته مجازات!

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از شکست حملات موحش اسیدپاشی به زنان و دختران بد حجاب در ایران «تعزیه» جدیدی را به نام «گروه کمیته مجازات» در فضای مجازی به نمایش درآورده است. این بار دنبال قلع و قمع هرکس که دنبال هر اظهار نظری خلاف نظر ایشان باشد و آنرا «توهین» اعلام نمایند رفته‌اند و به عبارتی به‌زعم خود به نفس‌کش طلبیدن در داخل و خارج از مملکت پرداخته‌اند! بهانه امروز مقاله‌ای است که آن را یکی از اعضای جبهه ملی ایران در امریکا نوشته و «کمیته» تولیدی وزارت اطلاعات به خود نام «کمیته مجازات» داده و به تهدیدات پرداخته است.

مقاله با بی‌توجهی مسؤل سایت به مفاد مقاله که از سایت دیگری نقل شده و در آن رعایت احترام لازم به باورهای مردم نشده بود، در سایت جبهه انتشار پیدا کرد و با توجه سایر مسؤلین بلافاصله از سایت برداشته شد. ولی اقدام خرابکارانه مقامات امنیتی بسیار وسیع‌تر و پیجیده‌تر از آن بود و هست که انتشار مقاله حذف شده‌ای در سایت آتش توپخانه ایشان را به حرکت درآورد. این گروه از عوامل جمهوری اسلامی به هیچ سایت دیگری که این مقاله را انتشار داده و هرگز آنرا از سایت خود برنداشته بودند تعرضی نکردند.

به دنبال این حمله آنچه هر روز آشکارتر می‌گردد نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی باید مدت‌ها دنبال طرح‌ریزی این توطئه باشد. و آنچه به‌خوبی به‌چشم می‌خورد این است که همهٔ فشار‌ها را بروی جبهه ملی ایران معطوف داشته‌اند. وزارت اطلاعات در ایران با فشار و تهدید و ارعاب اقای ادیب برومند، رئیس شورا و هیات رهبری را وادار به نوشتن اعلامیه‌ای نموده است که در آن شرط عضویت در جبهه ملی قبول مذهب شیعه می‌باشد. هرچند در دنباله کار ایشان آن اعلامیه را «سوء تفاهمات و لعزش قلمی» قلمداد کرد و شرط دینی را از آن برداشت. و با تاکید اساسنامه جبهه ملی ایران شرط عضویت در جبهه ملی ایران را تنها «تابعیت ایران» اعلام کرد.

در این مقوله نمایش فشار وزارت اطلاعات بر ایشان از روز روشن‌تر است. آقای ادیب برومند دو دهه است که مسؤلیت شورای رهبری و شورای جبهه ملی را به عهده داشته است. و علاقه‌های فراوان مذهبی او نیز در کتاب‌هایش کاملاً منعکس بوده است ولی در این مدت زمان طولانی حتی یکبار هم به مذهبی شدن یا بودن اجباری و یا غیراحباری اعضای جبهه ملی اشاره‌ای هم نشده است. و حال ناگهان ایشان این دستورات سازمانی را ابلاغ نمایند تنها نشان دهنده فشار و توطئه جمهوری اسلامی است.

اینگونه فشار‌ها به شخصیت‌های سیاسی چه در دوران دیکتاتوری شاه و چه دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی، که پای تلویزیون بردن شناخته می‌شد، کم سابقه نبوده است. با توجه به این توطئه‌های رژیم ما باید نگذاریم که نقشه‌های شوم حکومت عملی شود. و باید در این مواقع از ایشان که زیر فشار شدیدی قرار گرفته‌اند حمایت کنیم تا در برابر فشارهای رژیم مقاومت بیشتر و بیشتری نشان دهند، به‌خصوص که با وجود همه فشارهای سنگین بر ایشان آقای ادیب برومند اعلامیه اول خود را در مورد شرایط عضویت جبهه ملی تصحیح کرده است. با این پشتیبانی و حمایت نقشه‌ها و توطئه‌های حاکمین نظام دیکتاتوری مذهبی را عقیم نمائیم. و جلوی فرصت‌طلبانی که به حمله‌های نابجا به جبهه ملی ایران و یا رهبرانش پرداخته‌اند بایستیم.

جبهه ملی ایران همواره یک سازمان سکولار و دمکرات در جامعه بوده است و هرگز وابستگی به‌هیچ دین یا مذهبی را اعلام نکرده است چه این عمل برای کشوری که دین و مذهب و آئین‌های مختلفی در آن حضور دارند خلاف سکولاریسم است که به‌همه ادیان و مذاهب و آئین‌های مردم احترام می‌گذارد و هر ایرانی می‌تواند برای استقرار آزادی و دمکراسی و حاکمیت ملی در ایران در آن عضو باشد.

در سالهای ابتدائی فعالیت جبهه ملی ایران زمانی که اقلیت مجلس شانزدهم به رهبری دکتر مصدق قانون ملی شدن صنایع نفت را در دستور داشت آقای حائری‌زاده که در آن زمان از شخصیت‌های فعال و سر‌شناس جبهه ملی محسوب می‌شد و نه تنها مسلمان بود بلکه ریش خود را هم به علامت تقدس حفظ کرده بود و ایشان قانون ملی شدن صنعت نفت که کمسیون نفت تصویب کرده بود را به مجلس ارائه کرد. این قانون با این عبارت شروع می‌شد: «به نام سعادت مردم ایران» صحبت «به نام خدا» یا «بسم الله الرحمن الرحیم» در آن دیده نمی‌شد. این در حالی بود که از آیت‌الله کاشانی گذشته سایر علمای دینی نیز در جبهه ملی ایران حضور داشتند. ایشان مانند کاشانی اعلامیه‌های «شخصی» خود را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌کردند. از بسیاری از افرادی نظیر خلیل ملکی و یارانش که از حزب توده جدا شده بودند و بیشترشان مذهب و دینی نداشتند گذشته، شخصیت‌هائی نظیر دکتر صدیقی نیز وابستگی به دین و مذهبی نداشت.

و بالاخره جبهه ملی ایران در ابتدای حکومت اسلامی در برابر به تصویب رساندن قانون «قصاص» که کاملاً مذهبی است ایستاد و «مرتد» اعلام شد که «فتل»شان واجب است. می‌بینیم که جبهه ملی جدا از آنچه در اساسنامه و هدف‌هایش آمده در عمل هم وابسته به دین و مذهب خاصی خود را نمی‌دانسته و تنها به ادیان و مذاهب و آئین‌های مردم احترام می‌گذاشته است.

از سوی دیگرجمهوری اسلامی بی‌دلیل نیست که امروزه لبه تیز حمله‌اش را دوباره به‌طرف جبهه ملی ایران نشانه گرفته است. امروزه جبهه ملی مهم‌ترین نقطه هدف‌گیری‌های پایه‌ای حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد. سازمانی که در ایران در این چند دهه اجازه داشتن محل تجمع، انتشارات خارج از سازمان، که انتشارات داخلیش را هم بسته‌اند، به او داده نشده، حتی در یکی دوسال اخیر از تشکیل کنگره سازمانی گذشته حتی حق تشکیل جلسات شورایش را هم نداشته است. و رهبرانش را حتی برای اظهار نظر در مطبوعات به زندان اوین انداخته‌اند. همه این مشاهدات نشان می‌دهد که حکومت استبداد مذهبی از افراد جبهه ملی محصور در خانه‌هایشان هم هراس دارد. حکومت مانند باقی مردم شاهد آن است که افکار ملی بر سراسر ایران سایه افکنده است و افکار آزادیخواهانه و دمکراتیک مصدق سمبل نهضت ملی و حکومت سکولار در ایران، پرچم مبارزات مردم ایران برای رهائی از استبداد مذهبی گردیده است. به این دلیل است که حکومت از افرادی که دهان‌هایشان را بسته و پایشان را از حرکت باز داشته است باز می‌هراسد و برایشان توطئه‌چینی گسترده ترتیب می‌دهد؟

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می‌خواهد همه افراد حرف‌شنو و سربه‌راه باقی بمانند و جز «آنچه استاد ازل گفت بگو» نگویند. و تمام دعوای ما با این حکومت استبداد مذهبی همین است که ما نمی‌خواهیم بگذاریم دین و مذهب و مکاتب سیاسی وارد ساختار حکومتی گردند و می‌خواهیم فضای آزاد و دمکراتیک در جامعه حاکم باشد و به این دلیل است که با حکومت استبداد مذهبی و مافیائی ایشان مباره می‌کنیم.

این کوردلان به‌جز به‌اسارت نگاهداشتن مردم، توطئه‌چینی و فعالیت‌های تروریستی در داخل و خارج از مملکت به‌منظور حفظ قدرت و حکومت استبدادی و مافیائیشان برنامه‌ای ندارند. حکومتی که پشتیبانی مردم‌اش را ندارد، مردمی که برای مقابله با قدرت‌های جهانی مهم‌ترین پایه قدرت حکومتی را تشکیل می‌دهد، تنها با کمک توطئه چینی‌ها و در خدمت گرفتن درآمد سرشار نفت است که می‌تواند به زندگی شرم‌آور خود ادادمه دهد.

مبارزین جبهه ملی ایران در کنار سایر آزادیخواهان به مبارزه خود برای رهائی از این حکومت استبدادی و مافیائی همچنان ادامه خواهند داد. ما هرگز از تهدید و ارعاب و ایجاد وحشت این حکومت هراسی نداریم. این بازی‌های باخته حکومتگران جمهوری اسلامی تا جان دارند دوباره و دوباره تکرار می‌شود. اگرچه مانند گذشته به‌جز ناکامی و شکست سرانجامی نخواهند داشت. و ما اطمینان داریم که مردم ستمدیده ایران در مبارزه خود برای استقرار آزادی و دمکراسی پیروز خواهد شد.

آنکس که اسب داشت غبارش فرونشست/ خاک سم خران شما نیز بگذرد!

محسن قائم مقام – نیویورک
۲۷ ماه نوامبر ۲۰۱۴
 
پیوست پنجم:

اعلام پشتیبانی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور از آقای ادیب برومند
http://melliun.org/iran/52104

جناب آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران،

رونوشت به شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در هفته های اخیر فشار همه جانبه دستگاههای امنیتی بر جبهه ملی ایران گسترش فوق العاده ای یافته است. عمال حکومت به بهانه ابراز نظر شخصیِ یکی از اعضا سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور – شاخه آمریکا، تهدیدات و برخی اقدامات را آغاز نموده اند.

حملات روزنامه کیهان در چند هفته اخیر و بخصوص موضعگیری اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی علیه دکتر مصدق تحت این عنوان که انحلال مجلس شورای ملی توسط وی “دردآورترین دوره تعطیلی مجلس بوده است”، همگی حکایت از آن دارد که با یک هجوم برنامه ریزی شده روبرو میباشیم. واضح است که ترس از فراگیر شدن فکر حکومت ملی به علت ناتوانیها و بحران مداوم، رژیم را بر آن داشته که جلوی گسترش محبوبیت جبهه ملی را در میان مردم ناراضی از حکومت بگیرد. اما سیمای درخشان مصدق و دوران مبارزات پرشور مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت، بمنظور تحقق استقلال و حاکمیت ملی چنان در عمق حافظه تاریخی ملت ایران جا گرفته که محال است حکومت جمهوری اسلامی بتواند با تلاشهای مذبوحانه خود خدشه ای بر این تصویر وارد نماید.

سوء تفاهماتی که در باره بیانیه اخیر جبهه ملی ایران بین هواداران، اعضا و فعالان دلسوز ایجاد شده بود، خوشبختانه با اقدام سریع و مسئولانه جنابعالی برطرف گردید و به این ترتیب نقشه شوم عمال حکومت برای ایجاد شکاف بین رهبری جبهه ملی و بدنه آن در خارج و داخل با شکست مواجه شد.

نگرانی ما از این بابت است که عناصر فرصت طلب و مشکوک در درون و بیرون از جبهه ملی کوشش دارند با اشاره به امکان استعفای شما از این سمت، پیوند بین جنابعالی و بدنه سازمان را متزلزل سازند. حتی برخی افراد که در شورای مرکزی هستند، به خود اجازه داده اند در مصاحبه با رسانه ها در جهت سیاست حکومت جمهوری اسلامی قدم بردارند.

در چنین وضعیتی لازم دانستیم که با صراحت و صداقت کامل پشتیبانی خود را از جنابعالی اعلام نمائیم تا برای فرصت طلبان هیچگونه شبهه ای در این مورد بوجود نیاید.

وقایع اخیر در مجموع به همگان نشان داد که در راس جبهه ملی شخصیتی قرار دارد که در اثر تجربه طولانی فعالیت در جبهه ملی ایران قادر است راه درست را از نادرست تشخیص دهد و علاوه بر آن هرجا هم که لازم باشد با توجه به نظرات انتقادی و بهره گیری از خرد جمعی، هر اشتباهی را نیز تصحیح کند. در شرائط حساس کنونی که توقع و انتظار مردم از سازمانی مانند جبهه ملی بخاطر گذشته اعتمادبرانگیز آن، غیر قابل کتمان است، مسئولیت همه فعالان در داخل و خارج بسیار بزرگ است. چرا که همگی ما ضامن حفظ سازمان و یکپارچگی آن بوده و در تداوم حیات آن در این دوران پرتلاطم نقش داریم. در این شرائط حساس کشور ادامه حضور جنابعالی در ریاست شورای مرکزی و شورای رهبری جبهه ملی بسیار مهم است. از شما میخواهیم که مانند همیشه راسخ و استوار در این سمت باقی بمانید و موجودیت، اهداف و صیانت جبهه ملی ایران را حفظ نمائید.

با بهترین سلامها و آرزوی تندرستی و پیروزی

سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور
 ۱۱ آذر ۱۳۹۳ برابر ۲ دسامبر ۲۰۱۴
info@iranazad.info

http://www.iranazad.info
 

بايگانی وبلاگ