یکشنبه، آبان ۱۸، ۱۳۹۳

شعار مرگ بر آمریکا، مصدق و خمینی، و روضه خوانی روحانی در برنامه جالب پولتیک کامبیز حسینی

بحث درباره شعار مرگ بر آمریکا، مصدق و خمینی، و روضه خوانی روحانی در برنامه جالب #پولتیک کامبیز حسینی
http://iranscope.blogspot.com/2014/11/blog-post_9.html

http://www.youtube.com/watch?v=HIzh04v9q4Mبايگانی وبلاگ